Een zeer betaalbare MBA-opleiding

De MBA-opleiding van LOI University is niet alleen de beste keuze voor je carrière maar ook voor je portemonnee. De opleiding zeer betaalbaar, zeker vergeleken met andere opleiders. Het collegegeld is relatief laag én inclusief alle verplichte literatuur, trainingsdagen en (bij de klassikale opleiding) de lesdagen.

Lees verder

MBA

LOI Hogeschool: veel aandacht voor internationalisering

De wereld internationaliseert. Bedrijven opereren steeds vaker in een internationale context. Professionals werken samen en concurreren met collega’s uit verschillende landen en maken carrière binnen én buiten Nederland. Voor succes op de arbeidsmarkt is het dan ook van groot belang dat een opleiding hierbij aansluit. Taalkennis en interculturele vaardigheden spelen daarbij een belangrijke rol. Diploma’s dienen herkenbaar te zijn, ook over de grenzen heen. Internationale vakkennis is onmisbaar en behaalde kwalificaties moeten aansluiten bij internationale standaarden.

Lees meer

Internationalisering

Positief oordeel over ICT-bacheloropleidingen LOI Hogeschool

Onlangs zijn de bacheloropleidingen HBO Bedrijfskundige Informatica, Technische Informatica en Informatica (Software Engineering) opnieuw gevisiteerd in het kader van de NVAO-accreditatie. Het oordeel van het deskundigenpanel was daarbij zeer positief. Als sterke punten werden o.a. genoemd:

  • De aansluiting van de opleiding op het werkveld.
  • Het zeer internationale karakter van de opleiding.
  • De arbeidsmarktrelevantie van de aangeboden minoren.
  • Het duidelijke HBO-niveau van de opleidingen.
Jongeman achter laptop