Toon 0 resultaten

Ben je al in het bezit van erkende diploma’s of certificaten? In veel gevallen kun je deze inbrengen om vrijstelling aan te vragen voor één of meer modules. Je hoeft dan geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaart studietijd én krijgt korting op het les- of collegegeld en het examengeld.

Houd er rekening mee dat vrijstellingskorting alleen geldt als de vrijstelling vóór inschrijving is aangevraagd en toegekend.

Welke diploma’s kan ik inbrengen?

Aan het inbrengen van diploma’s zijn een aantal voorwaarden verbonden:

 • Het diploma of certificaat moet erkend zijn.
 • De inhoud van de gevolgde opleiding moet overeenkomen met de inhoud van de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt.
 • Over het algemeen geldt dat het diploma of certificaat niet ouder mag zijn dan acht jaar.

Voor welke modules kan ik vrijstelling aanvragen?

Vrijstelling aanvragen kan voor de meeste modules. Wel zijn er een aantal uitzonderingen:

 • Er wordt nooit vrijstelling gegeven voor de praktijkopdracht die bij een module kan horen. Ook voor de stage en het afstudeertraject (bij HBO) wordt geen vrijstelling verleend. Een uitzondering hierop vormen de vrijstellingen die verleend worden op basis van een ervaringscertificaat.
 • Bij MBO-opleidingen wordt alleen vrijstelling verleend voor BPV-examenopdrachten en het praktijkexamen op basis van een ervaringscertificaat (en nooit op basis van een diploma).
 • Vrijstellingen worden alleen binnen het theoriegedeelte (modules voorafgaand aan de BPV) toegekend.
 • Voor de modules Nederlands, Rekenen en Engels kan alleen vrijstelling aangevraagd worden voor de gehele module. Het aanvragen van een vrijstelling hiervoor is mogelijk wanneer je een eindcijfer 5,5 of hoger hebt gehaald op het centraal landelijk MBO-examen of het centraal eindexamen HAVO of VWO.

Hoeveel korting krijg ik?

Wanneer een vrijstelling wordt toegekend, ontvang je korting op het les- of collegegeld en het examengeld. Deze korting is 100% wanneer het diploma of certificaat bij de LOI is behaald. Bij erkende diploma’s die zijn behaald buiten de LOI krijg je 75% korting. Je hebt alleen recht op vrijstellingskorting als de vrijstelling(en) vóór inschrijving zijn aangevraagd en toegekend.

Wanneer kan ik een vrijstelling aanvragen?

Er zijn verschillende momenten waarop je vrijstelling op basis van diploma’s aan kunt vragen. Houd er wel rekening mee dat je alleen recht hebt op een eventuele vrijstellingskorting als de vrijstelling vóór inschrijving is aangevraagd en toegekend.

Voordat je je inschrijft

Je wilt eerst weten of en welke vrijstellingen je krijgt voordat je je definitief voor een opleiding inschrijft. Je vult alleen het Formulier vrijstellingsverzoek in en betaalt € 75 voor het beoordelen van je verzoek. Als je daarna besluit je in te schrijven ontvang je deze € 75 van ons terug in de vorm van korting op je eerste factuur (naast je eventuele vrijstellingskorting).

Bij inschrijving voor de opleiding

Bij volledige MBO-opleidingen, Associate degrees, HBO-bachelor- en masteropleidingen kun je ook vrijstelling aanvragen op het moment van inschrijven. Je geeft dan op het inschrijfformulier aan dat je een vrijstellingsverzoek wilt indienen. Je krijgt vervolgens van ons een mail met een link naar het formulier waarmee je je vrijstellingsverzoek kun doen. Je inschrijving verwerken we meteen, zodat je direct kunt starten met je studie. De beoordeling van je vrijstellingsaanvraag duurt ongeveer acht weken. Vrijstellingen kunnen alleen worden verwerkt voor modules die nog niet zijn geactiveerd.

Wil je een kort HBO- of MBO-programma gaan volgen? Vraag je vrijstelling dan aan vóórdat je je inschrijft.

Stappenplan: Zo vraag je een vrijstelling aan

 1. Bekijk het studieprogramma van de opleiding op loi.nl en lees de moduleomschrijvingen goed door.
 2. Voor welke modules denk je vrijstelling te kunnen krijgen? En op basis van welk diploma? Noteer dit voor jezelf.
 3. Verzamel alle benodigde documenten: de desbetreffende diploma’s of certificaten, de bijbehorende cijferlijsten en een inhoudsbeschrijving van de gevolgde opleiding of module. Deze zijn van belang bij niet-standaard vrijstellingen (wat standaard vrijstellingen zijn, zie je bij je aanvraag). Hoe completer je aanvraag is, hoe beter beoordeeld kan worden of een vrijstelling toegekend kan worden.
 4. Maak duidelijk leesbare scans of foto’s van alle documenten (doc/docx/pdf/jpg en max. 5 MB per bestand).
 5. Bij je vrijstellingsaanvraag vragen we je om enkele persoonsgegevens.
 6. Selecteer de modules waarvoor je vrijstelling wilt aanvragen en geef aan op basis van welk diploma je dit wilt doen. Geef hierbij ook aan of het om een LOI-diploma gaat of niet.
 7. Upload alle benodigde documenten (doc/docx/pdf/jpg en max. 5 MB per bestand) en geef aan bij welke module het document hoort. Voor iedere module waarvoor je vrijstelling aanvraagt moet je de benodigde documenten uploaden. Als een document betrekking heeft op meerdere modules, dan hoef je dit document slechts één keer te uploaden.
 8. Controleer tot slot in het afsluitende scherm of je alles goed hebt ingevuld in en dien je aanvraag in.
 9. Na het indienen van je vrijstellingsverzoek ontvang je van ons een bevestiging per email.
 10. Is je verzoek compleet? Dan krijg je over het algemeen binnen acht weken te horen of je vrijstellingen toegewezen krijgt.

Aanvraagformulier vrijstellingen

Meer weten?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Onze studieadviseurs staan je graag te woord. Bel .