MBO Helpende zorg en welzijn

Haal op flexibele wijze een erkend MBO 2-diploma

 • Thuis studeren
  35% korting

  18 x € 61,10 Normaal € 94,00

 • Klassikaal studeren

  18 x € 125,00

 • Studieduur

  18 maanden

 • Diploma

  Erkend MBO-diploma

 • Niveau en leerweg i

  Derde leerweg, niveau 2

 • Erkenningen

  Ministerie van OCW, Inspectie

Inschrijven Gratis studiegids Studieadviesgesprek

Nu Samsung tablet-actie

Lees meer

Bij inschrijving voor een volledige MBO-opleiding krijg je voor maar € 49,- een mooie 7 inch Samsung Galaxy Tab4 bij je opleiding. Deze actie geldt bovendien i.c.m. de eventuele korting. Dubbel voordeel dus!

Meer over deze actie

Kom naar de informatieavond van de klassikale opleidingen

Lees meer

Kom op dinsdag 31 mei naar de informatieavond van de klassikale HBO- en MBO-opleidingen in Utrecht. 

Meld je aan voor de informatieavond op 31 mei

In het kort

De MBO-opleiding Helpende zorg en welzijn is een brede opleiding die voorbereidt op het verlenen van zorg aan een uiteenlopende groep cliënten. Van mensen met een ziekte of handicap tot mensen met psychiatrische problemen of een verslaving. Je ondersteunt cliënten thuis, maar kunt ook in een zorg- of welzijnsinstelling werken.

Als helpende in de sector zorg en welzijn kun je echt iets betekenen voor je cliënten. Van hulp en ondersteuning tot het organiseren van activiteiten. Vaak heb je dan te maken met andere hulpverleners, zoals verzorgenden en sociaalagogische werkers.

Deze opleiding bereidt perfect voor op een uitdagende functie in de gezondheidszorg. Je doet alle kennis en vaardigheden op die je nodig hebt. Na afronding heb je een erkend MBO 2-diploma op zak. En kun je aan de slag in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, kinderopvang, in het ziekenhuis of in het welzijnswerk.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapECDL

Daarom kies je voor een MBO-opleiding bij de LOI
 • Persoonlijke begeleiding van start tot diploma.
 • Inclusief al het lesmateriaal, geen verborgen kosten.
 • Behaal een erkend MBO 2-diploma.
 • Inclusief loopbaanbegeleiding.
 • Intensieve begeleiding tijdens de stage.
 • Twee gratis extra praktijkdagen.
 • Sluit volledig aan op de actuele beroepspraktijk.
 • MBO-studenten LOI zijn zeer tevreden over hun opleiding.
 • Inspectie vol lof over LOI MBO College.
Doelgroep en beroep

De opleiding MBO Helpende zorg en welzijn is bestemd voor iedereen die breed inzetbaar wil zijn in de gezondheidszorg. Je bent geïnteresseerd in mensen – jong en oud – met uiteenlopende sociale en medische problemen. Je vindt het fijn om anderen te helpen en zo de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Je bent stressbestendig, behulpzaam en prima in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.

Doelgroep
Ontdek de arbeidsmarkt

Een helpende zorg en welzijn verleent zorg en ondersteuning en begeleidt bij wonen en welzijn. Een uitdagende baan, waarbij je regelmatig onder tijdsdruk werkt. Je helpt bij het opruimen en schoonmaken en zorgt voor een fijne leefomgeving. Indien nodig bied je ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en ook bij emotionele problemen sta je klaar voor je cliënt. Je helpt bij het organiseren van activiteiten op het gebied van recreatie, educatie en werk en pleegt regelmatig overleg met collega’s, de mantelzorger of de wettelijke vertegenwoordigers van je cliënt.

Na het afronden van deze opleiding heb je een erkend MBO 2-diploma op zak. Je kunt als helpende zorg en welzijn bij uiteenlopende instellingen en organisaties aan de slag. Bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, kinderopvang, in het ziekenhuis of in het welzijnswerk.

Arbeidsmarktperspectief

Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief van deze opleiding is te vinden op de website van de SSB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven): www.s-bb.nl

Wil je een beeld krijgen van het beroep? Ga naar de pagina met beroepenfilmpjes.

