HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde - kort

Vakgebied

HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde - kort

Behaal met deze verkorte HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde in 30 maanden een tweede lesbevoegdheid. Inclusief contactdagen, digitale studietools en alle benodigde vakliteratuur.

In het kort

In het kort

Behaal met deze verkorte HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde in 30 maanden een tweede lesbevoegdheid. Inclusief contactdagen, digitale studietools en alle benodigde vakliteratuur.

Collegegeld thuisstudie
30 x € 199,00
Collegegeld klassikaal
30 x € 299,00
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, Inspectie

Sta je voor de klas in het voortgezet onderwijs en wil je in korte tijd ook je lesbevoegdheid wiskunde halen? Dan is deze korte HBO-bachelor Lerarenopleiding wiskunde ideaal! Op een flexibele manier doe je de benodigde kennis op om ook dit vak te mogen geven. Dankzij de flexibele studiemethode is de opleiding prima te combineren met een baan en haal je al in tweeënhalf jaar je lesbevoegdheid.

Je krijgt bij deze opleiding vrijstelling voor het pedagogisch-didactische deel van de volledige lerarenopleiding wiskunde. Door deze slimme opzet, haal je al in tweeënhalf  jaar je lesbevoegdheid voor het vak wiskunde. Het werkveld staat te springen om wiskunde-docenten. Je carrièreperspectieven na deze opleiding tot leraar wiskunde zijn zeker goed te noemen!

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Lerarenopleiding Wiskunde - kort

 • In tweeënhalf jaar je tweede lesbevoegdheid zonder verplichte doordeweekse lesdagen.
 • Naar keuze thuis of klassikaal te volgen.
 • Begeleiding door ervaren vakspecialisten, mogelijkheid om wanneer nodig contact te hebben met de docent via Skype.
 • Inclusief alle benodigde vakliteratuur.
 • Behaal een door de overheid erkend HBO-bachelorgetuigschrift.
 • Zeer goede arbeidsmarktperspectieven.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

Sta je al bevoegd voor de klas in het middelbaar onderwijs en wil je in korte tijd ook je lesbevoegdheid wiskunde halen? Kies dan voor deze korte lerarenopleiding wiskunde.

Je wordt opgeleid tot tweedegraads docent. Na de opleiding ben je bevoegd om les te geven aan het VMBO, de eerste drie klassen van de HAVO en het VWO en het BVE-veld (beroeps- en volwasseneneducatie).

Je volgt deze opleiding via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt voor professionals die een opleiding willen volgen naast een baan.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Toelating

Om te kunnen worden toegelaten tot deze korte HBO-bachelor Lerarenopleiding wiskunde, dien je te beschikken over een onderwijsbevoegdheid en werkzaam te zijn in het tweedegraadsvakgebied.

De onderwijsbevoegdheid moet worden aangetoond met een getuigschrift van (minimaal) een bacheloropleiding van een lerarenopleiding of een bevoegdheid die behaald is via een zij-instromerstraject aangevuld met een eerder behaald bachelor- of mastergetuigschrift.

Voor je werkervaring geldt dat je in een periode van zeven jaar voor je inschrijving, minstens vijf jaar werkzaam bent geweest in een tweedegraadvakgebied met een aanstelling van minimaal 0,4 fte. Ook moet je voor minimaal 0,4 fte werkzaam zijn in het tweedegraadsvakgebied. Dit toon je aan door een werkgeversverklaring te overleggen waarin je aanstelling is vastgelegd.

Voor het volgen van de lerarenopleiding wiskunde is het vanzelfsprekend belangrijk dat je een wiskundeknobbel hebt.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

Deze korte lerarenopleiding wiskunde omvat alle wiskunde-inhoudelijke modules uit het volledige bachelorprogramma. Ook voer je een aantal praktijkintegratieopdrachten en uit en volg je enkele vakken die zich richten op vakdidactiek en actuele onderwijskundige zaken zoals leerproblemen, grootstedelijkheid en passend onderwijs. In de de praktijkintegratieopdrachten pas je de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in de praktijk. Ook doe je een onderzoek naar de verschillen tussen het algemeen vormend onderwijs en het beroepsonderwijs. Hiervoor doe je onderzoek op het andere schooltype dan dat waar je werkzaam bent.

