Toon 0 resultaten

Op afstand werken en leren

Experts delen hun tips

De coronapandemie heeft ons werkende leven blijvend veranderd. Hybride werken wordt de norm. Dit vraagt meer autonomie en zelfstandigheid van werknemers en een andere vorm van sturing en begeleiding door de werkgever. Tegelijkertijd blijven sociale contacten en verbinding onmisbaar om goed te kunnen functioneren.

Een zelfde ontwikkeling zien we als het gaat om de ontwikkeling van werknemers. Ook leren wordt individueler en flexibeler. Wat betekent dit voor het onderwijs? En wat vraagt leren op afstand eigenlijk van een student?

In deze video delen experts op het gebied van hybride werken en leren hun visie op deze ontwikkeling. Ook krijgt u praktische tips om hybride werken en leren zo effectief mogelijk in te richten.