Toon 0 resultaten

Maaike Jonker, Business Unit Manager

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

LOI Hogeschool heeft zich dit jaar weer extern laten beoordelen op kwaliteit met de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK). Is dat verplicht?

“Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrije keuze voor alle instellingen in het hoger onderwijs. LOI Hogeschool kiest er bewust voor om zich te laten toetsen. We willen laten zien aan werkveld, werkgevers en studenten dat onze kwaliteit op orde is. Dat ons kwaliteitszorgsysteem adequaat is en dat dat bijdraagt aan goede kwaliteit van onderwijs. Dat is eigenlijk wat de instellingstoets kwaliteitszorg betekent. De toetsing wordt gedaan door een externe organisatie; de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie). Zij stellen een commissie samen die vijf dagen lang komt onderzoeken hoe het onderwijs van LOI Hogeschool in elkaar zit ten aanzien van de kwaliteit. En of de onderwijsvisie van LOI Hogeschool gerealiseerd wordt.”

LOI Hogeschool had het kwaliteitsstempel toch al?

“Als de ITK-accreditatie aan een instelling wordt toegekend, is deze vervolgens 6 jaar geldig. In het najaar van 2019 gingen we ‘op’ voor de volgende 6 jaar. Half oktober 2019 heeft  een onafhankelijk panel van de NVAO ons laten weten positief te oordelen over ons kwaliteitszorgsysteem. Met dit systeem realiseren wij goed onderwijs en werken wij duurzaam aan verdere ontwikkeling en verbetering. In februari 2020 werd dit positieve oordeel overgenomen door de NVAO en kregen we het ITK-keurmerk officieel opnieuw toegekend. 

Er zijn genoeg bekostigde opleiders die ervoor kiezen om deze kwaliteitstoets niet te ondergaan, en sommige hebben er wel voor gekozen maar hebben het niet gered. Dan ben ik er best trots op dat LOI Hogeschool zo goed uit de bus komt.”

Wanneer slaag je als opleider voor de ITK-accreditatie?  

“Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar; het onderzoek wordt zeer grondig aangepakt. De commissie spreekt met een grote groep mensen; van bestuursleden, docenten, lectoren en auteurs tot studenten die bij LOI Hogeschool een opleiding volgen. Verschillende onderwerpen worden daarbij onder de loep genomen. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar onze onderwijsvisie. Wij willen, kort gezegd, flexibel en toegankelijk onderwijs aanbieden. Kwalitatief goed onderwijs bovendien, dat is afgestemd op onze doelgroep en ervoor zorgt dat studenten succes ervaren in hun werk. De commissie beoordeelt onder meer hoe wij deze visie vertalen naar onderwijs. Want je kunt het achter je bureau verzinnen, maar belangrijker is wat die visie in de praktijk betekent voor de studenten.”   

Wat betekent de visie van LOI Hogeschool voor studenten? 

“LOI Hogeschool is een bijzondere speler binnen het onderwijsveld; een particuliere opleider met van huis uit afstandsopleidingen. Daarnaast verzorgt LOI Hogeschool nu ook alweer jaren klassikale opleidingen overal in Nederland. Dat maakt echter geen verschil in hoe we over onderwijs denken. 

Voor ons geldt dat onderwijs flexibel en toegankelijk moet zijn. Wij vinden dat mensen moeten kunnen studeren op de momenten dat zij dat willen of kunnen. Studenten krijgen begeleiding wanneer zíj daar behoefte aan hebben. De meeste examens kunnen iedere werkdag en dus op een moment naar keuze worden afgelegd. En studenten kunnen hun werkervaring gebruiken in de opleiding. Bachelor studenten van LOI Hogeschool betalen bovendien maar 3 jaar collegegeld en mogen daarvoor 6 jaar studeren.

Belangrijk is voor ons ook de kwaliteit van onderwijs. Deze kwaliteit realiseren we aan de ene kant door onze opleidingen extern te laten beoordelen en accrediteren. Aan de andere kant door ervoor te zorgen dat studenten met onze opleidingen ook de certificeringen behalen die hoog staan aangeschreven binnen de branche. En de legitimeringen binnen beroeps- en brancheverenigingen. Dat maakt het voor studenten, en vooral ook naar werkgevers toe, aantoonbaar dat hun diploma er extra toe doet.

Daarnaast willen we dat wat studenten vandaag leren, morgen kunnen toepassen in hun werk. We hebben hiervoor de term studiesucces, maar eigenlijk gaat het over werksucces. Een werkgever verwacht ook te profiteren van de kennis en vaardigheden die een student heeft opgedaan. Onze studenten zijn tenslotte voornamelijk mensen die een opleiding volgen voor hun carrière. Ze willen meer taken en verantwoordelijkheden, groeien binnen hun functie of promotie maken. Onze opleiding moet daaraan bijdragen, en niet alleen na het behalen van het diploma, maar al tijdens de opleiding.” 

 

LOI Hogeschool voldoet aan de hoogst haalbare kwaliteitseisen 

LOI Hogeschool is dé keuze als je verzekerd wilt zijn van goed onderwijs bij een betrouwbare hogeschool. Of je nu kiest voor klassikaal studeren of thuisstudie, LOI Hogeschool voldoet aan de hoogst haalbare kwaliteitseisen.

Bekijk het aanbod