Bij inschrijving maak je een keuze voor een uitstroomvariant: (V)MBO of AVO. Je specialiseert je in één van de twee schooltypes. Wel ben je na afronding van deze lerarenopleiding bevoegd voor beide richtingen.

Om deze opleiding te kunnen volgen, moet je al over de nodige kennis en ervaring beschikken. Op grond daarvan krijg je vrijstelling voor 85 studiepunten (EC) uit de volledige bachelor en blijft er een kort programma over waarmee je in 2,5 jaar je lesbevoegdheid haalt.

Op alle fronten erkend

Alle HBO-bacheloropleidingen, Associatie degrees en masteropleidingen van LOI Hogeschool hebben de officiële NVAO-accreditatie. Bovendien heeft LOI Hogeschool in februari 2020 opnieuw het ITK-keurmerk behaald. Daarbij oordeelde het panel op alle punten positief.

De Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) is hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. LOI Hogeschool is de enige particuliere opleider met dit belangrijke keurmerk.

"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie


Lees het interview met Arjette
"Zo’n kwaliteitsstempel krijg je niet zomaar"

De betekenis en voordelen van een ITK‑accreditatie en heldere onderwijsvisie

Lees het interview met Arjette
Contactdagen

Als je voor de thuisstudievariant kiest, vinden er tijdens de opleiding HBO Lerarenopleiding wiskunde 5 verplichte contactdagdelen plaats. De kosten voor al deze contactdagen zijn inbegrepen in het collegegeld. Kies je voor de klassikale variant, dan zijn deze contactdagen onderdeel van de klassikale bijeenkomsten.

De contactdagen worden verzorgd door docenten met een specialistische universitaire achtergrond met betrekking tot het onderwerp van de desbetreffende lesdag. Je bent dus verzekerd van begeleiding door vakspecialisten.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde verplichte vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Extra digitale studietools

Tijdens de opleiding maak je in de wiskunde-module veelvuldig gebruik van digitale leermiddelen om te leren of opdrachten uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan uitleg-video’s, werken met het computeralgebrasysteem Geogebra of het maken met lessen met LessonUp.

Daarnaast zul je ook tijdens de stage gebruik maken van digitale tools en de online leeromgeving. Zo zul je jezelf een aantal keer filmen en dit inzenden om te kunnen reflecteren op je handelen. Ook kun je vlogs indienen als reflectie.

Praktijkintegratie

Omdat je werkzaam bent in het onderwijs bevat deze korte opleiding tot leraar wiskunde geen stage. De praktijkervaring als leraar wiskunde bouw je op in de praktijkintegratieopdrachten. Deze zijn zo opgebouwd dat deze zonder werkplek niet uit te voeren zijn.

Tijdens de gehele opleiding, dus ook tijdens de praktijkintegratieopdrachten, wordt je ontwikkeling gevolgd door de opleidingscoach. De coach beoordeelt je reflectieverslagen en heeft contact met je praktijkbegeleider om je vorderingen te bespreken.

"Lesgeven is echt heel erg leuk!"
Roosmarij Vanhommerig

Programmaleider


Lees het interview
"Lesgeven is echt heel erg leuk!"
Roosmarij Vanhommerig

Programmaleider

Lees het interview
Studieprogramma

Het studieprogramma van de korte HBO Lerarenopleiding wiskunde vind je hieronder. Bij inschrijving kies je voor de uitstroomvariant (V)MBO of AVO. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. In onderstaand studieprogramma staat aangegeven welke modules je kunt verwachten. De studiepunten (EC’s) geven een indicatie van de relatieve omvang per module.

