Toon 0 resultaten

Wil je een erkende MBO- of HBO-opleiding volgen? Dan gelden in veel gevallen toelatingseisen. Je moet bijvoorbeeld een bepaalde vooropleiding hebben gevolgd. Ben je niet toelaatbaar op grond van je vooropleiding? Geen nood! Er zijn verschillende andere manieren om alsnog te worden toegelaten tot de opleiding van je keuze.

Wie al in het bezit is van diploma’s of over een ervaringscertificaat beschikt, kan in een aantal gevallen vrijstelling aanvragen voor één of meerdere modules uit de opleiding. Worden deze toegekend, dan kun je de opleiding vaak sneller afronden en profiteer je van korting op het examengeld en het les- of collegegeld.

Toelating HBO

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot een volledige HBO-bacheloropleiding of Associate degree. Dat kan op grond van je vooropleiding, een 21+-toets, een kort HBO-programma of een EVC-certificaat. Voor de korte HBO-programma’s en masterclasses gelden geen vooropleidingseisen.

Toelating op grond van vooropleiding

Als je in het bezit bent van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma ben je direct toelaatbaar tot een Associate degree of een HBO-bacheloropleiding. Bij sommige opleidingen gelden aanvullende toelatingseisen. Deze staan vermeld bij de desbetreffende opleiding. 

Je bent ook toelaatbaar als je in het bezit bent van een buiten Nederland afgegeven diploma dat als gelijkwaardig is gewaardeerd door EP-Nuffic.

Toelating op grond van het 21+-toelatingsexamen

Wie niet aan de vooropleidingseisen voldoet maar wel 21 jaar of ouder is kan het 21+-toelatingsexamen afleggen. Wanneer je slaagt voor het 21+ toelatingsexamen kun je direct starten met de HBO-opleiding van je keuze. Heb je minder dan acht jaar geleden al met succes het 21+-toelatingsexamen afgelegd bij een andere erkende HBO-instelling? Dan kun je op basis daarvan worden toegelaten.

De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Indien je wordt toegelaten en je start met een opleiding bij LOI Hogeschool, dan worden de gemaakte kosten voor het toelatingsexamen in mindering gebracht op je collegegeld.

Het 21+ toelatingsexamen wordt iedere werkdag digitaal afgenomen op 16 verschillende locaties in Nederland. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-opleiding aan kunt. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen.

Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen.. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal. Kort na het examen laat de LOI aan je weten wat het resultaat is.

Toelating op grond van een kort HBO-programma

Ben je 21 jaar of ouder? Dan kun je ook tot een HBO-bacheloropleiding of Associate degree worden toegelaten op basis van een kort HBO-programma van LOI Hogeschool. Ieder kort HBO-programma geeft recht op toelating. Wel kunnen er aanvullende (wettelijke) toelatingsvoorwaarden van toepassing zijn.

We raden we je aan om te kiezen voor een kort HBO-programma dat modules omvat uit de bachelor of Associate degree die je wilt volgen. Je behaalt dan niet alleen een waardevol diploma, maar kunt bij doorstroming vaak meteen vrijstelling aanvragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s).

Toelating op grond van een EVC-certificaat

Tot slot kun je ook toegelaten worden op grond van een EVC-certificaat van een van de door de LOI erkende loopbaanadviesbureaus: EVC Centrum Nederland, Bureau Sterk of Libereaux.

Toelating HBO-masteropleiding

Om te worden toegelaten tot de opleiding Master of Business Administration (MBA) zijn ten minste 3 tot 5 jaar relevante werkervaring, minimaal een voltooide HBO-opleiding en een relevante werkomgeving vereist. 

Kies voor de MBA Course wanneer je wel over het vereiste werk- en denkniveau beschikt, maar nog geen HBO- of WO-diploma op zak hebt. Na succesvolle afronding van de MBA Course is het mogelijk in te stromen in fase 2 van de MBA-opleiding.

Toelating MBO

Er zijn vier manieren om te worden toegelaten tot een volledige MBO-opleiding. Dat kan op grond van je vooropleiding, een kort MBO-programma of een MBO-basisopleiding van de LOI, een 18+-examen of een EVC-certificaat. Voor de korte MBO-programma’s is geen vooropleiding vereist.

