HBO-bachelor Verpleegkunde verkort (met subsidie)

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

HBO-bachelor Verpleegkunde verkort (met subsidie)

Verkorte HBO V-opleiding met subsidie vanuit de overheid. Bestemd voor MBO 4-verpleegkundigen die naast hun huidige baan een erkend HBO-bachelorgetuigschrift willen behalen.

In het kort

In het kort

Verkorte HBO V-opleiding met subsidie vanuit de overheid. Bestemd voor MBO 4-verpleegkundigen die naast hun huidige baan een erkend HBO-bachelorgetuigschrift willen behalen.

Klassikaal studeren
30 x € 139,00
Studielast
150 EC's
Type
HBO-bachelor
Diploma
HBO-bachelorgetuigschrift
Erkenningen
NVAO, ministerie van OCW, ITK

Het werk van een verpleegkundige wordt gecompliceerder. Nieuwe technologieën zorgen voor nieuwe werkzaamheden. Daarnaast worden van een verpleegkundige ook managementvaardigheden verwacht. Een HBO-bachelorgetuigschrift is dan ook steeds vaker een vereiste. Om scholing op HBO-niveau te stimuleren biedt de overheid nu een aantrekkelijke subsidie aan studenten van een aantal geselecteerde opleidingen. De verkorte HBO V-opleiding van LOI Hogeschool is een van die opleidingen.

De verkorte bacheloropleiding HBO-verpleegkunde is bestemd voor verpleegkundigen op MBO 4-niveau (BIG-geregistreerd) die naast hun huidige baan een erkend HBO-bachelorgetuigschrift willen behalen. In gemiddeld 2 tot 2,5 jaar volg je een programma waarmee je je kennis en kunde op HBO-niveau brengt.

De NVAO-geaccrediteerde HBO V-opleiding sluit volledig aan op actuele ontwikkelingen in het werkveld en is tot stand gekomen in samenspraak met verschillende brancheorganisaties, werkgevers en werknemers in de zorg. De opleiding is ingericht volgens de internationaal geldende CanMEDS-systematiek waarbij de verschillende rollen van de zorgprofessional uitgebreid aan bod komen. Het lesmateriaal is ontwikkeld in samenwerking met werkgevers en werknemers van zorgorganisaties en ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en het College Zorg Opleidingen.

Daarom kies je voor de opleiding HBO-bachelor Verpleegkunde verkort (met subsidie)

 • Flexibel klassikaal studeren, dus goed te combineren met een baan.
 • Aanzienlijk voordeliger studeren dankzij subsidie vanuit de overheid.
 • Vrijstelling mogelijk op basis van ervaring (EVC).
 • Gebaseerd op het nieuwe opleidingsprofiel BN2020.
 • Keuze uit drie differentiaties.
 • Klinisch redeneren en Evidence based practice staan centraal in de opleiding.
 • Breng de eigen werkplek in als stageplek.
NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Studeren met subsidie vanuit de overheid

De arbeidsmarkt heeft grote behoefte aan HBO-opgeleide verpleegkundigen. De overheid wil scholing dan ook stimuleren en is een uniek experiment gestart met het bieden van subsidie voor een aantal geselecteerde opleidingen. Slechts een beperkt aantal opleidingen mag hieraan meedoen. De bacheloropleiding HBO Verpleegkunde van LOI Hogeschool is geselecteerd voor deze regeling. En daar kun jij van profiteren! Voor jou als student betekent dit dat je per cluster van 30 EC € 1.250,- korting op het collegegeld krijgt wanneer je deze opleiding volgt. Dat betekent per studiejaar € 2.500,- subsidie. In totaal kun je bij deze verkorte opleiding voor 5 x 30 EC subsidie krijgen. In totaal kan dit oplopen tot € 6.250,- Kijk voor de voorwaarden onder het kopje “Collegegeld”.

Zij kozen voor LOI Hogeschool

Verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen hebben al gekozen voor LOI Hogeschool. Zo koos o.a. het Leids Universitair Centrum (LUMC) LOI Hogeschool als partner bij het inrichten van hun (incompany) opleidingstraject HBO Verpleegkunde Verkort. Ook het Westfries Gasthuis en de MC Groep kozen voor LOI Hogeschool.

