Toon 0 resultaten

Björk van Disseldorp, cum laude geslaagd!

LOI-studente Björk van Disseldorp heeft haar opleiding MBO Managementassistent / Directiesecretaresse afgerond met een gemiddeld eindcijfer van (ver) boven de 8! Dat betekent dat ze cum laude (‘met lof’) is geslaagd. 

Lees het hele interview

Student LOI MBO College cum laude geslaagd

Tweejarige HBO bijzonder populair

De tweejarige hbo-opleidingen van hogescholen, de Associate degrees (Ad’s), verwelkomen dit collegejaar opvallend meer eerstejaars dan in eerdere jaren. Het aantal inschrijvingen steeg met 30 procent, was onlangs te lezen in het nieuwsblad Trouw. Ook LOI Hogeschool ziet een toename van het aantal eerstejaars. Niet alleen mbo’ers, ook havisten weten de verkorte opleidingen beter te vinden.

Lees verder

Korte HBO-opleidingen en Ad’s zijn bijzonder populair

Een zeer betaalbare MBA-opleiding

De MBA-opleiding van LOI Hogeschool is niet alleen de beste keuze voor je carrière maar ook voor je portemonnee. De opleiding zeer betaalbaar, zeker vergeleken met andere opleiders. Het collegegeld is relatief laag én inclusief alle verplichte literatuur, trainingsdagen en (bij de klassikale opleiding) de lesdagen.

Lees verder

Kies als student voor een betaalbare MBA-opleiding.

LOI Hogeschool: veel aandacht voor internationalisering

De wereld internationaliseert. Bedrijven opereren steeds vaker in een internationale context. Professionals werken samen en concurreren met collega’s uit verschillende landen en maken carrière binnen én buiten Nederland. Voor succes op de arbeidsmarkt is het dan ook van groot belang dat een opleiding hierbij aansluit. Taalkennis en interculturele vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol. Diploma’s dienen herkenbaar te zijn, ook over de grenzen heen. Internationale vakkennis is onmisbaar en behaalde kwalificaties moeten aansluiten bij internationale standaarden.

Lees meer

LOI Hogeschool besteedt veel aandacht voor internationalisering

Positief oordeel over ICT-bacheloropleidingen LOI Hogeschool

Onlangs zijn de bacheloropleidingen HBO Bedrijfskundige Informatica, Technische Informatica en Informatica (Software Engineering) opnieuw gevisiteerd in het kader van de NVAO-accreditatie. Het oordeel van het deskundigenpanel was daarbij zeer positief. Als sterke punten werden o.a. genoemd:

  • De aansluiting van de opleiding op het werkveld.
  • Het zeer internationale karakter van de opleiding.
  • De arbeidsmarktrelevantie van de aangeboden minoren.
  • Het duidelijke HBO-niveau van de opleidingen.
 De ICT-bacheloropleidingen van  LOI Hogeschool zijn positief beoordeeld