Toon 0 resultaten

LOI en zorgbranche slaan de handen ineen

Na aanleiding van het TrendConvent Zorg en Welzijn heeft de LOI een Zorgkring opgezet met vertegenwoordigers uit de branche. Medewerkers uit verschillende ziekenhuizen waren 15 mei jl. aanwezig bij de eerste kringbijeenkomst en concludeerden dat de volgende drie aspecten de grootste aandacht vragen:

 
  1. De branche heeft behoefte aan meer verbinding en samenwerking in de keten van zorg en welzijn. Zo is er onder meer een betere aansluiting nodig tussen bestuurders, werkvloer en patiënt.
  2. De branche is zoekende naar aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, zowel qua inhoud als qua vorm. Meer flexibiliteit, rekening houdend met de omgeving/praktijk en passend bij die specifieke zorgprofessional in de keten.
  3. De branche heeft behoefte aan ondernemende en innovatieve zorgprofessionals.
 
LOI en zorgbranche slaan de handen ineen

De LOI wil bijdragen aan verbeteringen binnen de zorgbranche door een verbindende rol te spelen en in te spelen op behoeften binnen de branche, onder meer op het gebied van scholing en professionalisering. Een breed draagvlak is hiervoor nodig. De eerstvolgende stap is dan ook om de Zorgkring uit te breiden met een diverser gezelschap, van bestuurders tot patiënten, waardoor de kringgesprekken kunnen worden voortgezet in een meer representatieve samenstelling.

Ben je werkzaam in de zorg en wil je deelnemen aan de Zorgkring? We horen het graag!
Bel (071) 545 1234. U kunt ook mailen naar zakelijk@loi.nl onder vermelding van interesse in ZorgKring.