Toon 0 resultaten

Tim de Hullu, docent Journalistiek

“De studenten zijn nieuwsgierig en leergierig”

Tim de Hullu werkt al jaren als zelfstandig journalist. Hij schrijft niet alleen krantenartikelen, maar ook advertorials, jaarverslagen en persberichten. En hij maakt veel gebruik van social media. Als docent Journalistiek en nieuwe media probeert hij zijn studenten iets extra’s te bieden naast het vaste leerpad.

Studenten willen uitgedaagd worden

“Ik vraag als eerste aan de studenten, waar ze zelf behoefte aan hebben tijdens de klassikale bijeenkomsten. En ik ben tot de conclusie gekomen dat ze uitgedaagd willen worden. Ze zijn nieuwsgierig, willen leren en vooral veel doen! Ik geef ze dus elke bijeenkomst een schrijfopdracht. Die voeren ze individueel of in groepjes uit en daarna geef ik feedback en bespreken we de resultaten. Ook laat ik ze elkaars werk corrigeren, want ook daar leer je ongelooflijk veel van.

Onderdelen van de lesstof combineren

Ik combineer verschillende onderdelen van de lesstof in zo’n opdracht. Als we bijvoorbeeld tijdschriften hebben behandeld, waarin de bladformule en het ritme van een tijdschrift aan bod komen en we bespreken ook verschillende soorten artikelen, waaronder een opinieartikel, dan maak ik daar een opdracht van. De studenten krijgen een tijdschrift, bijvoorbeeld de Nieuwe Revu, de Tina of de Libelle en ze krijgen de opdracht om een opiniërend artikel te schrijven over het tijdschrift dat voor ze ligt. Op deze manier wordt de theorie die we behandelen direct in de praktijk gebracht en ze oefenen ook met het verwerken van informatie en het schrijven.

Interviews en rollenspelen

Ik laat ze elkaar ook interviewen of we doen een rollenspel, waarbij een student de voorlichter is en de ander de journalist. Niet alleen goed voor de journalistieke vaardigheden, maar ook heel interessant om eens aan de andere kant van de tafel te zitten. Of we gaan op excursie; praten met mensen die in het vak zitten. Hoe werkt het nou op een redactie, hoe passen ze nieuwe media toe, hoe bepaal je wat nieuws is? Sowieso is er veel aandacht voor de toekomstige werkgevers en functies waar deze studenten straks terecht komen. We hebben het over de arbeidsmarkt en over zelfstandig ondernemen en ik stimuleer ze om naast de opleiding vooral veel te schrijven.

Eigen mening vormen

Elke les begint met de vraag: wat is je de afgelopen tijd opgevallen in de media? Wat speelt er in het vakgebied? Studenten moeten leren om hun eigen mening te vormen, dus ik lok graag discussie uit. Dat is ook een voordeel van deze bijeenkomsten; het is interactief. De actualiteit komt aan bod, studenten stellen vragen, geven elkaar antwoord, beginnen een discussie en op die manier leren ze dat je onderwerpen van verschillende kanten kunt belichten. Voor een journalist, die in de meeste genres zo objectief mogelijk moet zijn, is dat heel belangrijk.

Interactief met nieuwe media

Interactie is niet alleen belangrijk tijdens de bijeenkomsten. Het is een steeds groter onderdeel van het werk van een journalist. Media als Twitter, Facebook en YouTube worden steeds meer gebruikt. Ik leer de studenten hoe ze deze media het beste kunnen benutten. Bijvoorbeeld door ze een blog te laten aanmaken en deze interactief te maken. Tijdens de bijeenkomsten kunnen we dit direct uitproberen en bespreken. Als dat niet interactief is.”