Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

HBO-bachelor Commerciële economie (CE) - specialisatie Accountmanagement

Bachelor of Arts (BA)

 • Thuis studeren

  36 x € 179,00

 • Klassikaal studeren

  36 x € 279,00

 • Type

  HBO-bachelor

 • Diploma

  HBO-bachelorgetuigschrift

 • Erkenningen

  NVAO, ministerie van OCW, ITK

Nog dagen!

Laatste dag!

Laatste kans!

ASUS Notebook-actie
Lees meer

Bij inschrijving voor deze opleiding kun je een ASUS Notebook t.w.v. € 279,- bijbestellen tegen een zeer gereduceerde prijs. Deze zilvergrijze ASUS VivoBook E12, type E203NA-FD026T, is licht en dun en beschikt onder meer over Windows 10 Home, een snelle Wifi-verbinding en lange batterijduur. Hierdoor is de notebook ideaal in gebruik voor studie, werk en thuis.
Meer over deze actie

Opleiding en Carrière event
Lees meer

Hét event om richting te geven aan je carrière. Met presentaties, branchesessies, diverse stands en alles over HBO, MBO, beroepsgerichte cursussen, klassikaal én thuis studeren. Het event vindt plaats op 3 en 6 februari.

Meld je nu aan

In het kort

Als accountmanager bouw je op proactieve wijze een relatie met klanten op, onderhoud je deze relaties en bouw je deze steeds verder uit. Met de NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding HBO Commerciële Economie – specialisatie Accountmanagement leer je het verschil te maken bij klanten en word je perfect voorbereid op een commerciële functie op managementniveau. Bijvoorbeeld als accountmanager, productmanager of brand manager. Na afloop van de HBO-bachelor Commerciële Economie - Specialisatie Accountmanagement mag de titel Bachelor of Arts (BA) gevoerd worden. Een bewijs van je kennis en kunde!

Naast de specialisatie Accountmanagement, kan ook gekozen worden voor de specialisatie Marketing management.

 • Geaccrediteerd door de NVAO, dus van bewezen kwaliteit.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Examen doen waar en wanneer je wilt.
 • Naar keuze thuis of klassikaal te volgen.
 • Haal tijdens je opleiding extra branchediploma’s: een mooie aanvulling op je cv!

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en beroep

Bij een bedrijf dat succesvol wil zijn in de markt, moet de klant centraal staan. Weten wat de klant wil en dit vertalen naar producten die nét even anders zijn dan vergelijkbare producten van andere bedrijven. Bovendien moet er ruim aandacht zijn voor klantrelaties. Hoe werf je klanten en hoe bouw je een blijvende relatie met hen op? Na afloop van de HBO-bachelor Commerciële economie (CE) – specialisatie Accountmanagement van LOI Hogeschool beschik je over brede marketingkennis en kun je als succesvol accountmanager aan de slag.

Meer over de doelgroep

Als accountmanager houd je je bezig met verschillende soorten (markt)onderzoek, reclame, pr, het introduceren van nieuwe producten of sales. Je bent verantwoordelijk voor een klantengroep binnen een bedrijf of organisatie. In deze klanten wordt op verschillende manieren geïnvesteerd, o.a. door het geven van advies en met hen mee te denken.

De HBO-bachelor Commerciële economie – specialisatie Accountmanagement is interessant voor iedereen die zich op het gebied van sales- en accountmanagement wil ontwikkelen op HBO-niveau. Met het diploma HBO Commerciële economie kun je terecht bij uiteenlopende organisaties, profit- of non-profitinstellingen, in de producten- of de dienstensector, de consumentenmarkt of business-to-business. Veel afgestudeerden vinden werk als accountmanager, brandmanager, online marketeer, product manager of marketing manager.

Ontdek de arbeidsmarkt

Met de HBO-bacheloropleiding Commerciële Economie – specialisatie Accountmanagement wordt een brede basis gelegd. Een bachelordiploma Commerciële Economie biedt ruime perspectieven op de arbeidsmarkt. Want commercieel denken en handelen is in elk bedrijf en in elke branche onmisbaar.

Inhoud van de opleiding

De bacheloropleiding HBO Commerciële Economie is breed van opzet. In de propedeuse worden het domein en het werkveld verkend. In de hoofdfase wordt vervolgens dieper op verschillende onderwerpen ingegaan. Thema’s binnen de opleiding zijn onder andere: marketing intelligence, marktgericht ondernemen en relatiemanagement.

