Kort MBO Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren - Honden en katten

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

Kort MBO Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren - Honden en katten

In korte tijd kennis op MBO-niveau over alles wat een houder van honden en katten moet weten, zoals de anatomie en of een dier gezond is. MBO-opleiding zonder stage en algemene modules.

In het kort

In het kort

In korte tijd kennis op MBO-niveau over alles wat een houder van honden en katten moet weten, zoals de anatomie en of een dier gezond is. MBO-opleiding zonder stage en algemene modules.

Lesgeld thuisstudie
9 x € 77,28
Studieduur
9 maanden
Type
Kort MBO
Diploma
LOI
Onderdeel van
MBO Dierverzorger recreatiedieren en MBO Dierenartsassistent paraveterinair

Met de opleiding Kort MBO Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren - honden en katten behaal je in korte tijd het wettelijk verplichte bewijs voor iedereen die bedrijfsmatig (of in bewaring) honden en/of katten houdt.

In deze opleiding komen alle aspecten van het houden van honden en katten aan bod. Wanneer is een dier gezond? Welke maatregelen moeten er genomen worden als een dier ziek wordt? Ook de huisvesting van dieren komt aan bod. De opleiding bespreekt de verschillende mogelijkheden (bijvoorbeeld volières, kennels en aquaria) en de speciale apparatuur en middelen die gebruikt kunnen worden bij het reinigen van hokken en kooien.

Dit korte MBO-programma is onderdeel van de volledige MBO-opleiding Dierverzorger recreatiedieren. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen.

Daarom kies je voor de opleiding Kort MBO Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren - Honden en katten

 • Onderdeel van en geeft (vaak) vrijstelling bij MBO-opleiding Dierverzorger recreatiedieren.
 • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
 • Behaal het wettelijk verplichte diploma.
 • Met drie gratis praktijkdagen.
 • Inclusief stage bij dierenarts en erkend dierenasiel of dierenpension.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten.
 • Geen vooropleiding nodig.
 • Flexibel examen doen, waar en wanneer je wilt.

Doelgroep en toelating

Doelgroep en beroep

De opleiding Kort MBO Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren - honden en katten is bestemd voor iedereen die op MBO 3-niveau kennis wil hebben over het houden van honden en katten, maar (nog) geen volledige MBO-opleiding kan of wil volgen.

Ontdek de arbeidsmarkt

Het Bewijs Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren - honden en katten is verplicht voor  iedereen die aan de eisen van het Besluit van Houders van Dieren wil voldoen. En voor iedereen die vanuit een beroepsmatig karakter honden en/of katten wil gaan houden of in bewaring wil gaan houden (dierenwinkel, pension of asiel). Bijvoorbeeld voor handelaren, (hobby)fokkers en ondernemers/verkopers. Na het volgen van deze cursus voldoe je aan alle richtlijnen en eisen die de overheid heeft vastgesteld. Met het diploma toon je aan alles te weten over het verzorgen en begeleiden van deze dieren.

Toelating

Voor toelating tot dit korte MBO-programma is geen specifieke vooropleiding vereist.

De opleiding

Inhoud van de opleiding Kort MBO Vakbekwaamheid Besluit houders van dieren - Honden en katten

Een houder van honden en/of katten moet kennis hebben van de anatomie, fysiologie en pathologie van dieren. De opleiding behandelt de punten waar op gelet moet worden of een dier gezond is. Maar ook de algemene ziekteverschijnselen worden besproken. Als een dier ziek is, moet een houder van dieren weten hoe het dier behandeld moet worden. Daarom bespreken we ook de maatregelen die getroffen moeten worden bij zieke dieren. Voor houders van dieren is het belangrijk om kennis te hebben van huisvesting. Wat is er verkrijgbaar en waar moet je aan denken bij de inrichting? Een goede hygiëne is belangrijk om ervoor te zorgen dat dieren gezond blijven. Daarom gaan we in op het bestrijden van ongedierte en de speciale middelen die gebruikt kunnen worden bij het schoonmaken van kooien en hokken. Daarna komen de aspecten aan bod waar een (hobby)fokker mee te maken krijgt. Tot slot is er aandacht voor de wet- en regelgeving, administratieve zaken en de registratie van de dieren.

Meer over de inhoud

Deze opleiding bestaat uit de volgende modules.

Anatomie, fysiologie en pathologie

Om dieren professioneel te kunnen verzorgen, is kennis van de anatomie en de fysiologie van de dieren noodzakelijk. Deze module behandelt de punten waar op gelet moet worden of een dier gezond is. Hoe staat het bijvoorbeeld met de conditie? Ziet de huid er goed uit? En hoe is het eetpatroon? Daarnaast komen het bewegings- en circulatieapparaat, de huid, de zintuigen en de ademhaling aan bod. Ook de spijsvertering en algemene ziekteverschijnselen worden besproken. En omdat voorkomen beter is dan genezen, besteedt deze module ook nog aandacht aan verschillende therapieën voor dieren. Welke maatregelen moeten getroffen worden als het dier toch ziek wordt?