Inhoud van de opleiding MBO Helpende zorg en welzijn

De opleiding is beroepsgericht en sluit naadloos aan op de praktijk. Er is aandacht voor alle kennis en vaardigheden waar een helpende in de sector zorg en welzijn over moet beschikken.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. het omgaan met zieke mensen, hulp bij de huishouding of persoonlijke verzorging of hulp bij sociale activiteiten. Ook organisatie en planning komen aan bod. Wanneer je ervoor kiest deze opleiding te volgen als thuisstudie, worden de vaardigheden o.a. geoefend tijdens de gratis extra praktijkdagen. Bij de klassikale opleiding zijn deze dagen onderdeel van de reguliere bijeenkomsten.

De opleiding is opgebouwd rond een aantal ‘kerntaken’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in het toekomstige beroep zult tegenkomen. Daarnaast volg je enkele algemene modules die iedere MBO-er moet volgen. De opleiding sluit perfect aan bij het meest recente kwalificatiedossier vanuit de overheid. Zo weet je zeker dat je voldoet aan alle deskundigheidseisen die op de arbeidsmarkt aan je gesteld worden.

Een essentieel onderdeel van de opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens deze stage pas je de geleerde theorie toe in de praktijk van je toekomstige beroep. Daarbij krijg je uiteraard intensieve begeleiding. Je stage dient plaats te vinden bij een erkend en door Calibris geregistreerd leerbedrijf.  Voor de opleiding MBO Helpende zorg en welzijn moet je minimaal 640 uur stage te lopen. Dit kan in overleg met het leerbedrijf parttime of fulltime worden ingevuld.

Inhoud
Meer over de kerntaken

De opleiding Helpende zorg en welzijn is opgebouwd rondom de volgende kerntaken. Een kerntaak omvat verschillende werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen. Klik op een kerntaak voor de bijbehorende modules.

Kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van werkplanning

Als helpende zorg en welzijn ondersteun je cliënten bij huishouden, wonen, verblijf of opvang. In overleg en samen met de cliënt: ruim je op, maak je schoon en help je bij het doen van boodschappen en het bereiden van de maaltijden. Ook help je bij de persoonlijke zorg, denk aan: wassen, aan- en uitkleden, uiterlijke verzorging, toiletgang, bewegen en verplaatsen, inname van eten en drinken, en algemeen welbevinden. Je ondersteunt de cliënt bij (sociale) activiteiten door activiteiten te kiezen die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en te helpen bij vervoer en uitvoering van de (groeps)activiteit. Daarbij zorg je altijd voor de veiligheid van de cliënt en vermijdt je onveilige situaties.

Modules bij deze kerntaak
 • Computervaardigheden (ECDL)
 • Het beroep en de cliënt
 • Voedingsleer
 • Hulp bij huishoudelijke taken
 • Omgaan met zieke mensen
 • Hulp bij persoonlijke verzorging
 • Hulp bij sociale activiteiten
 • Rapporteren
 • Plannen van werk en zorg
 • Veiligheid en ongevallen
 • Opdrachten bij kerntaak 1

Kerntaak 2: Ondersteunen bij het zelfstandig functioneren

Naast praktische zorg, biedt je ook ondersteuning bij emotionele problemen. Door te luisteren, te troosten, door vragen te stellen, oprechte interesse te tonen en je in te leven in zorgen, gevoelens en problemen van de ander. Om zelfredzaamheid van je cliënt te stimuleren overleg je wat deze nog zelf kan en wil doen op het gebied van het huishouden, persoonlijke zorg en (sociale) activiteiten. Je nodigt de cliënt uit tot het ondernemen van actie en geeft advies over de wijze waarop dat kan.

Modules bij deze kerntaak
 • Omgaan met cliënten en emoties
 • Zelfredzaamheid stimuleren
 • Communiceren
 • Opdrachten bij kerntaak 2

Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Je houdt je vakkennis en deskundigheid bij door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bijscholingen. Samen met je leidinggevende stel je een persoonlijk ontwikkelplan op en voer je dit uit. Met je collega’s stem je de werkzaamheden af en maak je afspraken over de zorgverlening. Ook evalueer je je werkzaamheden regelmatig met je cliënten en je leidinggevende.

Modules bij deze kerntaak
 • Deskundigheidsbevordering
 • Werken in en met een team
 • Reflecteren en evalueren
 • Opdrachten bij kerntaak 3
Inclusief gratis praktijkdagen

De opleiding kent twee praktijkdagen. Een van deze dagen hoort bij de module Communiceren en de andere bij de module Veiligheid en ongevallen (verplichte praktijkdag).