"De zorg heeft mensen nodig met een onderzoekende houding"
Joan van Rheenen

Docent HBO-bachelor Verpleegkunde (klassikaal)

Lees het interview
"De zorg heeft mensen nodig met een onderzoekende houding"
Joan van Rheenen

Docent HBO-bachelor Verpleegkunde (klassikaal)

Lees het interview

Doelgroep

Doelgroep en beroep

De sector Zorg en welzijn is sterk in beweging. De vraag naar zorg neemt toe en zal blijven stijgen. Daarnaast verandert de rol van de verpleegkundige. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op, wat nieuwe vaardigheden vraagt. Bovendien heeft een verpleegkundige naast zorgtaken, steeds meer managementtaken (coördineren, begeleiden en plannen). Ook het contact met patiënten verandert. Ze worden immers steeds mondiger en willen betrokken worden bij (beslissingen over) de zorg.

De verkorte bacheloropleiding HBO Verpleegkunde is bestemd voor in service-opgeleide en MBO 4-opgeleide verpleegkundigen die naast hun huidige baan een erkend HBO-bachelorgetuigschrift willen behalen. Met de verkorte bacheloropleiding breng je je kennis en vaardigheden in 2 tot 2,5 jaar op het benodigde niveau. De HBO V-opleiding is ontwikkeld in samenspraak met werkgevers in de zorg en gebaseerd op het internationaal geldende CanMEDS-systematiek.

Maatwerk voor zorginstellingen

Door de flexibele opzet van de opleiding HBO Verpleegkunde is het voor werkgevers mogelijk om medewerkers groepsgewijs een opleidingstraject op maat te laten volgen en daarbij additionele opleidingscomponenten toe te voegen. Bijvoorbeeld door extra lesdagen te besteden aan specifieke vaardigheden.

Verschillende ziekenhuizen en zorginstellingen hebben al gekozen voor LOI Hogeschool. Zo koos o.a. het Leids Universitair Centrum (LUMC) LOI Hogeschool als partner bij het inrichten van hun (incompany) opleidingstraject HBO-V Verkort.

"Vanwege mijn studie heb ik nu al een hogere functie gekregen"
Gorgi Strang

Afgestudeerde HBO-bachelor Verpleegkunde

Lees het interview
"Vanwege mijn studie heb ik nu al een hogere functie gekregen"
Gorgi Strang

Afgestudeerde HBO-bachelor Verpleegkunde

Lees het interview
"Vanwege mijn studie heb ik nu al een hogere functie gekregen"
Gorgi Strang

Afgestudeerde HBO-bachelor Verpleegkunde

Lees het interview
"Vanwege mijn studie heb ik nu al een hogere functie gekregen"
Gorgi Strang

Afgestudeerde HBO-bachelor Verpleegkunde

Lees het interview
Toelating

De verkorte opleiding is bestemd voor in service-opgeleide en MBO 4-opgeleide verpleegkundigen. Daarnaast is een geldige BIG-registratie een voorwaarde voor toelating.

De opleiding

Inhoud van de opleiding

De opleiding is ontwikkeld in samenspraak met werkgevers en werknemers in de zorg en gebaseerd op de internationaal geldende CanMEDS-systematiek waarbij alle rollen die een verpleegkundige vervult tijdens het werk, uitgebreid aan bod komen. Het programma sluit dan ook naadloos aan bij de actuele ontwikkelingen in het werkveld.

De HBO V-opleiding behandelt uiteraard de benodigde verpleegkundige vaardigheden, maar besteedt ook ruim aandacht aan klinisch redeneren, de sociaal-agogische en psychiatrische kanten van het vak en aan geriatrische zorgverlening in het bijzonder. Evidence based denken en werken staat daarbij centraal.

De opleiding bestaat uit clusters van 30 EC die leiden tot een leeruitkomst: een duidelijk herkenbare groep competenties. Je kunt grotendeels zelf bepalen in welke volgorde je deze modules volgt.

Het complete programma, inclusief alle clusters en hun inhoud, is te vinden onder ‘Studieprogramma en leeruitkomsten'.

Extra literatuur

Voor de benodigde vakliteratuur betaal je een vast bedrag van € 39,- per maand aan LOI Hogeschool.