LOI Hogeschool geselecteerd voor Experiment Leeruitkomsten

LOI Hogeschool wil haar onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van studenten en de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij te mogen melden dat LOI Hogeschool met deze opleiding is geselecteerd om mee te doen met het Experiment leeruitkomsten van het ministerie van OCW. Dit betekent dat LOI Hogeschool zich de komende jaren zal inspannen om deze opleiding nog flexibeler te maken. Zo is de opleiding nog beter te combineren met werk en privéleven en sluit deze nog beter aan bij je persoonlijke opleidingsbehoefte. Het onderwijs wordt ‘output-driven’: Niet de hogeschool bedenkt wat je als student moet leren, maar het werkveld geeft aan wat gevraagd wordt. Jij als student kijkt wat je moet leren om dat te bereiken.

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van OCW.

Bekijk het studieprogramma
Module EC's
Onderzoeksvaardigheden in het onderwijs Onderzoeksvaardigheden in het onderwijs
In deze module krijg je inzicht in de wijze waarop praktijkonderzoek in de school kan bijdragen aan het beantwoorden van vragen die de onderwijspraktijk oproept. Er wordt ingezoomd op de specifieke kenmerken van de school als onderzoeksomgeving.
5
Getaltheorie Getaltheorie
Getaltheorie bestudeert de eigenschappen van de gehele getallen. Deze module gaat in op de fundamenten van het getalsysteem. Daarbij is onder andere aandacht voor de verschillende eigenschappen van natuurlijke, rationele en reële getalverzamelingen en voor de eigenschappen van verschillende bewerkingen. Ook het belang van priemgetallen komt aan bod, evenals Diophantische vergelijkingen.
5
Inleiding vakdidactiek wiskunde Inleiding vakdidactiek wiskunde
In deze module maak je kennis met het onderdeel vakdidactiek. Je leert de basisvaardigheden aan in het verzorgen van wiskundeonderwijs en het laten leren van de leerlingen. Daarbij is onder andere aandacht voor theorieën over leerprocessen, probleemoplossing, instructiestrategieën en het ontwikkelen van het wiskundig denken. Hoe leer je een leerling bijvoorbeeld modelleren? En welke rol moet de computer spelen in het wiskundeonderwijs?
5
Analyse IAnalyse I
Analyse is de tak van wiskunde die zich bezighoudt met het bestuderen van functies van reële en complexe getallen. Daarbij gaat het met name om de mate van verandering binnen functies, zoals hellingen en krommingen. Het middelpunt van de analyse vormen de afgeleiden, integralen en limieten. In deze module leer je de basis van functiebegrip en differentiaalrekening vanuit een wetenschappelijk-wiskunde benadering.
5
Euclidische meetkunde Euclidische meetkunde
Deze module gaat in op de vlakke meetkunde. Het formeel bewijzen speelt daarbij een belangrijke rol. Je leert de formele opbouw van bewijzen met begrippen als axioma’s en bewijs uit het ongerijmde. Daarbij komen eigenschappen van en stellingen over verschillende meetkundige figuren aan de orde. Naast bewijzen is ook construeren belangrijk. Je leert het construeren van bijzondere lijnen in driehoeken en vierhoeken, meetkundige plaatsen en iso-afstandslijnen.
5
Discrete wiskundeDiscrete wiskunde
Discrete wiskunde draait om gebieden waarbij telbare verzamelingen, structuren en/of objecten een rol spelen. Deze module behandelt een aantal onderwerpen uit de discrete wiskunde, zoals telproblemen, logica, verzamelingenleer,
eigenschappen van gehele getallen, verzamelingenleer, grafen en Booleaanse algebra. Bewijzen speelt daarbij een grote rol.
10
Praktijkintegratieopdracht wiskunde-onderwijsPraktijkintegratieopdracht wiskunde-onderwijs
Je past de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in de praktijk.
5
Analyse IIAnalyse II
In deze module leer je de primitieve functie bepalen van
basisfuncties polynomen, exponentiële functies, logaritmische functies en sinus,
cosinus en tangens. Ook leer je eenvoudige integralen berekenen en integralen toepassen om oppervlakten en inhouden van wentelingen uit te
rekenen. Naast deze basistechnieken van integraalrekening worden ook meer
geavanceerde technieken behandeld zoals partieel integreren en tactieken voor
samenstellingen van goniometrische functies.
5
KansrekeningKansrekening
Je leert de basisbeginselen van combinatoriek en kansrekening. Zo leer je onder andere telproblemen oplossen met behulp van combinaties en permutaties en grafische oplossingen zoals roosters en boomdiagrammen. Ook leer je over de verschillende kansverdelingen: binomiaal, hypergeometrisch, Poisson en de normale
kansverdeling.
5
Cultuur en religieCultuur en religie
In de beroepspraktijk krijg je te maken met leerlingen uit verschillende culturen. Je krijgt in deze module kennis aangereikt over de verschillende culturen, waarbij wordt uitgegaan van de binnen Nederland meest voorkomende culturen. Daarbij wordt ook ingegaan op interculturele communicatie en het omgaan met culturele verschillen.
5