Theorie wordt gecombineerd met praktijk. Bijvoorbeeld door middel van de praktijkgerichte opdrachten waarin échte beroepsproducten worden ontwikkeld, zoals een (online) marketingplan of een accountplan. Elk thema van de opleiding wordt met een praktijkopdracht afgesloten. De actualiteit van het vakgebied wordt in deze opdrachten nauwlettend gevolgd.

Specialisatie Accountmanagement

Naast de thema’s die in de propedeuse en hoofdfase zijn behandeld, wordt aan het einde van de opleiding de specialisatie Accountmanagement gevolgd. Deze specialisatie leidt op tot functies binnen marketing- en accountmanagement. Er wordt veel belang gehecht aan inzicht in het verkoopproces maar ook aan het onderhouden van relaties. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan: het omgaan met informatie, klantsystemen, het meten van prestaties, het verwerken van klantinformatie en vaardigheden als acquisitie en relatiebeheer.

Het is altijd mogelijk om tijdens de studie HBO Commerciële economie over te stappen naar de specialisatie Marketing management.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit gerenommeerde vakliteratuur, gecombineerd met een online leeromgeving. De online leeromgeving bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Bij deze opleiding wordt ook van Engelstalige literatuur gebruik gemaakt. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Studieprogramma

Het studieprogramma van de opleiding HBO Commerciële economie – specialisatie Accountmanagement bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Bekijk het studieprogramma van de propedeuse

Module EC's

Thema 1: Oriëntatie marketing en sales

 
Inleiding commerciële economieInleiding commerciële economie
Deze module legt een brede basis in het vakgebied marketing. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: marketingconcept, marketingplanning en marketingstrategie, markt en vraagbegrippen, marktonderzoek en statistiek, marketingorganisatie, de marketinginstrumenten: product, prijs, plaats en promotie, en de toepassingsgebieden.
16
Oriëntatie salesOriëntatie sales
De doelstelling van deze module is het verwerven van basiskennis in het vakgebied sales en accountmanagement, dat aansluit bij de competenties van het domein Commerce. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: accountmanagement en relatiebeheer, verkoopplanning en –organisatie, koopgedrag en verkooptechnieken.
5
Inleiding digitaal portfolioInleiding digitaal portfolio
Het portfolio en de bijbehorende opdrachten zijn bedoeld om een weerslag te geven van verworven kennis, vaardigheden en inzichten van een student; de zogenaamde ‘competenties’. Met het portfolio worden kwalificaties in praktijksituaties beoordeeld. Ook is het een compleet overzicht van de ontwikkelde competenties dat gerichte studiebegeleiding mogelijk maakt.
0
Praktijkintegratieopdracht Oriëntatie marketing en salesPraktijkintegratieopdracht Oriëntatie marketing en sales
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
2

Thema 2: Marktgericht ondernemen
BESCHRIJVING HIER

 
Management en organisatieManagement en organisatie
De doelstelling van deze module is het verwerven van basiskennis op het gebied van management en organisatie. Je krijgt met de module een overzicht van de kennis en vaardigheden om een adequate aansturing te geven aan mensen en werkprocessen.
6
Projectmanagement FoundationProjectmanagement Foundation
In deze module wordt een theoretische basis gelegd voor het deelnemen aan projecten. Het hoofdonderwerp is projecttechniek, waarbij aandacht is voor de cruciale beheersaspecten. Zaken als de rollen van projectdeelnemers en de verhouding tot lijn- en stafstructuur krijgen daarbij aandacht. Je leert een aantal vaardigheden dat nodig is voor een succesvolle projectdeelname.
3
Inleiding bedrijfseconomieInleiding bedrijfseconomie
De module Inleiding bedrijfseconomie is gericht de basiskennis van het vak bedrijfseconomie. De stof zal in de hoofdfase verder worden uitgebreid en dieper worden behandeld.
11
Praktijkintegratieopdracht Marktgericht ondernemenPraktijkintegratieopdracht Marktgericht ondernemen
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
2

Thema 3: Marketing communicatie

 
Zakelijk Engels niveau B2Zakelijk Engels niveau B2
In de zakenwereld is Engels de voertaal. In deze module leer je het Engels dat je nodig hebt in het bedrijfsleven. Denk onder andere aan de specifieke termen en het taalgebruik om te onderhandelen, ideeën te presenteren of zakelijke afspraken te maken. Ook aan eventuele culturele verschillen tussen zakenpartners wordt aandacht besteed.
10
Professionele communicatieProfessionele communicatie
Doel van deze module is het verkrijgen van inzicht in allerlei aspecten die een rol spelen bij het effectief mondeling en schriftelijk (zakelijk) communiceren en het kunnen toepassen van deze inzichten in de praktijk.
3
Praktijkintegratieopdracht Marketing communicatiePraktijkintegratieopdracht Marketing communicatie
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
2
Totaal propedeuse 60