Studieprogramma en leeruitkomsten

In het studieprogramma staan alle clusters en de bijbehorende modules. De studiepunten geven een indicatie van de relatieve omvang per module. De studiepunten zijn vermeld volgens de Europese standaard (ECTS).

LOI Hogeschool geselecteerd voor Experiment Leeruitkomsten

LOI Hogeschool wil haar onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen van studenten en de arbeidsmarkt. We zijn dan ook blij te mogen melden dat LOI Hogeschool met deze opleiding is geselecteerd om mee te doen met het Experiment leeruitkomsten van het ministerie van OCW. Dit betekent dat LOI Hogeschool zich de komende jaren zal inspannen om deze opleiding nog flexibeler te maken. Zo is de opleiding nog beter te combineren met werk en privéleven en sluit deze nog beter aan bij je persoonlijke opleidingsbehoefte. Het onderwijs wordt ‘output-driven’: Niet de hogeschool bedenkt wat je als student moet leren, maar het werkveld geeft aan wat gevraagd wordt. Jij als student kijkt wat je moet leren om dat te bereiken.

Een verandering die nu al zichtbaar is, is de invoering van de leeruitkomsten. De opleiding is opgebouwd uit clusters die leiden tot een duidelijke leeruitkomst. Hierin is omschreven wat je na het afronden van het desbetreffende onderdeel weet en kunt.

Meer informatie is te vinden op de website van het ministerie van OCW.

Bekijk het studieprogramma
Module EC's

Cluster 1: Patiëntenbegeleiding en Evidence based practice (30 EC)

 
GezondheidsbevorderingGezondheidsbevordering
Deze module biedt de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het bevorderen van de gezondheid van een individu of een groep mensen. Een onderwerp dat prima aansluit bij actuele ontwikkelingen in de zorg! Zo leer je o.a. hoe je passende vormen van preventie kunt organiseren, zelfmanagement kunt bevorderen en het gebruik van het eigen netwerk van patië:nten kunt stimuleren.
5
Zorgsystemen, zorgorganisaties en ketenprocessen Zorgsystemen, zorgorganisaties en ketenprocessen
De module bespreekt de organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg in al haar facetten. De organisatie van zorg wordt bekeken vanuit verschillende perspectieven: vormen van zorgorganisaties en de zorgaanbieders, de zorg- en kwaliteitssystemen en hoe de financiering wordt vormgegeven. Verder wordt ingegaan op politieke besluitvormingsprocessen in de zorg en hoe gewerkt kan worden met richtlijnen, zorgprogramma’s en zorgpaden. Ook ketenzorg is een onderdeel van deze module. Ketenzorg zorgt voor interdisciplinaire samenwerking, waarbij een goede mondelinge en schriftelijke overdracht onontbeerlijk is om veilige zorg op maat te kunnen bieden. Dit stelt eisen aan de competenties van de verpleegkundige op het gebied van communicatie en samenwerking.
5
Gezamenlijke besluitvormingGezamenlijke besluitvorming
Je leert o.a. wat eigen regievoering, zelfbeschikkingsrecht, zelfmanagement en casemanagement zijn. Ook word je uitgenodigd om na te denken over machtsverhoudingen in de hulpverleningsrelatie. Hoe kun je samen met de patië:nt en zijn naasten komen tot gezamenlijke besluitvorming en daarbij misbruik van macht voorkomen? Daarbij is o.a. aandacht voor empowerment, gesprekstechnieken en keuzehulpen. Vaardigheden betreffende gezamenlijke besluitvorming, casemanagement en empowerment worden geoefend met behulp van casussen en rollenspelen. Tot slot komt aan de orde in hoeverre gezamenlijke besluitvorming momenteel wordt toegepast en wat de voor- en nadelen zijn van gezamenlijke besluitvorming voor zowel de patië:nt en diens naasten als de verpleegkundige.
5
Inleiding onderzoek doenInleiding onderzoek doen
In de module ‘Inleiding onderzoek doen’ doe je de basisvaardigheden op die nodig zijn bij alle vormen van onderzoek in het HBO-werkveld. Zo wordt o.a. ingegaan op het ontwikkelen van een onderzoekende houding, het toepassen van kennis uit het onderzoek van anderen en het zelf doen van onderzoek. Uiteraard is daarbij ook aandacht voor evaluatie van en reflectie op het onderzoek.
5
Evidence based practice in de gezondheidszorg Evidence based practice in de gezondheidszorg
De eigen beroepspraktijk of stageplek staat centraal in deze module. Je formuleert antwoorden op praktijkgerichte problemen. Daarbij maak je gebruik van vakliteratuur, standaarden en wetenschappelijke literatuur. Tijdens de module krijg je inzicht in mogelijke bronnen, kracht van bewijsvoering en principes van evidence based practice voor de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.
5
Evidence based praktijkintegratieopdracht Anamnese en verpleegplan Evidence based praktijkintegratieopdracht Anamnese en verpleegplan
In deze module pas je de opgedane kennis toe in de praktijk, waarbij het analyseren van gegevens, het formuleren van problemen, het kiezen van resultaten en interventies in samenspraak met de patië:nt centraal staan.
5