Op de praktijkdagen gaat het in de eerste plaats om zelf oefenen en daarmee vormen de praktijkdagen ook een perfecte voorbereiding op het examen en de beroepspraktijkvorming. Aan het bijwonen van de praktijkdagen zijn geen extra kosten verbonden.

Gratis MBO Startdag helpt je snel op weg

Voor alle MBO-studenten die starten met een volledige MBO-opleiding, organiseert de LOI een speciale bijeenkomst, de MBO Startdag. Op deze dag maak je kennis met je medestudenten en word je snel wegwijs gemaakt in de opleiding. Hoe zit de opleiding in elkaar? Hoe pak je de studie aan? Hoe werkt de online leeromgeving? En wat komt er kijken bij de stage (BPV)? Kortom: de basis voor een goed begin en soepel verloop van de opleiding.

Onze studenten blijken de MBO Startdag zeer te waarderen. Gemiddeld geven zij een 8 als rapportcijfer aan deze dag.

Bekijk de modules van de opleiding

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands 2F
 • Rekenen 2F

De specifieke modules voor dit beroep zijn:

 • Computervaardigheden (ECDL)
 • Het beroep en de cliënt
 • Voedingsleer
 • Hulp bij huishoudelijke taken
 • Omgaan met zieke mensen
 • Hulp bij persoonlijke verzorging
 • Hulp bij sociale activiteiten
 • Rapporteren
 • Plannen van werk en zorg
 • Veiligheid en ongevallen
 • Omgaan met cliënten en emoties
 • Zelfredzaamheid stimuleren
 • Communiceren
 • Deskundigheidsbevordering
 • Werken in en met een team
 • Reflecteren en evalueren
 • Opdrachten bij kerntaak 1
 • Opdrachten bij kerntaak 2
 • Opdrachten bij kerntaak 3
De gratis MBO Startdag maakt je snel wegwijs
Beroepspraktijkvorming (BPV)

De beroepspraktijkvorming (BPV) vormt een belangrijk deel van de opleiding. Je krijgt tijdens de BPV dan ook intensieve begeleiding door een praktijkbegeleider vanuit de LOI en een praktijkopleider vanuit het leerbedrijf. Hierdoor haal je het maximale uit je stage en sluit je deze met een goed resultaat af.

Tijdens de stage wordt de geleerde theorie toegepast in de praktijk van het toekomstige beroep. Ook biedt de BPV de mogelijkheid om bepaalde handelingen of taken te leren, die je alleen in de praktijk onder de knie kunt krijgen. Bovendien geeft de BPV-periode een heel goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in je toekomstige beroep.

Voor deze opleiding geldt een minimum van 640 uur BPV bij een erkend en door de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) geregistreerd leerbedrijf. In overleg met het leerbedrijf kan de BPV parttime of fulltime worden ingevuld.

Intensieve begeleiding tijdens de BPV

Op de werkplek zelf word je tijdens de BPV intensief begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider is een ervaren medewerker van het bedrijf waar je werkt.

Vanuit de LOI krijg je een praktijkbegeleider toegewezen die je tijdens de BPV ondersteunt. Deze praktijkbegeleider brengt een bezoek aan de werkplek om te kijken of je er de stage goed kunt vervullen. Daarnaast geeft de praktijkbegeleider gedurende de stage feedback en adviezen en monitort hij de voortgang.

Dankzij de intensieve begeleiding en het nauwe contact tussen de praktijkbegeleider en het stagebedrijf, ben je verzekerd van een goede aansluiting tussen de opleiding en de werkplek. Theorie en praktijk worden zo optimaal gecombineerd.

Zo vind je een BPV-plaats

Heb je bij de start van de studie een relevante baan en is het bedrijf waar je werkt geregistreerd bij de SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven), dan kun je het praktijkdeel van de opleiding op de werkplek uitvoeren. Is het bedrijf niet geregistreerd, dan kan de werkgever bij de SBB een aanvraag doen tot erkenning.

Heb je geen (relevante) baan, sluit dan gedurende de opleiding een overeenkomst met een geschikt leerbedrijf. De meeste studenten vinden zelf een leerbedrijf. Wanneer je geen leerbedrijf kunt vinden, helpt de LOI daarbij.

