Toon 0 resultaten

Met de bacheloropleiding HBO Verpleegkunde speelt LOI Hogeschool in op het verwachte tekort aan HBO-opgeleide verpleegkundigen. Het is de eerste opleiding in Nederland die volledig aansluit op het actuele BN2020-profiel. De opleiding wordt geboden in twee varianten: de initiële opleiding voor instromers die geen verpleegkundige vooropleiding hebben gevolgd en de verkorte opleiding voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen die een MBO 4- of inservice-diploma hebben.

Zowel de initiële als de verkorte opleiding zijn onvoorwaardelijk geaccrediteerd door de NVAO. Daarnaast heeft LOI Hogeschool vanuit de overheid het ITK-keurmerk voor kwaliteitszorg gekregen.

De zorg verandert. De eisen die aan verpleegkundigen gesteld worden, veranderen mee. MBO-verpleegkundigen moeten zich steeds vaker laten bijscholen op HBO-bachelorniveau. Ook zij-instromers zullen aan de steeds hoger liggende opleidingseisen moeten voldoen om aan de slag te kunnen als verpleegkundige. De arbeidsmarktperspectieven voor HBO-verpleegkundigen zijn uitstekend te noemen.

Goed te combineren met een baan

Met de opleiding HBO Verpleegkunde richt LOI Hogeschool zich specifiek op werkenden. Studenten volgen iedere 3-4 weken een intensieve lesdag en studeren in de tussenliggende weken thuis en op de werkplek. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van e-learning en verloopt de begeleiding via internet. Deze opzet maakt de opleiding voor studenten goed te combineren met een baan. Voor werkgevers biedt deze opzet als voordeel dat de verletkosten laag zijn en er weinig planningsproblemen ontstaan.

Gebaseerd op BN2020

De opleiding is ontwikkeld in samenspraak met verschillende werkgevers, overkoepelende branche-instellingen en werknemers in de zorg en ingericht volgens de internationaal gehanteerde Canmeds-systematiek. De opleiding sluit volledig aan op alle beroepscompetenties van het nieuwe opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 (BN2020). In het programma is veel aandacht voor kwaliteitsmanagement, evidence based-denken en –werken en geriatrische zorg.

Maatwerk

Door de flexibele opzet van de opleiding is het voor werkgevers mogelijk om medewerkers groepsgewijs een opleidingstraject op maat te laten volgen door additionele opleidingscomponenten toe te voegen. Bijvoorbeeld door extra lesdagen te besteden aan specifieke vaardigheden.

Verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen hebben al gekozen voor LOI Hogeschool. Zo koos o.a. het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) LOI Hogeschool als partner bij het inrichten van hun (incompany) opleidingstraject HBO-V Verkort.

Verkorte variant

Speciaal voor BIG-geregistreerde verpleegkundigen met een MBO-4 diploma of een inservice-opleiding, biedt LOI Hogeschool naast de volledige variant ook een verkorte variant van de opleiding HBO-V. Hiermee behalen zij in 2 tot 2,5 jaar het Bachelor of Nursing-getuigschrift.

Betaalbare opleiding

De HBO-V opleiding van LOI Hogeschool is de meest betaalbare particuliere opleiding van Nederland. Het collegegeld is inclusief lesdagen, examenkosten, alle benodigde vakliteratuur, eventuele licenties en begeleiding.

Kwaliteitsborging

Zowel de initiële als de verkorte HBO-V opleiding van LOI Hogeschool zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie (NVAO). De kwaliteit van de opleidingen is daarmee gewaarborgd. Bovendien heeft LOI Hogeschool het ITK-keurmerk, hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg.

Profiel LOI

Met ruim 90 jaar ervaring, biedt de LOI meer dan 1000 opleidingen, van korte beroepsgerichte cursussen tot volledige, erkende bachelor- en masteropleidingen. Ruim 100.000 studenten volgen een van deze opleidingen, waarvan 20.000 HBO-studenten. Daarmee is LOI Hogeschool, die dit jaar 20 bestaat, een van de grootste hogescholen van Nederland. Tevens is het de enige particuliere hogeschool die van de overheid het ITK-keurmerk voor kwaliteitszorg heeft gekregen. De student heeft de keuze uit flexibel thuis studeren of klassikale opleidingen, die in deeltijd gevolgd kunnen worden op locaties door heel Nederland, met optimaal behoud van flexibiliteit. LOI Zakelijk biedt daarbij ook opleidingen op maat, binnen een wettelijk erkend HBO- of MBO-kader, desgewenst incompany. De wil om kwaliteit te leveren staat bij de LOI centraal. Kwaliteit in docentbegeleiding, kwaliteit in lesmateriaal en altijd vooroplopend waar het de inzet van nieuwe technieken betreft. Alle LOI-opleidingen voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen en staan continu onder controle van topfunctionarissen uit de praktijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jan Jelle Bouma, Communicatiemanager LOI, telefoon: (071) 545 11 60.