Vakdidactiek wiskunde IVakdidactiek wiskunde I
Deze module biedt je didactische handvatten en tips voor het plannen van wiskundelessen en het opstellen van lessenseries.
5
Analyse IIIAnalyse III
Deze module gaat in op de parametervoorstelling en de functie met meerdere variabelen.
5
Professionalisering van de leraar (V)MBOProfessionalisering van de leraar (V)MBO
Na afronding van de lerarenopleiding moet je voorbereid zijn op alle aspecten van het lerarenberoep. Daarom besteedt deze module aandacht aan de financiële, juridische en ethische aspecten van het leraarschap. Waar moet je bijvoorbeeld op letten bij het aangaan van een functie? Welke salarisschaal past bij je functie? Welke rechten heb je als invaller? Ook ethische aspecten komen aan bod. Hoe ga je bijvoorbeeld om met alle digitale communicatievormen zonder ethische grenzen te overschrijden? Daarnaast leer je in deze module hoe je als leraar jezelf kunt blijven ontwikkelen. Tot slot is er aandacht voor professionele communicatie met ouders.
5
Praktijkintegratieopdracht AVO/ (V)MBOPraktijkintegratieopdracht AVO/ (V)MBO
Je past de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in de praktijk.
5
Toetsen van wiskundeToetsen van wiskunde
In deze module leer je wiskundelessen zo effectief mogelijk toetsen. Welke vragen stel je? Hoe stel je deze? Hoe zorg je voor de aansluiting tussen toetsvragen en de doelstelling uit de leerstof? Validiteit en betrouwbaarheid spelen daarbij een grote rol. Ook is er aandacht voor het normeren, afnemen, bespreken, en het nakijken
van een toets. Daarnaast wordt ingegaan op meer complexe toetsvormen.
5
Analyse IIIIAnalyse IIII
In deze module komen de eerstegraads differentiaalrekeningen aan bod. Allerlei
verschijnselen in de natuurkunde en de toepassingen daarvan in de techniek
worden door differentiaalvergelijkingen beschreven. Je maakt kennis met verschillende modellen en leert een differentiaalvergelijking grafisch weer te geven in een richtingsveld en op te lossen met de methode “scheiden van variabelen”. Lineaire differentiaalvergelijkingen van de tweede orde zullen ook worden behandeld.
5
Beschrijvende statistiekBeschrijvende statistiek
Statistiek draait om het verwerken, organiseren, interpreteren en representeren van (grote hoeveelheden) gegevens. In deze module is onder andere aandacht voor statistische variabelen met verschillende meetschalen, centrum- en spreidingsmaten en het kiezen van een geschikte grafische weergave. Ook de begrippen regressie en correlatie komen aan bod.
5
RuimtemeetkundeRuimtemeetkunde
Deze module behandelt verschillende begrippen uit de vlakke meetkunde en met name de ruimtemeetkunde. Zo is er onder andere aandacht voor de onderlinge ligging van punten, lijnen en vlakken en de berekening van afstanden en hoeken. Ook projectie- en perspectiefleer komen aan bod. Met betrekking tot de vlakke meetkunde is er aandacht voor kegelsneden en regelmatige veelvlakken.
5
Vakdidactiek wiskunde – verdiepingVakdidactiek wiskunde – verdieping
Deze module biedt een verdieping van je kennis over het leren en onderwijzen van wiskunde. Daarbij is uitgebreid aandacht voor de inzet van ICT in het wiskunde-onderwijs. Ook het ontwikkelen van goede toetsvragen en andere wiskundige denkactiviteiten komt aan bod.
5
Praktijkintegratieopdracht ProjectPraktijkintegratieopdracht Project
Je past de opgedane kennis op geïntegreerde wijze toe in de praktijk.
5
Lineaire algebraLineaire algebra
De module lineaire algebra behandelt de beginselen van vector- en matrixrekening. Begrippen die daarbij aan bod komen, zijn onder andere determinant, eigenwaarde, eigenvector, projectie en regressie en het inproduct.
5
Complexe functiesComplexe functies
Je maakt kennis met het begrip complexe getallen en leert vergelijkingen oplossen met reële en complexe oplossingen. Ook leer je de basiseigenschappen van complexe functies.
5
Verklarende statistiekVerklarende statistiek
Verklarende statistiek draait om het verkrijgen van inzicht in de gehele populatie aan de hand van een steekproef. Je leert hypotheses toetsen en betrouwbaarheidsintervallen bepalen bij binomiale, normale en Poisson-verdeling. Ook de chi-kwadraat-toets en de t-toets komen aan bod.
5
Lineair programmerenLineair programmeren
Lineair programmeren of optimaliseren is een onderdeel van het matrixrekenen waarbij de optimale uitkomst wordt bepaald gegeven een aantal (lineaire) beperkingen. Je leert een lp-probleem grafisch weergeven, in een model formuleren en oplossen. Daarnaast komen de grafische methode en de simplexmethode voor optimaliseringsproblemen aan de orde.
5
InternationaliseringInternationalisering
Met het doorlopen van deze module ontwikkel je kennis van onderwijspraktijken buiten Nederland. Je past deze kennis toe om je eigen deskundigheid te vergroten en jouw onderwijs te verbeteren. Je ontwikkelt een visie op wereldburgerschap vanuit leraar –en leerling perspectief.
5