Het bedrijf waar je stage loopt, dient te zijn gevestigd in Nederland of het noorden van België. Om te kunnen starten met de BPV dien je eerst een aantal examens te hebben behaald.

Kijk voor meer informatie over de stage, leuke tips en het vinden van een erkende stageplaats bij jou in de buurt op www.stagemarkt.nl

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Het kan voorkomen dat de organisatie waar je stage wilt lopen, om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vraagt. Is dit het geval, dan ben je verplicht deze te overleggen voordat je met de BPV kunt starten. De aanvraag van een VOG wordt soms vergoed door het stage bedrijf. Is dit niet het geval, dan zul je deze kosten (ca. € 30,-) zelf moeten voldoen. Kijk voor meer informatie over de VOG en het aanvraagformulier op www.justis.nl/vog.

Examens

De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een afsluitende casusopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie (zoals bij Nederlands 3F en Rekenen 3F). Alle examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

Aan het afleggen van examens zijn kosten verbonden. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een praktijkexamen en in de meeste gevallen met een criteriumgericht interview. Het afsluitende praktijkexamen en het criteriumgericht interview worden bij het leerbedrijf afgenomen door twee praktijkexaminatoren van de LOI.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 32,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Aanmelden voor examens

Tijdens de studie word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld. Meer informatie over het aanmelden bij externe exameninstanties is terug te vinden op LOI campus.

Diploma en vervolgopleiding

Deze opleiding is volledig erkend door het ministerie van OCW en als deeltijdopleiding geregistreerd in het Crebo onder nummer 92640. Na afloop wordt dan ook een officieel erkend MBO 2-diploma behaald. Met dit diploma op zak kun je aan de slag als helpende zorg en welzijn. Ook doorstromen naar een vervolgopleiding op MBO-niveau 3 is mogelijk.

Diploma
Mogelijke vervolgopleidingen

Na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar een zorg- of sociaal agogische opleiding op niveau 3, bijvoorbeeld MBO Pedagogisch medewerker niveau 3 - kinderopvang.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Studiemethode
Thuis of klassikaal, altijd met persoonlijke begeleiding

Een MBO-opleiding volgen bij de LOI, betekent studeren met alle begeleiding die je nodig hebt (ook tijdens de stage), of je nu kiest voor een klassikale opleiding of voor flexibel thuis studeren.

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierbij heb je wel de regelmaat van klassikaal onderwijs en toch voldoende flexibiliteit om de opleiding te combineren met je werk en privéleven.

Wil je liever volledig flexibel zijn en vind je klassikale bijeenkomsten minder belangrijk? Kies dan voor onze thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt en te studeren in je eigen tempo, terwijl je toch een eigen docent hebt die je alle begeleiding geeft die je nodig hebt en aan wie je op elk moment vragen kunt stellen.


Klassikaal studeren
Thuis studeren

Vaste structuur van bijeenkomsten

In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Kies voor thuis of klassikaal studeren
Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

De klassikale MBO-opleidingen van de LOI bieden veel structuur, intensieve begeleiding en regelmatig contact met studiegenoten. Met iedere paar weken een bijeenkomst en in de tussenliggende weken thuisstudie met begeleiding via internet, bieden ze toch alle flexibiliteit om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en een druk privéleven.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 3 tot 4 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van ervaren docenten uit de praktijk.
 • Intensief aan de slag met de lesstof en extra uitleg bij lastige onderwerpen.
 • Veel oefening van vaardigheden in praktijksituaties.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk
"LOI-studenten zijn een waardevolle aanwinst voor het werkveld"
Annemiek van Luunen

Docent MBO Helpende zorg en welzijn

Lees het interview
"LOI-studenten zijn een waardevolle aanwinst voor het werkveld"
Annemiek van Luunen

Docent MBO Helpende zorg en welzijn

Lees het interview

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Begeleiding van start tot diploma

Goede begeleiding is belangrijk. Onze docenten staan dan ook van start tot diploma voor je klaar. Dat begint al met de MBO Startdag voor een soepele start van je opleiding. Tijdens de opleiding heb je een eigen docent die je opdrachten beoordeelt en antwoord op je vragen geeft. Ben je toe aan de stage? Dan heb je nauw contact met een praktijkbegeleider die je stageplek bezoekt en je feedback en advies geeft.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Loopbaanbegeleiding

