Toon 0 resultaten

LOI Hogeschool: veel aandacht voor internationalisering

De wereld internationaliseert. Bedrijven opereren steeds vaker in een internationale context. Professionals werken samen en concurreren met collega’s uit verschillende landen en maken carrière binnen én buiten Nederland. Voor succes op de arbeidsmarkt is het dan ook van groot belang dat een opleiding hierbij aansluit. Taalkennis en interculturele vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol. Diploma’s dienen herkenbaar te zijn, ook over de grenzen heen. Internationale vakkennis is onmisbaar en behaalde kwalificaties moeten aansluiten bij internationale standaarden.

LOI Hogeschool heeft de kwaliteit van haar opleidingen hoog in het vaandel staan. Dat betekent ook dat de opleidingen zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van internationalisering.

NVAO              European E-competence Network  

Diploma's internationaal erkend

Alle bacheloropleidingen van LOI Hogeschool zijn geaccrediteerd door de NVAO, het hoogst haalbare kwaliteitskeurmerk vanuit de overheid. Hierdoor zijn diploma’s herkenbaar en erkend in binnen- én buitenland. Bovendien leiden diverse modules uit bacheloropleidingen tot een extern diploma dat aan internationale richtlijnen voldoet. Alle korte HBO-programma’s omvatten een of meer modules uit een NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding.

Lectoren met een internationaal netwerk

De lectoren van LOI Hogeschool slaan bruggen tussen onderwijs, werkveld en onderzoek. Bovendien bouwen en onderhouden zij een internationaal kennisnetwerk. Dat betekent dat zij een goed beeld hebben van ontwikkelingen op de internationale arbeidsmarkt. Die kennis wordt ingezet om de programma’s van LOI Hogeschool optimaal te laten aansluiten bij wat er binnen én buiten Nederland op de arbeidsmarkt gevraagd wordt.

"Onze studenten zullen goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk"
Gilbert Silvius

Lector bij LOI Hogeschool


Lees het interview
"Onze studenten zullen goed voorbereid zijn op de beroepspraktijk"
Gilbert Silvius

Lector bij LOI Hogeschool

Lees het interview

LOI Hogeschool ondertekent eCF-convenant

Het European e-Compentence Framework (e-CF) biedt een internationale standaard voor de competenties en beroepsprofielen van ICT’ers. Met het ondertekenen van het e-CF-convenant geeft LOI Hogeschool aan het e-CF te hanteren als leidraad voor de inrichting van haar ICT-onderwijs.

Eerste iEXA-certificaat in Nederland uitgereikt aan LOI-student

Patrick Bezemer, LOI-student HBO Technische Informatica, ontving als eerste student in Nederland een officieel iEXA-certificaat. Hij volgt de opleiding naast zijn fulltime baan en was een van de eerste kadidaten die een iEXA-examen heeft afgelegd. Zowel hij als zijn werkgever Syntomax ICT Solutions zijn zeer enthousiast over de praktijkgerichtheid en de actualiteit van iEXA. Lees het persbericht op www.iexa.nl.

Breed aanbod

LOI Hogeschool biedt een groot aantal opleidingen in verschillende vakgebieden. Van korte gerichte HBO-programma’s tot volledige en erkende HBO-bacheloropleidingen.

Bekijk alle opleidingen Vraag een studieadviesgesprek aan