Toon 0 resultaten

Grit Scheerder, docent Duits

"Ik vind het belangrijk dat de cursisten spreektaal leren praten"

“Ik werk als docent Duits in het voortgezet onderwijs, maar ik wilde ook graag les geven aan volwassenen en zo kwam ik bij de LOI terecht. Naast het werk als docent ben ik ook betrokken geweest bij de ontwikkeling van de multimediale opdrachten en nu krijg ik dus het huiswerk bij mijn eigen dialogen terug.” Aan het woord is Grit Scheerder, docent Duits voor beginners en gevorderden.

Gesprekken voeren in dagelijkse situaties

“De multimediale opdrachten vind ik echt geweldig. De cursisten krijgen zo echt de kans om een gesprek te voeren in een dagelijkse situatie. Ik let ook altijd op of ze durven te praten en of de boodschap goed overkomt. Het is natuurlijk best eng, want hoe meer je zegt, hoe meer fouten je kunt maken, maar ik vind het altijd erg leuk als ik hoor dat ze een heel verhaal ophangen. Als dat dik in orde is, wil ik een klein grammaticaal foutje zoals ‘dem’ i.p.v. ‘den’ wel eens door de vingers zien. En ik let ook goed op de uitspraak, die kan ik direct verbeteren.

Spreektaal

Wat ik belangrijk vindt is dat de cursisten spreektaal leren praten. Duitsers vinden vaak dat Nederlanders erg netjes en soms overdreven beleefd Duits praten. Wat oudere cursisten zeggen bijvoorbeeld vaak ‘Jawohl’, een klassiek voorbeeld van het schoolduits dat veel mensen vroeger hebben geleerd. Het is natuurlijk wel beleefd, maar eigenlijk iets te. De LOI probeert het lesmateriaal altijd up-to-date te houden, want een taal leeft en het spreken van een taal is altijd aan verandering onderhevig, zo staat er tegenwoordig gewoon een woord als ‘Scheiβe’ in het lesmateriaal, een woord dat in Duitsland wel gebruikelijk is. Nog geen 50 jaar geleden was het echt ondenkbaar dat dat zo in de studieboeken zou komen."

Grit Scheerder

Mieke van Rosmalen, docent Engels

"Motiveren vind ik belangrijk, daarom geef ik bij elke opdracht commentaar"

“Cursisten maken tijdens de cursus multimediale opdrachten. Zij spreken dan tijdens een filmpje teksten in. Ik luister deze af en geef commentaar op bijvoorbeeld de uitspraak of de zinsconstructie en de grammatica. Dit commentaar spreek ik in. Naast het corrigeren voor de LOI werk ik mee aan een lesmethode Engels voor de middelbare school, ben ik webredacteur en houd ik me bezig met vertaalopdrachten en het redigeren van teksten. Daarnaast ben ik bezig mijn schrijfwerkzaamheden uit te breiden en volg ik een opleiding aan de Schrijversvakschool te Amsterdam.

Levendiger en beeldender

De cursus vind ik goed in elkaar zitten. Je merkt dat er goed over de leerstof en de multimediale opdrachten is nagedacht. Volgens mij maken de multimediale opdrachten de leerstof zeker levendiger en beeldender. Ik kan me voorstellen dat het leuk is om op deze manier aan je spreekvaardigheid Engels te werken.

Opbouwende kritiek

Wat ik belangrijk vind in mijn werk is het motiveren van cursisten. Daarom geef ik ook bij elke opdracht commentaar en als ik kritiek heb dan altijd opbouwende. Ik merk dat cursisten soms problemen hebben met de grammatica of de beleefdheidsvormen. Dan zeggen ze bijvoorbeeld ‘I want ..’ in plaats van ‘I would like ..’. Maar aan het eind van de cursus kun je merken dat de cursisten een goed niveau hebben.”

Mieke van Rosmalen

Addy Lanen, docent Frans

"Het is leuk om de progressie van cursisten te zien"

“Vier dagen per week sta ik voor de klas op een middelbare school en een dag in de week verzorg ik correctiewerk voor de LOI. Ik corrigeer opgaven van cursisten van de cursussen Frans voor beginners, Frans voor gevorderden en Frans voor meergevorderden. Het leuke van het corrigeerwerk is dat ik echt met het vak bezig ben. Het niveau van het Frans waarin ik les geef is namelijk niet zo hoog en je bent als docent op een school ook een groot deel van de tijd gewoonweg de orde aan het handhaven. Het zijn tenslotte pubers.

Accenten verwaarlozen

Voor mij maakt het niveau van de cursist niet uit. Ik vind corrigeren op elk niveau leuk om te doen. Ik merk bij beginners dat ze nogal eens de accenten verwaarlozen terwijl dat erg belangrijk is in het Frans. Andere fouten die worden gemaakt zijn onder meer verkeerde woordvolgorde, verkeerde werkwoordsvormen, telwoorden en kloktijden.

Liefde voor de Franse taal

Het is vooral leuk om de progressie te zien bij cursisten. Je ziet ze echt vooruitgaan. Er zijn soms mensen bij die het hele traject doorlopen: van beginner tot meergevorderd. Dat laatste niveau is te vergelijken met het eerste jaar van de universiteit. Dat zijn dan ook mensen die de liefde voor de Franse taal met je delen.”

Addy Lanen