Tijdens je opleiding maak je een serie loopbaanopdrachten. De LOI wijst een loopbaanbegeleider toe die je ondersteunt en feedback geeft tijdens het loopbaantraject. Daarnaast bevat het loopbaantraject een hoorcollege time-management, waarin je leert je studie naast je privéleven te plannen.
Naast loopbaanbegeleiding kun je, als je dat wilt, extra gecoacht worden tijdens de studie. Je loopbaanbegeleider zal je dan extra begeleiden, in de vorm van het voeren van een aantal studievoortgangsgesprekken. Zo krijg je precies de ondersteuning waar jij behoefte aan hebt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot een volledige en erkende MBO-opleiding.

Toelatingsmogelijkheden

Je bent direct toelaatbaar indien je 18 jaar of ouder bent en in het bezit van een van de volgende diploma's of bewijzen:

 • Een diploma LBO, VBO, of VMBO basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Een diploma MAVO, of VMBO theoretische leerweg.
 • Een diploma MAVO-VBO, of VMBO gemengde leerweg.
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.
 • Een diploma entreeopleiding: MBO-diploma niveau 1.
 • Diploma MBO-basisopleiding Helpende zorg en welzijn.
 • Diploma Kort MBO Helpende zorg en welzijn (voorheen: MBO-deelprogramma Helpende zorg en welzijn).

Toelatingsexamen 18+

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder, dan is het mogelijk om het Toelatingsexamen 18+ af te leggen. Bij voldoende resultaat kun je op grond daarvan worden toegelaten tot de MBO-opleiding van je keuze.

Het Toelatingsexamen 18+ wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland en kan elke werkdag worden afgelegd. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal- en rekenvaardigheid en toetst of je het niveau van de MBO-opleiding aan kunt. Aanmelden voor het toelatingsexamen kan digitaal via dit formulier. Ben je dyslectisch? Meld je dan telefonisch aan via (071) 54 51 234 en geef aan dat je dyslectisch bent. De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Na het succesvol afleggen van het examen kan worden gestart met de gekozen MBO-opleiding van de LOI en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld. Ben je gezakt voor het examen, dan is het mogelijk een herkansing aan te vragen.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. De aanbevolen studieduur is inclusief BPV-uren. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet. Wanneer je kiest voor een thuisstudie, kan de opleiding afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de studie steekt, sneller worden afgerond.

Studieduur: 18 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Lesgeld
Betaal alleen lesgeld en examenkosten

Een opleiding bij de LOI is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén lesgeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten. Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld. Je hoeft dus zelf geen boeken aan te schaffen. Bovendien betaal je alleen lesgeld voor de duur van je opleiding. Is de opleiding nog niet afgerond? Geen probleem! Je behoudt kosteloos recht op correctie en begeleiding én toegang tot alle online studietools, voor een periode tot tweemaal de aanbevolen studieduur. Je kunt dus twee keer zo lang studeren, zonder extra kosten.

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Intensieve begeleiding tijdens de BPV.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
 • Klassikale bijeenkomsten (bij de klassikale opleiding).
 • Gratis extra praktijkdagen.
 • Gratis MBO Startdag.

We gaan er van uit dat je zelf beschikt over eventuele benodigde software. Van de meeste pakketten zijn online trialversies beschikbaar die je gedurende een beperkte periode gratis kunt gebruiken.

Lesgeld thuisstudie : 18 x € 61,10
Lesgeld klassikaal : 18 x € 125,-
Studiekosten fiscaal aftrekbaar

De kosten voor je opleiding zijn aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting wanneer de opleiding is gericht op je (toekomstige) beroep. Zo vallen de netto studiekosten aanzienlijk lager uit! Kijk voor de exacte voorwaarden op www.belastingdienst.nl.

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren.
 • Persoonlijke en directe begeleiding.

Meer weten over de mogelijkheden? Bel (071) 54 51 234. of neem contact op.

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2016

Eerste bijeenkomst:

Medio oktober 2016

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

18

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

36

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Inschrijven

Inschrijven is heel simpel. In een paar eenvoudige stappen ben je ingeschreven. Je kunt dan binnenkort al aan de slag. Doe het dus vandaag nog!

14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Inschrijven Gratis studiegids Studieadviesgesprek