Uitstroomvariant VMBO

Onderwijskunde III (V)MBOOnderwijskunde III (V)MBO
In deze module wordt gekeken naar de wijze waarop een school een leerplan ontwikkelt en naar de wijze waarop de docent hier invulling aan geeft in de klas. Ook wordt dieper ingegaan op de inzet van digitale media in het onderwijs. Wat is de meerwaarde hiervan? En hoe kun je dit concreet inrichten? In deze module wordt specifiek gekeken naar de situatie in het (V)MBO.
5
Rekendidactiek (V)MBORekendidactiek (V)MBO
Deze module biedt de belangrijkste didactische handreikingen voor het rekenonderwijs. Je frist je eigen rekenvaardigheid op en leert rekenkundige begrippen en toepassingen overbrengen.
5

Uitstroomvariant AVO

Onderwijskunde III AVOOnderwijskunde III AVO
In deze module wordt gekeken naar de wijze waarop een school een leerplan ontwikkelt en naar de wijze waarop de docent hier invulling aan geeft in de klas. Ook wordt dieper ingegaan op de inzet van digitale media in het onderwijs. Wat is de meerwaarde hiervan? En hoe kun je dit concreet inrichten? In deze module wordt specifiek gekeken naar de situatie in het HAVO/VWO.
5
Talenten en excelleren AVO Talenten en excelleren AVO
Het is belangrijk dat talenten vroeg worden ontdekt en op een goede manier worden begeleid. Daarom besteedt deze module aandacht aan talent, excellentie en (hoog)begaafdheid. Hoe herken je talent en hoe begeleid je deze leerlingen? Hoe ga je om met onderpresteren bij (hoog)begaafde leerlingen? Hoe biedt je verrijking aan deze leerlingen? Deze en andere vragen komen aan bod.
5
AfstudeeropdrachtAfstudeeropdracht
De afstudeeropdracht is een praktijkonderzoek. Je gaat hierbij de geleerde theoretische kennis in de praktijk brengen. Met de opdracht toon je aan dat je in staat bent onderzoek te doen naar een voor een les(opzet) / opdracht relevant thema of onderwerp. ook pas je de verkregen kennis en inzicht op de juiste wijze toe tijdens uitvoering van de les / opdracht. Ook ben je in staat een les / opdracht accuraat voor te bereiden met gebruik van geschikte hulpmiddelen.
15
Totaal korte HBO-bachelor Lerarenopleiding wiskunde 155  


Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond en getoetst, bijvoorbeeld met een examen of een praktijkopdracht. Daarnaast leg je tijdens de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeerfase.

Aan examens en praktijkopdrachten zijn meestal kosten verbonden. Je vindt alle kosten voor deze opleiding overzichtelijk bij elkaar onder Studieduur en kosten.

Daarnaast leg je halverwege de opleiding (bij de tweede praktijkintegratieopdracht) en aan het einde (tijdens de afstudeeropdracht) een praktijkexamen af.

Verschillende examenmomenten

De examens kunnen op meerdere momenten per jaar worden afgelegd. Meer informatie vind je tijdens de opleiding in de online leeromgeving LOI Campus.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Het portfolio leg je aan voor jezelf maar ook voor je opleidingscoach, die gedurende de opleiding samen met jou je studieloopbaan volgt evalueert en waar nodig bij stuurt.

Deze korte HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.De afstudeeropdracht bestaat uit een praktijkgericht onderzoek waarin je een ‘vakgroep-overstijgende’ probleemsituatie uitkiest waarvoor je, na het doen van grondig onderzoek, een onderwijsontwerp maakt dat het gekozen probleem oplost.

Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma en vervolgopleiding

Na het afronden van de bacheloropleiding HBO Lerarenopleiding wiskunde heb je een internationaal erkend bachelorgetuigschrift behaald waarmee je de titel Bachelor of Education mag voeren.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

Deze opleiding staat als deeltijdopleiding geregistreerd in het CROHO onder nummer 35221.

NVAOMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar de universiteit.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle klassikale bijeenkomsten t/m 14 april worden geannuleerd. Eind maart starten daarvoor in de plaats de eerste virtual classrooms, en vanaf 14 april zullen nagenoeg alle bijeenkomsten worden vervangen door virtual classrooms. Alleen bijeenkomsten die echt niet via een virtual classroom georganiseerd kunnen worden, worden op een nader te bepalen moment alsnog klassikaal gehouden. 

Inschrijven voor klassikale opleidingen die binnenkort starten is dus nog steeds mogelijk. De eerste bijeenkomsten vinden dan online plaats en zodra het weer kan, wordt het programma met klassikale bijeenkomsten voortgezet. Aanmelden voor september of oktober is nu ook al mogelijk. 

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2020

Eerste bijeenkomst:

Eind september 2020

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

35

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

69

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Thuis studeren

De opleiding past zich volledig aan jouw leven aan. Starten kan wanneer je wilt. Je bepaalt zelf waar je de opleiding volgt, op welk moment je studeert en hoe lang. Daarbij sta je er nooit alleen voor. Je hebt een eigen docent die via de online leeromgeving altijd snel bereikbaar is.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Flexibel studeren, thuis of klassikaal

Bij de LOI studeer je altijd op de meest flexibele manier. Heb je graag een extra stok achter de deur en wil je medestudenten en docenten ontmoeten? Kies dan voor onze klassikale methode. Hierin is het beste van klassikaal onderwijs en thuisstudie verenigd tot het meest effectieve onderwijs dat je kunt krijgen. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vinden de bijeenkomsten tijdelijk online plaats via virtual classrooms. Zodra het omstandigheden het toelaten, zullen de lessen weer klassikaal plaatsvinden.
Wil je liever volledig flexibel zijn om te studeren waar en wanneer je wilt en hecht je minder waarde aan het klassikale aspect? Kies dan voor onze efficiënte thuisstudie methode. Hierbij ben je 100% flexibel, terwijl je toch een eigen docent hebt die je begeleidt en aan wie je op elk moment online vragen kunt stellen.