Cluster 2: Ondernemerschap, ICT en kwaliteitzorg (30 EC)

 
Kwaliteits- en veiligheidszorg Kwaliteits- en veiligheidszorg
De module Kwaliteits- en veiligheidszorg kijkt verder dan alleen het verpleegkundig beroep. In de module wordt dieper ingegaan op wat kwaliteit van zorg nu eigenlijk is en hoe een bepaalde mate van kwaliteit en veiligheid van zorg verkregen, getoetst en gemeten kan worden. Vervolgens wordt er gekeken naar de rol die de verpleegkundige heeft in het verkrijgen, maar ook in het meten en het behouden van kwaliteit en veiligheid van zorg, zowel op individueel, team als instellingsniveau. De module wordt afgesloten met bewustwording omtrent het eigen handelen in situaties met (mondelinge) agressie. Ook krijg je handvatten aangereikt om agressie bespreekbaar te maken in een team en handvatten om een collega bij te staan die betrokken is geweest bij een situatie waarin agressie voorkwam.
10
ICT voor zorg en zelfredzaamheid ICT voor zorg en zelfredzaamheid
In deze module doe je kennis op over het toepassen van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de zorg en de rol van ICT bij het bevorderen van zelfmanagement. Daarbij staat centraal: rapportage en verpleegkundige overdracht in het elektronisch patië:ntendossier, gevaar en valkuilen ICT, voor- en nadelen gebruik van media, afstemmen media op persoon, communicatie via verschillende media, hulpmiddelen bij communicatie, nieuwe ontwikkelingen ICT, domotica, e-health en robotica.
5
Ondernemerschap en leiderschapOndernemerschap en leiderschap
In deze opleiding doe je kennis en vaardigheden op ten aanzien van ondernemerschap en leiderschap in de zorg. Je vormt je een beeld van de verschillende organisatie-eenheden waarin verpleegkundigen werkzaam kunnen zijn en ontwikkelt een eigen visie op de organisatie van zorg. Ook verdiep je je in verschillende leiderschapsstijlen en ontwikkel je een eigen visie op de nieuwe rol van regieverpleegkundige. Hoe wordt deze vormgegeven in een extramurale setting, op een verpleeg- of verzorgafdeling, of op een afdeling van een algemeen ziekenhuis? Daarnaast leer je hoe je jezelf kunt profileren als HBO-verpleegkundige en stel je jezelf de vraag waar je als HBO-verpleegkundige voor staat. Tot slot is er aandacht voor de bekostiging van de zorg en de financieel-economische belangen voor zowel de organisatie als voor de patië:nt.
5
Stage afstudeerfase in kader differentiatie Stage afstudeerfase in kader differentiatie
In deze stage koppel je kennis en attitude aan de uitvoering van de verpleegkundige vaardigheden. Op deze manier wordt het vak van verpleegkundige binnen een gecontroleerde omgeving door begeleiding aangeleerd. De laatste stageperiode in het laatste jaar staat in het teken van de differentiatie. Het is van belang dat je een stageverlenende organisatie kiest die in het verlengde ligt van de gekozen de differentiatie (agz, mgz of gg).
10

Cluster 3: Verpleegkundige zorg in laagcomplexe situaties (agz, mgz of gg), ICT en vaardigheden (30 EC)