Toelatingseisen MBO niveau 1 en 2

Voor volledige MBO-opleidingen op niveau 1 en 2 geldt dat je achttien jaar of ouder moet zijn en in het bezit van een van de onderstaande diploma’s. Je kiest voor een opleiding op een van deze niveaus als je al een tijdje niet gestudeerd hebt, of als je een diploma op niveau 1 of 2 nodig hebt om door te kunnen stromen naar een niveau 3 of 4 opleiding.

 • Een diploma LBO, VBO, of VMBO basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Een diploma MAVO, of VMBO theoretische leerweg.
 • Een diploma MAVO-VBO, of VMBO gemengde leerweg.
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.
 • Een diploma entreeopleiding: MBO-diploma niveau 1.
 • Een diploma van de corresponderende MBO-basisopleiding of het corresponderende korte MBO-programma.

Toelatingseisen MBO 3 en 4

Voor opleidingen op niveau 3 en 4 geldt dat je achttien jaar of ouder moet zijn en in het bezit van een van de volgende diploma’s:

 • Een diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • MBO-diploma niveau 2 of 3.
 • Diploma LBO, VBO of MAVO waarbij alle examenvakken zijn afgelegd op ten minste c-niveau.
 • Een overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
 • Een diploma van de bijbehorende MBO Certificeerbare Eenheid (CE).
 • Let op: voor de opleiding MBO Coördinator beveiliging (niveau 3) moet je in het bezit zijn van het diploma MBO Beveiliger (niveau 2).
 • Een diploma van de corresponderende MBO-basisopleiding of het corresponderende korte MBO-programma.

Toelating op grond van een kort MBO-programma van de LOI

Heb je (nog) niet het juiste diploma op zak om te worden toegelaten tot een volledige MBO-opleiding, kies dan voor een MBO-basisopleiding of een kort MBO-programma. Je bent dan na afronding direct toelaatbaar tot de volledige MBO-opleiding. Bovendien biedt het behaalde diploma de mogelijkheid om bij doorstroming vrijstellingen aan te vragen. Lees meer.

Toelating op grond van de 18+-toets

Wie niet aan de vooropleidingseisen voldoet maar wel 18 jaar of ouder is kan het Toelatingsexamen 18+ afleggen. Met het Toelatingsexamen 18+ bewijs je dat je het niveau van een MBO-opleiding aankunt. Bij voldoende resultaat kun je op grond van het Toelatingsexamen worden toegelaten tot de MBO-opleiding van je keuze. Heb je minder dan acht jaar geleden al met succes het Toelatingsexamen 18+ afgelegd bij een andere erkende MBO-instelling? Dan kun je op basis daarvan worden toegelaten.

Het Toelatingsexamen 18+ wordt iedere werkdag digitaal afgenomen op 16 verschillende locaties in Nederland. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal- en rekenvaardigheid. Aanmelden voor het toelatingsexamen kan digitaal via de onderstaande links. Ben je dyslectisch? Meld je dan telefonisch aan via (071) 54 51 234. De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Na het succesvol afleggen van het examen kan worden gestart met de gekozen MBO-opleiding van de LOI en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld. Ben je gezakt voor het examen, dan is het mogelijk een herkansing aan te vragen.

Aanmelden voor het Toelatingsexamen MBO 2
Aanmelden voor het Toelatingsexamen MBO 3
Aanmelden voor het Toelatingsexamen MBO 4

Toelating minderjarigen 16-18 jaar

Ben je tussen de 16 en 18 jaar oud? Dan kun je tot een MBO-opleiding worden toegelaten als je in het bezit bent van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is een HAVO-, VWO- of MBO-diploma (niveau 2 of hoger). Voldoe je aan een van de eerder benoemde toelatingsmogelijkheden maar ben je niet in het bezit van een startkwalificatie, dan kun je uitsluitend tot een MBO-opleiding worden toegelaten als je hiervoor nadrukkelijk toestemming van een leerplichtambtenaar hebt gekregen. Met deze toestemming word je vrijgesteld van de leer- en kwalificatieplicht. De toestemming van de leerplichtambtenaar moet in schriftelijke vorm aan de LOI overlegd worden.

