Toon 0 resultaten

"We móéten ons voorbereiden op de grote zorgvraag die er aan komt"

Marjolein Lohmann

Programmamanager Zorg

"We móéten ons voorbereiden op de grote zorgvraag die er aan komt"
Marjolein Lohmann

Programmamanager Zorg

De zorg verandert

De zorg is sterk aan het veranderen. Niet alleen is er als gevolg van de vergrijzing steeds meer zorg nodig, ook vindt er een verschuiving plaats in de organisatie van de zorg. Wie vroeger bijvoorbeeld een blindedarmoperatie moest ondergaan, lag al snel een week in het ziekenhuis. Tegenwoordig ga je vaak al binnen twee dagen naar huis. Dat betekent echter niet dat er dan geen zorg meer nodig is. Die vindt alleen steeds meer plaats buiten het ziekenhuis, in de wijk, thuis of in een verzorgingshuis. Nog een mooi voorbeeld: er loopt momenteel een pilot waarbij zelfs bepaalde chemotherapie thuis wordt gegeven. Je ziet dan ook een verschuiving van de zorg die vraagt om een andere invulling van functies, andere verantwoordelijkheden en een andere manier van samenwerken.

Functiedifferentiatie

In de nieuwe functieopleidingsprofielen wordt onderscheid gemaakt tussen MBO- verpleegkundigen en HBO-verpleegkundigen. Voorheen voerden zij dezelfde werkzaamheden uit. Met het nieuwe profiel zie je een andere verdeling waarbij de HBO’ers meer op hoogcomplexe zorg en regie zitten. Ook komen er meer specialisaties die elk vanuit hun eigen kracht werken en daarbij efficiënt moeten samenwerken om de kosten zo laat mogelijk te houden. Daarin zijn veel zorginstellingen nog zoekend. Hoe werkt dit voor ons? Wat is voor ons de beste  verhouding MBO/HBO? En hoe ver willen of moeten we specialiseren?  

Uitdaging voor de zorg

De zorg ziet zich voor een grote uitdaging gesteld. Hoe kunnen we iedereen in zijn kracht zetten en de zorg tegelijkertijd zo betaalbaar mogelijk houden? De vraag naar zorg wordt immers alleen maar groter en we hebben te weinig mensen. Hoe gaan we ons daar op voorbereiden? En hoe zorgen we dat ze straks niet nog meer belasting moeten gaan betalen om al die zorgkosten te kunnen dekken? Nederland móét zich echt voorbereiden op de grote zorgvraag die er aan komt. Door anders te organiseren, maar ook door innovatieve ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld e-health en robotica. 

Opleiden is de basis

Opleiden speelt een grote rol in de transitie waar de zorg nu in zit. Nieuwe verpleegkundigen moeten goed opgeleid worden. Maar dit geldt net zo goed voor de huidige HBO-verpleegkundigen. Zij hebben weliswaar al een HBO-opleiding gevolgd, maar hierin vaak nog niet de competenties opgedaan die in het nieuwe functieprofiel zitten. Om goed aan te sluiten op het nieuwe profiel, is het voor hen zinvol om hun kennis te actualiseren en aanvullende skills op te doen op het gebied van o.a. klinisch redeneren, evidence based practice en ondernemerschap in de zorg. Wie mee wil komen in het nieuwe profiel, zal dus een manier moeten vinden om die extra kennis en vaardigheden op te doen. Bijvoorbeeld een opscholingsprogramma.

Flexibiliteit als meerwaarde

Veel ziekenhuizen hebben voor de LOI gekozen bij het opleiden van hun personeel. Vaak wordt dit als een maatwerk incompany-traject georganiseerd. Dit biedt zorginstellingen heel veel mogelijkheden. Onze flexibiliteit is voor veel van onze klanten een grote meerwaarde. Bovendien zijn de verletkosten heel laag doordat de opleiding heel efficiënt is ingericht. Er is heel goed gekeken wat er op de werkvloer kan worden geleerd, wat thuis kan worden geleerd met ondersteuning via internet en wat er in een lesdag moet worden geleerd. In een sector waar al te weinig personeel is en het personeel echt niet gemist kan worden, is dat natuurlijk ideaal. Ik ben er dan ook van overtuigd dat de LOI in dit opleidingsvraagstuk een hele goede partner is.