 
Laagcomplexe zorg (agz, mgz of gg)Laagcomplexe zorg (agz, mgz of gg)
Je leert het gezondheidsgedrag van zowel individuen als groepen te beïnvloeden en gehele zorg- en/of ondersteuningsproces vorm te geven van mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen in de gezondheidszorg van de door jou gekozen differentiatie agz, mgz of gg.
15
Complexe zorg (agz, mgz of gg) Complexe zorg (agz, mgz of gg)
In deze module leer je het gezondheidsgedrag van zowel individuen als groepen te beïnvloeden en gehele zorg- en/of ondersteuningsproces vorm te geven van mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen in de gezondheidszorg van de door jou gekozen differentiatie agz, mgz of gg.
15

Cluster 4: Verpleegkundige zorg in hoogcomplexe situaties (agz, mgz of gg) en onderzoek (30 EC)

 
Hoogcomplexe zorg (agz, mgz of gg) Hoogcomplexe zorg (agz, mgz of gg)
In deze module leer je het gezondheidsgedrag van zowel individuen als groepen te beïnvloeden en gehele zorg- en/of ondersteuningsproces vorm te geven van mensen met (dreigende) gezondheidsproblemen in de gezondheidszorg van je differentiatie.
15
Methoden voor praktijkonderzoek in de zorgMethoden voor praktijkonderzoek in de zorg
In de module ‘Methoden voor praktijkgericht onderzoek in de gezondheidszorg’ krijg je inzicht in welke (onderzoeks)methoden geschikt zijn voor het veranderen van een praktijksituatie, hoe deze methoden toe te passen zijn, belangen die spelen bij veranderingstrajecten en hoe veranderingstrajecten geëvalueerd kunnen worden.
5
Evidence based praktijkintegratieopdracht: Onderbouwen verpleegkundig handelen (literatuurstudie) Evidence based praktijkintegratieopdracht: Onderbouwen verpleegkundig handelen (literatuurstudie)
In deze module pas je de opgedane kennis toe in de praktijk, waarbij je een literatuurstudie uitvoert naar een zelfgekozen onderwerp.
10

Cluster 5: Praktijk en zorginnovatie (30 EC)

 
Stage afstudeerfase in kader differentiatie Stage afstudeerfase in kader differentiatie
In deze laatste stage koppel je kennis en attitude aan de uitvoering van de verpleegkundige vaardigheden. Op deze manier wordt het vak van verpleegkundige binnen een gecontroleerde omgeving door begeleiding aangeleerd. De laatste stageperiode in het laatste jaar staat in het teken van de differentiatie. Het is van belang dat je een stageverlenende organisatie kiest die in het verlengde ligt van de gekozen de differentiatie (AGZ, MGZ of GG).
20
Afstudeeropdracht: zorginnovatie
In de afstudeeropdracht pas je de opgedane kennis toe in de praktijk. Je analyseert een praktijkprobleem en reflecteert op de gemaakte keuzes, de uitvoering en resultaten van het implementatieproces. De studie wordt afgerond met een evaluatieverslag, een beroepsproduct (werkwijze, protocol, zorgpad, procedurebeschrijving) en een mondelinge verdediging van de implementatieresultaten en competentieontwikkeling.
10
Totaal 150  
Stage en werkplek

De stage is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Gedurende de verkorte opleiding loop je twee keer stage waarbij je praktijkopdrachten uitvoert. Tijdens de stage word je ter plaatse begeleid en beoordeeld door een stagementor. Vanuit LOI Hogeschool krijg je eveneens ondersteuning van de stagedocent.

Of de organisatie waarin je werkzaam bent de noodzakelijke praktijkervaring kan leveren, wordt beoordeeld door onze toetsingscommissie. Kom je niet in aanmerking voor een stage op de eigen werkplek, dan zul je in principe zelf voor een alternatief stageadres moeten zorgen.

Wat is een geschikte werkplek

Werk je al in een relevante werkomgeving of werk je in een organisatie waar je de mogelijkheid krijgt de stageopdrachten op een relevante afdeling uit te voeren, dan kun je deze opdrachten in de loop van je studie op je werk uitvoeren. Heb je geen relevante werkplek, dan zul je apart stage moeten lopen.

Of je werksituatie de noodzakelijke praktijkervaring voor de door jou gekozen studie kan leveren, wordt beoordeeld door de stagedocent van LOI Hogeschool. Een belangrijke vereiste is dat je op de werkplek begeleid kunt worden door een begeleider die zelf HBO Verpleegkundige is en bovendien beschikt over een BIG-registratie.