Bekijk het studieprogramma van de hoofdfase

Module EC's

Thema 4: Marketing intelligence

 
KennismanagementKennismanagement
De doelstelling van deze module is het geven van inzicht het vakgebied kennismanagement. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: Wat is kennismanagement en wat is de toegevoegde waarde? En op welke manieren kan dit toegepast worden in de praktijk?
6
Inleiding onderzoeksvaardighedenInleiding onderzoeksvaardigheden
De module inleiding onderzoeksvaardigheden bereidt je voor op het doen van onderzoek en het gebruik van statistische methoden.
7
MarktonderzoekMarktonderzoek
De module marktonderzoek bereidt je voor op het plannen en uitvoeren van marktonderzoek en de daarbij te hanteren methoden; het uitvoeren van analyse om de sterkten en zwaktes van een bedrijf te kunnen vaststellen; het beoordelen van marketingplannen.
7
Praktijkintegratieopdracht Marketing intelligencePraktijkintegratieopdracht Marketing intelligence
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
6

Thema 5: Het creëren van klantwaarde

 
Marketing managementMarketing management
De doelstelling van deze module is het bieden van een verdieping in het vakgebied marketing, het toepassen van analyse modellen en het ontdekken en interpreteren van actuele theorieën en trends in het vakgebied. De module bouwt voort op de module commerciële economie in de propedeuse.
16
Online marketingOnline marketing
Deze module gaat in op online marketing in relatie tot het ontwikkelen van zakelijke relaties met klanten. Je maakt kennis met zoekstrategieën op internet en andere trends voor het verwerven van informatie voor marktonderzoek. Je ontwikkelt vaardigheden op het niveau van een (junior) online marketeer.
7
Marketing accountabilityMarketing accountability
De doelstelling van deze module is het geven van inzicht in marketing accountability: wat is marketing accountability, wat is de toegevoegde waarde van marketing accountability en op welke manieren kan dit toegepast worden in de praktijk?
6
Identiteit en imagoIdentiteit en imago
In deze module ontwikkel je conceptuele vaardigheden ten aanzien van het analyseren van de begrippen identiteit en imago waardoor je enerzijds d.m.v. de gap-analyse adviezen kunt geven in het reputatiemanagement van een organisatie en anderzijds een basis van een gewenst imago kunt creëren d.m.v. een sustainable corporate story. Je kunt hierdoor optreden als gesprekspartner van opdrachtgevers ten aanzien van communicatiegerichte werkzaamheden waarbij de kennis over de samenhang tussen identiteit en imago vaak ontbreekt.
3
Praktijkintegratieopdracht Het creëren van klantwaardePraktijkintegratieopdracht Het creëren van klantwaarde
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
6

Thema 6: Relatiemanagement

 
Customer Relationship ManagementCustomer Relationship Management
In de module Customer Relationship Management wordt de basiskennis van CRM behandeld, die nodig is om op operationeel niveau de noodzaak en consequenties van toepassingen van CRM in een organisatie te overzien en het klantcontactproces te optimaliseren.
7
Inkoop en leveranciersInkoop en leveranciers
In deze module staat het volgende centraal: ervoor zorgen dat de juiste producten op de juiste plaats van de juiste kwaliteit op de juiste tijd in de juiste hoeveelheden tegen de juiste prijs beschikbaar zijn voor de organisatie.
6
Interculturele communicatieInterculturele communicatie
Binnen deze module is het doel bewustwording van en kennis en inzicht in andere culturen te geven, om zo mogelijke misverstanden in internationale communicatie op te lossen en te voorkomen.
6
AdviesvaardighedenAdviesvaardigheden
In de module Adviesvaardigheden krijg je kennis en inzicht in alle aspecten die komen kijken bij het uitbrengen van een professioneel advies. Van het bepalen van de behoeftes en het uitvoeren van vooronderzoek tot het implementeren van advies en het afsluiten en evalueren van het adviestraject.
4
Praktijkintegratieopdracht RelatiemanagementPraktijkintegratieopdracht Relatiemanagement
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
6