  Klassikaal studeren Thuis studeren
Vaste structuur van bijeenkomsten
In een kleine groep met docent en medestudenten
Volledig flexibel in studieplek en -tijden
Goed te combineren met werk en privé
Begeleiding door ervaren docenten
Online leeromgeving met effectieve studietools
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Bij LOI Klassikaal studeer je met alle houvast en alle flexibiliteit waar een druk leven om vraagt. De bijeenkomsten zijn te volgen op locaties door heel Nederland en zorgen voor een vast studieritme. Daarnaast krijg je online begeleiding op elk moment en kun je je studietijd naast de bijeenkomsten zelf indelen wanneer het jou uitkomt.

 • Om de 3 weken een klassikale bijeenkomst.
 • Kies uit een avond-, vrijdag- of zaterdagopleiding.
 • Kleine groepen onder leiding van topdocenten.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en (business)cases.
 • Persoonlijke aanpak met inbreng van en toetsing aan de eigen werkpraktijk.
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Deeltijdonderwijs: de beste keuze voor werkenden

Bij LOI Hogeschool studeer je via flexibel deeltijdonderwijs. Deeltijdopleidingen zijn bij uitstek geschikt om te volgen naast een baan. Of je nu kiest voor klassikaal of thuis studeren, een deeltijdopleiding bij LOI Hogeschool past zich aan jou aan en is dus heel goed af te stemmen op je andere bezigheden. Bovendien is er veel ruimte voor integratie met de praktijk. Zo haal je het maximale uit de combinatie werk en studie.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je natuurlijk niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. Wanneer je kiest voor een klassikale opleiding, krijg je van dezelfde docent ook begeleiding in de klas. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in vakgebied van je opleiding. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een korte HBO-bachelor Lerarenopleiding wiskunde van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Je krijgt bij deze opleiding vrijstelling voor een groot aantal modules en volgt alleen de wiskunde-inhoudelijke modules. Ook voer je een aantal praktijkintegratieopdrachten uit. Door deze opzet bedraagt de nominale studieduur van deze opleiding ruim twee jaar (30 maanden), op basis van 155 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar.

Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond. Dit geldt bij een thuisstudie voor de volledige opleiding, bij een klassikale opleiding voor de afstudeerfase.

Studieduur: 30 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je twee keer zo lang over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op begeleiding en toegang tot de alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.

Mogelijke vrijstellingen

Denk je op grond van een ander diploma of bewijs in aanmerking te komen voor een vrijstelling voor een of meer vakken, dien dan een vrijstellingsverzoek in bij de Toetsingscommissie van LOI Hogeschool. Stuur daarbij een kopie van het desbetreffende diploma met cijferlijst, een inhoudsbeschrijving van de gevolgde vakken en een literatuurlijst mee.

Na toekenning van een vrijstelling is deze nog 8 jaar geldig. Heb je een of meer vrijstellingen, dan wordt een korting op het totale collegegeld gegeven.

Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 30 x € 199,00
Collegegeld klassikaal : 30 x € 299,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma, ook tijdens het afstudeertraject.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer over de opleiding doen (tot twee keer de genoemde studieduur).

Dit heb je nodig

Zelf dien je een grafische rekenmachine aan te schaffen. We adviseren je hiervoor een Texas Instruments TI84+ (of vergelijkbaar).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 89,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Tegemoetkoming leraren

Bij deze opleiding kun je in aanmerking komen voor een Tegemoetkoming leraren. Je hoeft de tegemoetkoming leraren niet terug te betalen. De tegemoetkoming is een gift. Kijk op de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor de voorwaarden.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot en heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
30 x € 199,00
Collegegeld klassikaal
30 x € 299,00
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, Inspectie

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 3 april in voor een volledige HBO-bacheloropleiding, masteropleiding of Associate degree en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg. 

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00