Beoordeling tijdens de stage

De stagedocent van LOI Hogeschool komt tijdens de stages langs en overlegt met de stagementor en de student. De stageperiodes worden uitgebreid geëvalueerd en de resultaten worden getoetst aan de vastgestelde eindtermen.

Examens en diploma

Examens, portfolio en afstuderen

Elke module wordt afgerond met een examen. Aan het afleggen van examens zijn geen kosten verbonden. Naast de examens moeten diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd en leg je gedurende de opleiding een digitaal portfolio aan. De opleiding als geheel wordt afgesloten met een afstudeeropdracht.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Portfolio en afstuderen

Bij alle bacheloropleidingen leg je vanaf het begin van de studie een portfolio aan. Het doel van het portfolio is reflectie op het leerproces gedurende de gehele opleiding. Bovendien wordt met het portfolio aangetoond welke kennis en competenties je hebt verworven. Je vindt het digitaal portfolio op LOI Campus, de online leeromgeving van de LOI.

Deze HBO-bacheloropleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. De afstudeeropdracht bestaat uit een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het is de bedoeling dat de afstudeeropdracht wordt uitgevoerd in een voor de opleiding relevante werkomgeving. Tijdens een afsluitende mondelinge zitting komen zowel het portfolio als de afstudeeropdracht aan de orde. Daarbij word je beoordeeld op je kennis, inzicht, toepassings- en reflectieniveau.

Heb je al een relevante werkplek of biedt de werkgever de mogelijkheid om de stageopdrachten en de afstudeeropdracht uit te voeren op een afdeling die met de studie te maken heeft? Dan kunnen werk en afstudeeropdracht in veel gevallen worden gecombineerd. Een slimme combinatie!

De afstudeeropdracht is de finale van de studie. Het spreekt voor zich dat je daarbij kunt rekenen op intensieve begeleiding van de docent.

Diploma

De verkorte bacheloropleiding HBO Verpleegkunde van LOI Hogeschool is volledig erkend door het ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Verpleegkunde behaald. Op grond daarvan mag de titel Bachelor of Science (BSc) worden gevoerd.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Februari 2019

Eerste bijeenkomst:

Medio februari 2019

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

25

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

50

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Maastricht

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Maastricht

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Wil je een klassikale opleiding volgen, maar heb je ook een baan en druk privéleven?
De klassikale opleidingen van de LOI zijn dankzij de flexibele opzet en efficiënte aanpak prima te combineren en bereiden je gericht voor op examens en de praktijk.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen.
Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad, een slimme kennistrainer en/of online hoorcolleges. Ook bouw je er een persoonlijk digitaal portfolio op waarmee je de ontwikkeling van je competenties inzichtelijk maakt.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Coaching op maat

Iedere student heeft bij deze opleiding een persoonlijke coach. De coach is een professional uit het werkveld. Hij of zij monitort zowel je inhoudelijke ontwikkeling als je studievoortgang. Tijdens de coachingsbijeenkomsten en één-op-éen.

Samen met je coach bepaal je welke begeleiding nodig is om tot een maximaal studieresultaat te komen. Zo ontstaat een individueel coachingstraject op maat.

De verkorte opleiding bestaat uit vijf clusters. Per cluster wordt een coach aan jou toegewezen die aansluit op het programma.

Naast de reguliere begeleiding wordt tijdens de afstudeerfase, de finale van je studie, extra begeleiding geboden.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale bijeenkomsten ontmoet je om de drie weken je medestudenten en docenten in de klas. Er wordt lesgegeven in kleine groepen en er wordt gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Tijdens de inspirerende bijeenkomsten is er veel ruimte voor oefening en vragen. Er wordt onder andere aandacht besteed aan discussies met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor toetsing aan de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden optimaal geïntegreerd.

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een baan en andere bezigheden. Op basis van een MBO Verpleegkunde (niveau 4) diploma of de inservice opleiding Verpleegkunde, beide in combinatie met een geldige BIG-registratie, wordt een aantal standaard vrijstellingen verstrekt. Dit geldt voor de gehele propedeuse en twee vakken in de hoofdfase. Hierdoor omvat de nominale studieduur 2,5 jaar, op basis van een studielast van 60 EC per jaar (150 EC/60).