Specialisatie Accountmanagement

 
AccountmanagementAccountmanagement
De module Accountmanagement geeft een basis voor het opstellen van een accountplan en het geven van leiding aan een accountteam. Het vakgebied wordt behandeld vanuit een strategische invalshoek.
7
Acquisitie en relatiebeheerAcquisitie en relatiebeheer
De module Acquisitie en relatiebeheer behandelt de vaardigheden die nodig zijn om nieuwe klanten te werven en bestaande te behouden. De module gaat over het herkennen, ontwikkelen en toepassen van verkoopvaardigheden met als doel een betere beheersing van deze vaardigheden.
4
KoopgedragKoopgedrag
De module koopgedrag geeft inzicht in het koopgedrag van consumenten en bedrijven en de wisselwerking met marketing. Consumenten en bedrijven nemen voortdurend beslissingen over wat zij al of niet doen. De module geeft inzicht in waarom we bepaalde dingen kopen, hoe we dat doen, wat de invloed is van onze omgeving op onze beslissingen.
7
Channel ManagementChannel Management
De module heeft tot doel om kennis en inzicht te verwerven op het gebied van distributiekanalen, kanaalstructuren, kanaalconflicten en de relatie van marketing management met supply chain management.
4
Praktijkintegratieopdracht AccountmanagementPraktijkintegratieopdracht Accountmanagement
In deze module pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in een praktijksituatie.
8

Keuzevak

 


Brand managementBrand management
Doelstelling van deze module is het geven van een verdieping in het vakgebied Brand management op tactisch niveau. De belangrijkste theorieën en aspecten over Brand management worden behandeld. De module behandelt de toepassing in de praktijk, nieuwe trends en ontwikkelingen en de inzet van nieuwe (online) middelen.
7
Product- en innovatiemanagementProduct- en innovatiemanagement
Deze module geeft je inzicht in productmanagement en productinnovatie. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: productontwikkeling, productstrategie, productdifferentiatie, leverancierssamenwerking, interfunctionele interface, de rol van de verkoper, aansluiten op de wensen van consumenten, het productuiterlijk in de markt, mass customization, de ontwikkeling en marketing van intelligente producten, marketingcommunicatie en de introductie van een nieuw product.
7

Afstudeerfase

 
StageStage
Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden.
30
AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
Met de afstudeeropdracht toon je aan dat je beschikt over hbo-bachelor niveau. De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen.
20
Totaal Hoofdfase 180
Totaal HBO Commerciële economie 240


Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Tijdens de stage leer je werken in de praktijk, voer je praktijkopdrachten uit en ontwikkel je belangrijke vaardigheden. Sluit je huidige baan aan bij de studie? Dan kunnen werk en stage vaak worden gecombineerd. Een efficiënte manier van studeren! Tijdens de stage word je begeleid en beoordeeld door een stagedocent.

Of de werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze werkplekbeoordelaars. Zij beoordelen of je jouw werkplek als stage kunt gebruiken. Kom je hiervoor niet in aanmerking, dan zul je zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de inhoudelijke werkplekbeoordelaars.

Beoordeling tijdens de stage

Tijdens de stage beoordeelt je stagedocent onder meer het stageplan dat je hebt geschreven, de functioneringsverslagen en het uiteindelijke stageverslag. Ook vinden er telefonische verificatiegesprekken plaats met zowel jou als student als met de stagementor (degene die jou bij het bedrijf begeleidt).

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 59,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd. Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer € 707,00 voor examens die door andere exameninstanties worden afgenomen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

De bacheloropleiding HBO Commerciële Economie – Specialisatie Accountmanagement is volledig erkend door het Ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Commerciële Economie – Specialisatie Accountmanagement behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Arts (BA) worden gevoerd.

Extra branchediploma's

LOI Hogeschool onderhoudt al jaren uitstekende contacten met het bedrijfsleven en exameninstanties. En dat heeft veel voordelen. Een aantal modules wordt afgesloten (of kunnen indien gewenst worden afgesloten) met een extern examen. In die gevallen geeft afronding recht op een officieel en erkend diploma van deze organisaties. Zo worden extra diploma’s behaald zonder extra te studeren.

Module Geeft recht op
Projectmanagement EXIN Tracks; Project Participation Foundation
Business English Certificate in Advanced English
Marketing management NIMA Marketing B
Inleiding Commerciële economie NIMA Marketing A *

* Je hebt de keuze om de module Inleiding Commerciële economie af te sluiten met een NIMA-examen of met een examen van LOI Hogeschool.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding is als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 34402.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode

Klassikaal of thuis studeren, aan jou de keuze

Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten in de klas? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen.
Wil je liever volledig flexibel zijn en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel om de opleiding te volgen waar en wanneer je maar wilt, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en op elk moment vragen kunt stellen.


Klassikaal studeren
Thuis studeren

Vaste structuur van bijeenkomsten

In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools

Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

De klassikale opleidingen van de LOI staan garant voor een efficiënte manier van studeren, zijn doelgericht van opzet, bieden veel structuur en toch voldoende flexibiliteit om de opleiding te combineren met een baan en druk privéleven.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen en geeft snel antwoord.

Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding

Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen wordt in kleine groepen gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van leerstof, maar discussie met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je daarbij uit het beste uit jezelf te halen. En biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot

50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Kosteloos toegang tot Legal Intelligence

Tijdens de opleiding krijg je toegang tot Legal Intelligence. Dit is dé zoekmachine voor juridische informatie. Door deze slimme zoekoplossing zoek je als student eenvoudig in openbare juridische informatie: wet- en regelgeving, rechtspraak, kamerstukken, tijdschriften en naslagwerken. Een waardevolle bron voor actuele informatie die bij je studie zeker van pas zal komen!

Toelating

Er zijn verschillende manieren om te worden toegelaten tot deze opleiding. Zo ben je toelaatbaar op grond van een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Beschik je niet over een van deze diploma’s? Dan is het mogelijk een toelatingsprogramma te volgen. Wie minimaal 21 is kan daarnaast ook kiezen voor het 21+-toelatingsexamen.

Toelatingsmogelijkheden

Wie niet over een HAVO-, VWO- of MBO4-diploma beschikt, kan toch worden toegelaten op grond van het 21+-examen of het toelatingsprogramma. 

21+ toelatingsexamen

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Op de dag van het examen dien je minimaal 21 jaar te zijn. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-bacheloropleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen. Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Wil je oefenen om je voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen? Er zijn op internet verschillende toetsen en tests te vinden waarmee je kunt oefenen. Voor het taal- en rekenniveau zijn op internet verschillende oefentoetsen te vinden op niveau 3F. Verder kun je door het doen van online intelligentietests inzicht en logica oefenen.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk (wanneer je 21 jaar of ouder bent) om tot deze bacheloropleiding te worden toegelaten op grond van het korte HBO-programma Marketing van LOI Hogeschool. Dit programma geldt in dat geval als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding ontvang je bovendien vrijstelling voor de gelijknamige modules die je hebt behaald met het HBO-programma Marketing.

Studieduur en vrijstelling

Een bacheloropleiding van LOI Hogeschool bestaat uit drie studiejaren en een stage-/afstudeerfase. Veel van onze studenten voeren de stage en het afstudeerproject uit op hun werkplek. Is dat niet mogelijk, dan kun je een aparte stageplek zoeken. Tijdens alle studiejaren én de stage-/afstudeerfase krijg je persoonlijke begeleiding door topdocenten met ruime ervaring. Je betaalt altijd maar drie jaar collegegeld en mag maximaal zes jaar over de opleiding doen, zonder extra collegegeld te betalen.

Nog efficiënter studeren? Bij deze opleiding zijn een aantal standaard vrijstellingen mogelijk. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld.

Studieduur: 36 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal zes jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Je betaalt in alle gevallen slechts drie jaar collegegeld en kunt daarna nog drie jaar gratis studeren. Een belangrijk verschil met andere opleiders.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Collegegeld

Het totale collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 5% korting) of in één keer (met 5% korting) worden betaald. Geef je keuze aan bij inschrijving.

Collegegeld thuisstudie : 36 x € 179,-
Collegegeld klassikaal : 36 x € 279,-

Betaal geen literatuurkosten

Een opleiding bij LOI Hogeschool is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén collegegeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten en dossiervorming. Alle verplichte vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Geen verborgen kosten dus! Bovendien betaal je slechts drie jaar collegegeld en mag je daarna nog drie jaar gratis studeren. Je behoudt in die periode gewoon recht op online begeleiding en toegang tot alle online studiefaciliteiten.

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle verplichte vakliteratuur
 • Studiemateriaal
 • Begeleiding door ervaren docenten
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Drie jaar gratis uitloop, zonder extra kosten
Collegegeld thuisstudie : 36 x € 179,-
Collegegeld klassikaal : 36 x € 279,-

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Maart 2018

Eerste bijeenkomst:

Eind maart 2018

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

16 per jaar

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

32 per jaar

Plaats:

AMSTERDAM

APELDOORN

DEN HAAG

EINDHOVEN

LEIDERDORP

ROTTERDAM

UTRECHT

ZWOLLE

AMSTERDAM

APELDOORN

DEN HAAG

EINDHOVEN

LEIDERDORP

ROTTERDAM

UTRECHT

ZWOLLE

Alle opleidingen van LOI Hogeschool worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest actuele klassikale programma.

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Geen langdurige verplichting en 14 dagen op proef

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien kun je de opleiding binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.