Toelating op grond van een EVC-certificaat

Tot slot kan je ook toegelaten worden op grond van een EVC-certificaat van een van de door de LOI erkende loopbaanadviesbureaus: EVC Centrum Nederland, Bureau Sterk of Libereaux.

Vrijstellingen

Ben je al in het bezit van erkende diploma’s of beschik je over relevante kennis en vaardigheden? In veel gevallen kun je deze inbrengen om vrijstelling aan te vragen voor één of meer modules. Je hoeft dan geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaart studietijd én krijgt korting op het les- of collegegeld en het examengeld.

Vrijstelling op basis van diploma's

Heb je een diploma of certificaat van een opleiding waarvan de inhoud gelijk is aan één of meerdere modules van de opleiding die je wilt gaan volgen, dan kun je deze inbrengen om vrijstelling aan te vragen. 

Wanneer dit diploma of certificaat bij de LOI is behaald, ontvang je 100% korting op het collegegeld en examengeld van de betreffende module(s). 

Erkende diploma’s die behaald zijn buiten de LOI leveren een korting op van €17,50 per studiepunt (EC) bij een HBO-opleiding via thuisstudie. Bij een klassikale opleiding en bij de Master of Business Administration (MBA) bedraagt de korting € 25,- per studiepunt.

Bij een MBO-opleiding bedraagt de korting €25 per halve maand. De studietijd gekoppeld aan de stage en het afsluitend praktijkexamen en CGI zijn hiervan uitgezonderd.

Vrijstelling op basis van ervaringscertificaten (EVC)

Beschik je over relevante kennis en vaardigheden, maar niet over het vereiste diploma? Dan is het mogelijk om vrijstelling aan te vragen op basis van ervaringscertificaten. 

Dit verloopt in twee stappen:

 1. Je volgt een EVC-traject bij een door de LOI erkend EVC-bureau. Het EVC-traject levert je een EVC-ervaringscertificaat op. 
 2. Dit ervaringscertificaat kun je bij de LOI inbrengen om vrijstelling aan te vragen voor onderdelen van je opleiding. Dat noemen we verzilveren van het EVC-ervaringscertificaat.

Valideringsprocedure (EVC)

Het EVC-traject volg je bij een EVC-bureau. Tijdens een valideringsprocedure wordt in kaart gebracht over welke kennis, vaardigheden en attitudes iemand op dat moment beschikt. Deze ‘ervaring’ wordt beschreven in een ervaringscertificaat. De LOI accepteert alleen ervaringscertificaten van door de LOI erkende loopbaanadvies bureaus: EVC Centrum NederlandBureau Sterk en Libereaux.

Informatie over de inrichting van het EVC-traject vind je op de websites van de EVC-bureaus. Zij kunnen je ook vertellen wat de kosten en doorlooptijd van het EVC-traject zijn.

Verzilveren van het ervaringscertificaat (EVC)

Een ervaringscertificaat kun je bij de LOI inbrengen om vrijstelling aan te vragen voor onderdelen van een opleiding. De Examencommissie van de LOI zal beoordelen of het ervaringscertificaat vrijstelling geeft voor de betreffende onderdelen.

De Examencommissie is onafhankelijk en heeft geen banden met de EVC-bureaus. Een afgerond EVC-traject leidt daarom niet automatisch tot vrijstelling van alle aangevraagde modules.

Bij vrijstellingen op basis van een ervaringscertificaat is het ook mogelijk vrijstellingen te ontvangen voor stage en praktijkopdrachten. Het afstudeeronderzoek bij HBO wordt echter nooit vrijgesteld.

Meer informatie over het verzilveren van een ervaringscertificaat vind je hier

Richtlijnen voor het aanvragen van vrijstellingen in het algemeen

Bij het aanvragen van een vrijstelling geef je aan voor welke opleiding je vrijstellingen aanvraagt en voor welke modules binnen deze opleiding je vrijstelling aanvraagt.