Studieduur: 30 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij deze opleiding mag je tot maximaal tien jaar over de studie doen. Je behoudt in die periode recht op online begeleiding en toegang tot de alle studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend.

Collegegeld

Het collegegeld staat hieronder vermeld. Het subsidiebedrag is hierop door ons al als korting verrekend.

Collegegeld klassikaal: 30 x € 139,00

Indien je niet voldoet aan de voorwaarden voor de subsidieregeling, wordt het collegegeld per cluster van 30EC verhoogd met een bedrag van € 1250,-

Voorwaarden subsidieregeling

Voor deelname aan de subsidieregeling gelden de onderstaande voorwaarden. Voldoe je niet aan deze voorwaarden, maar wil je wel deze opleiding volgen? Schrijf je dan in voor de opleiding zonder subsidie. Bel in dat geval (071) 545 12 34.

Voorwaarden bij klassikaal onderwijs

 • De regeling geldt voor de klassikale opleiding HBO-bachelor Verpleegkunde (CROHO 34560) De regeling geldt voor studenten die starten met hun opleiding tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2019.
 • Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling vraagfinanciering mag de student niet al eerder een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding hebben afgerond of ingeschreven staan voor een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding. Voor de HBO-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige geldt een uitzondering, studenten die nog niet eerder een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond binnen de zorg en hier ook niet voor staan ingeschreven, komen ook in aanmerking voor de subsidieregeling vraagfinanciering voor deze opleiding.
 • In het kader van het wettelijk collegegeld moet je voldoen aan de Nationaliteitsvoorwaarde: je moet een EU-nationaliteit hebben of die van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname. Of een verblijfstitel hebben die recht geeft op studiefinanciering.
 • Je dient te voldoen aan de wettelijke toelatingseisen voor de desbetreffende bacheloropleiding.
 • Je kunt bij deze opleiding subsidie (vouchers) krijgen voor maximaal acht clusters (8 x € 1.250,-)
 • LOI Hogeschool zorgt er na inschrijving voor dat de vouchers worden aangevraagd bij DUO. Hier hoef je zelf niets voor te doen.
 • Je komt in aanmerking voor een volgend subsidiedeel zodra het cluster van 30 EC is behaald. Je kunt maximaal twee clusters tegelijk volgen met subsidie. Dit houdt in dat je subsidie kunt krijgen voor een derde cluster zodra het eerste is afgerond.
 • Je hebt maximaal zes jaar de tijd om de bacheloropleiding af te ronden.
Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Examenkosten

Het collegegeld is inclusief examenkosten. Je hoeft dan ook geen extra kosten voor examens te betalen en mag ieder examen éénmaal kosteloos afleggen.

Literatuurkosten

Het lesmateriaal bestaat uit gerenommeerde vakliteratuur van met name uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum, aangeboden via de BSL Academy HBO Verpleegkunde, gecombineerd met digitale studiewijzers. Deze bevatten aanvullende leerstof, oefenopgaven, proefexamens en inzendopgaven.

Voor Evidence based practice is toegang tot wetenschappelijke artikelen van groot belang. Daarom krijg je naast alle benodigde vakliteratuur ook een licentie van ‘Cinahl with Full Text (EBSCO)'; de meest uitgebreide tijdschriftenbron voor verpleegkundigen en paramedici wereldwijd. Met deze licentie heb je toegang tot meer dan 600 vakbladen in volledige jaargangen vanaf 1981.

Voor de benodigde vakliteratuur betaal je een vast bedrag van € 39,- per maand aan LOI Hogeschool.

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Levenlanglerenkrediet

Bij deze opleiding kun je onder voorwaarden gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet. Dit is een regeling van de overheid waarbij iedereen tot 55 jaar tegen 0,0% rente geld kan lenen voor een studie. Bekijk hier wat de voorwaarden zijn en hoe je het krediet aanvraagt.

