Toon 0 resultaten

In de zorg- en welzijnssector vinden veel veranderingen en innovaties plaats. Dit komt onder andere door de hervormingen die de overheid doorvoert in het Nederlandse zorglandschap en het sociale domein. 
Vanuit beleid en wet- en regelgeving ligt er de opdracht om mensen sneller zelfredzaam te maken en als professional eerder een stap achteruit te doen. Dit betekent dat, wanneer mensen ondersteuning nodig hebben, ze in eerste instantie na moeten gaan welke hulp hun eigen (sociale)netwerk kan bieden.

Om aankomende zorgprofessionals hier gedegen op voor te bereiden, is binnen de LOI de wens ontstaan om meer aandacht te schenken aan informele zorg door middel van een nieuw keuzedeel in onze zorg- en welzijnsopleidingen. Het voorstel voor dit nieuwe keuzedeel is tot stand gekomen in samenwerking met Mezzo, de branchevereniging voor mantelzorgers. Vanuit hun netwerk hebben verschillende experts uit het werkveld zich bezig gehouden met de invulling. Het voorstel is nu ingediend bij het Samenwerkingsverband Bedrijfsleven en Beroepsonderwijs (S-BB). Na goedkeuring kunnen we het nieuwe keuze deel implementeren in onze opleidingen.

Onze opleidingen in Gezondheidszorg en welzijn

Mezzo voor Mantelzorgers