 • Voor aanvraag van vrijstelling(en) geldt voor het merendeel van de diploma's en certificaten dat ze niet ouder dan 8 jaar mogen zijn. 
 • Een EVC-ervaringscertificaat mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
 • Vrijstelling wordt in het algemeen nooit gegeven voor de praktijkopdracht die bij een module kan horen. Ook voor stage en het afstudeertraject (bij HBO) wordt geen vrijstelling verleend. Een uitzondering hierop vormen de vrijstellingen die verleend worden op basis van een Ervaringscertificaat. 

Voor MBO-opleidingen geldt daarnaast:

 • Er wordt alleen vrijstelling verleend voor BPV-examenopdrachten en het praktijkexamen (beide MBO) op basis van een ervaringscertificaat (en nooit op basis van een diploma).
 • Vrijstellingen worden voor kerntaken alleen binnen het theoriegedeelte (modules voorafgaand aan de BPV) toegekend. 
 • Vrijstellingen voor generieke onderdelen worden alleen onder strikte voorwaarden verleend. In verband met de centraal ontwikkelde examens voor Nederlands, Rekenen en Engels gelden hiervoor wettelijke eisen (bv. eerder behaald examen voor Nederlands, Rekenen of Engels moet een centraal examen op hetzelfde referentieniveau zijn en mag niet langer dan 8 jaar geleden afgelegd zijn).

Zo vraag je een vrijstelling aan

Je kunt een vrijstelling aanvragen op basis van diploma's of op basis van een ervaringscertificaat.

Vrijstelling aanvragen op basis van diploma's

Er zijn drie momenten waarop je vrijstelling op basis van diploma’s aan kunt vragen:

 1. Voordat je je inschrijft. Je wil eerst weten of en welke vrijstellingen je krijgt voordat je je definitief voor een opleiding inschrijft. Je vult alleen het Formulier vrijstellingsverzoek in en betaalt €75 voor het beoordelen van je verzoek. Als je daarna besluit je in te schrijven ontvang je deze €75 van ons terug in de vorm van korting op je eerste factuur (naast je eventuele vrijstellingskorting).
 2. Tegelijk met je inschrijving. Je geeft op je inschrijfformulier aan dat je een vrijstellingsverzoek wil doen. Wij nemen contact met je op om je vrijstellingsverzoek in orde te maken. Na de beoordeling van je vrijstellingen wordt je inschrijving inclusief vrijstellingen verwerkt. 
 3.  Nadat je met de opleiding bent begonnen. Ook tijdens je opleiding is het nog mogelijk om vrijstellingen aan te vragen. Er wordt dan echter geen vrijstellingskorting gegeven.
 4. Een verzoek tot vrijstelling op basis van diploma’s dient te zijn vergezeld van:
 • Diploma('s).
 • Certificaten.
 • Cijferlijsten/behaalde resultaten.
 • Inhoudsbeschrijving van de gevolgde opleiding of module.
 • Uitgebreid Curriculum Vitae.
 • Literatuurlijsten (indien aanwezig).

Let op: Hoe completer je aanvraag is, hoe beter beoordeeld kan worden of een vrijstelling toegekend kan worden. Bekijk het stappenplan.

Aanvraagformulier vrijstellingen

Vrijstelling aanvragen op basis van een ervaringscertificaat (EVC)

Een vrijstelling op basis van een ervaringscertificaat vraag je altijd aan voordat je je inschrijft. Je vult het onderstaande formulier volledig in.

Formulier vrijstellingsverzoek EVC

Een verzoek dient te zijn vergezeld van:

 • Het EVC- ervaringscertificaat. 
 • Kopie legitimatiebewijs. 
 • Al het bewijsmateriaal (het portfolio dat je hebt samengesteld tijdens het EVC traject) + toestemming inzien bewijsmateriaal.

De kosten van een vrijstellingsverzoek EVC bedragen € 300,-. De Vrijstellingscommissie zal ongeveer binnen drie à vier weken na ontvangst van het complete dossier laten weten of je vrijstellingen zijn toegekend. Neem voor meer informatie contact op met de LOI: (071) 545 1234.