Alles over het Levenlanglerenkrediet
Extra voordelen voor LOI Hogeschoolstudenten

Als student van LOI Hogeschool profiteer je van heel veel voordeel. Speciaal voor onze studenten hebben we, als aanvullende service bij de opleiding, diverse extra’s geregeld die goed van pas komen bij de studie. Zo krijg je o.a. hoge kortingen op soft- en hardware via Surfspot, heel voordelig toegang tot de digitale collecties van de Koninklijke Bibliotheek én kun je gratis Officetrainingen volgen.

Hoge korting op hard- en software

Studenten van LOI Hogeschool krijgen toegang tot Surfspot.nl. Surfspot is dé ICT-webwinkel waar studenten van hogescholen officiële software en andere ICT-producten tegen zeer lage prijzen kunnen aanschaffen. Je logt eenvoudig in met je studentgegevens en kunt direct hardware, software (o.a. Office en anti-viruspakketten), cursussen en gadgets bestellen. Bovendien heeft Surfspot ‘one day toppers’; dagacties met extreem veel korting.

Surfspot
50% korting op het lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek

Iedere Ad- of bachelorstudent van LOI Hogeschool komt automatisch in aanmerking voor 50% studentenkorting op lidmaatschap van de Koninklijke Bibliotheek. Voor slechts € 7,50 per jaar krijg je daarmee toegang tot de volledige digitale collectie en catalogi. Zo kun je duizenden artikelen en e-tijdschriften inzien. Ook is het mogelijk om boeken en tijdschriften van de Koninklijke Bibliotheek aan te vragen en (tegen een kleine vergoeding) te laten toesturen.

Gratis Office-trainingen

Als student van LOI Hogeschool kun je via de Microsoft Imagine Academy (bereikbaar via Surfspot) gratis Office-trainingen volgen en zo (beter) leren werken met programma’s als Word, Excel en Powerpoint. Als je wilt, kun je de training vervolgens (tegen betaling) afsluiten met een officieel Microsoft-examen en zo een certificaat behalen.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort. Het collegegeld kan bij deze opleiding alleen per maand worden betaald.

Studeren met subsidie vanuit de overheid

€10.000 subsidie voor een complete bachelor of € 1.250 voor een kort programma
Een beperkt aantal hogescholen is geselecteerd om bacheloropleidingen aan te bieden met een subsidie van € 10.000 per student voor een volledige bacheloropleiding. 

De subsidie wordt verstrekt per cluster van 30 EC. Per cluster bedraagt de subsidie €1.250. In totaal zijn er acht clusters die samen een volledige bachelor van 240 EC vormen. In totaal kan een student dus aanspraak maken op €10.000 subsidie. Een student schrijft zich in voor een volledige opleiding óf voor een los cluster. 

Voorwaarden voor deelname

 • Om in aanmerking te komen voor de subsidieregeling vraagfinanciering mag je niet al eerder een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding hebben afgerond of ingeschreven staan voor een door de overheid bekostigde Associate degree of bachelor- of masteropleiding. Voor de HBO-bachelor Opleiding tot Verpleegkundige geldt een uitzondering, studenten die nog niet eerder een bachelor- of masteropleiding hebben afgerond binnen de zorg komen ook in aanmerking voor de subsidieregeling vraagfinanciering voor deze opleiding.
 • De regeling geldt voor studenten die starten met hun opleiding tussen 1 september 2017 en 31 augustus 2019.
 • In het kader van het wettelijk collegegeld moet je voldoen aan de Nationaliteitsvoorwaarde: je moet een EU-nationaliteit hebben of die van Noorwegen, Zwitserland, IJsland, Liechtenstein of Suriname. Of een verblijfstitel hebben die recht geeft op studiefinanciering.
 • Je dient te voldoen aan de wettelijke toelatingseisen voor de desbetreffende bacheloropleiding.
 • Je kunt subsidie (vouchers) krijgen voor maximaal acht clusters (8 x € 1.250,-)
 • LOI Hogeschool zorgt er na inschrijving voor dat de vouchers worden aangevraagd bij DUO. Hier hoef je zelf niets voor te doen.
 • Je komt in aanmerking voor een volgend subsidiedeel zodra het cluster van 30 EC is behaald. Je kunt maximaal twee clusters tegelijk volgen met subsidie. Dit houdt in dat je subsidie kunt krijgen voor een derde cluster zodra het eerste is afgerond.
 • Je hebt maximaal zes jaar de tijd om de bacheloropleiding af te ronden.