Huisvesting van dieren

Kennels en cattery’s…Voor houders van dieren is het belangrijk eerst stil te staan bij de huisvesting. Wat is er verkrijgbaar en waar moet je aan denken bij de inrichting van bijvoorbeeld een kennel? Daarnaast is het voor de hygiëne van belang dat het verblijf van het dier goed schoon is. De verschillende aspecten die komen kijken bij het opzetten van een dierenbedrijf komen aan bod. Ook bespreekt deze module de gewoontes van allerlei dieren. Waarom doen ze bepaalde dingen? Waarom eten honden soms gras?

Nemen hygiënische maatregelen

Een goede hygiëne is uitermate belangrijk om te zorgen dat dieren (en ook mensen) gezond blijven. Deze module behandelt de maatregelen om eventuele risico’s zo veel mogelijk te beperken. Denk aan het zo grondig mogelijk reinigen en ontsmetten van kooien en hokken met speciale apparatuur en middelen. Maar ook het bestrijden van verschillende soorten ongedierte. Tot slot gaan we in op het hygiënisch werken bij het houden van dieren en de protocollen en de wet- en regelgeving.

Voeren en verzorgen van dieren

In dit onderdeel komt alles aan bod over het voeren en verzorgen van dieren. Zo bespreken we welk dier op welk moment eten nodig heeft en hoeveel. En op welke manier dieren het beste gevoerd kunnen worden. Naast voeding, is water natuurlijk heel belangrijk. Je leert inschatten hoeveel water een dier nodig heeft. Verder biedt deze module basiskennis van de verzorging van bijvoorbeeld de vacht, hoeven en het gebit. Ook komt er een stukje gezondheidszorg aan bod en staan we stil bij verschillende wetten en regels die er zijn op het gebied van het houden van dieren.

Begeleiden voortplanting

Deze module besteedt allereerst aandacht aan het fokken van gezelschapsdieren. Waar moet op gelet worden en wat houden begrippen als genetica en erfelijkheid precies in? Je leert om kruisingsschema’s te maken. Hiermee kan onder meer berekend worden welke kleur het nageslacht krijgt en of het mannetjes of vrouwtjes worden. Daarnaast wordt alles over dierrassen besproken. Wat zijn de verschillen tussen een Dobermann en een Duitse Dog? En hoe ziet een Noorse boskat er precies uit? Bovendien komen de aspecten aan bod waar een (hobby)fokker mee te maken krijgt. Wanneer is een dier bijvoorbeeld geslachtsrijp en wanneer fokrijp? Hoe bepaalt een fokker wat het beste moment is om te paren? En hoe zit het met dracht en geboorte?

Commerciële vaardigheden

Deze module gaat over informeren en adviseren over voeding. Een verkoper van honden en/of katten heeft naast een verkooptaak ook een belangrijke adviserende taak. Niet alle dieren kunnen zomaar aan iedereen verkocht worden. Een dier mag niet verkocht worden, als je de indruk hebt dat de koper niet goed voor het dier gaat zorgen. Deze module behandelt dit soort kwesties.

Werken volgens wetten en voorschriften

Alle wetten en regels die in dit vak voorkomen, worden besproken. Je leert precies wat ze voor jou in de praktijk betekenen. Ook de eisen waaraan de gebouwen en verblijven moeten voldoen komen aan de orde. Tot slot gaan we dieper in op de administratieve zaken en de registratie van de dieren.

Stage

Een stage van minimaal zeven weken maakt deel uit van de opleiding. Eén week bij een dierenarts en zes weken bij een erkend dierenasiel of dierenpension. De stage kan ook doorlopen worden bij een handelaar, hobbyfokker, dierenwinkel of dierenasiel waar je zelf werkzaam bent, mits erkend door SBB (het voormalige kenniscentrum). In de loop van deze opleiding ontvang je een praktijkboek. Hierin staat alle informatie over de werkzaamheden tijdens de stage.

Inclusief gratis praktijkdagen

Bij deze opleiding drie gratis praktijkdagen. Deze vinden plaats op aaneengesloten werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur in Lelystad. Tijdens deze lesdagen besteden we aandacht aan een groot aantal zaken om het beroep van dierenasiel- of pensionhouder met succes en plezier uit te oefenen.

Examens en diploma

Examens

Deze opleiding wordt afgesloten met vier flexibele examens:

 • Anatomie, fysiologie en pathologie.
 • Voeren en verzorgen van dieren.
 • Begeleiding bij voortplanting.
 • Werken volgens wetten en voorschriften.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de cursus word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Als de examens met goed gevolg zijn afgelegd, ontvang je het Bewijs van Vakbekwaamheid Besluit Houders van Dieren – honden en katten. Dit is een wettelijk verplicht diploma voor houders van honden en/of katten.

Het Bewijs van Vakbekwaamheid geeft vrijstellingen bij de MBO-opleidingen Dierenverzorger recreatiedieren (niveau 3) en MBO Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4).

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op grond van de WEB. Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Wil je verder studeren na dit korte MBO-programma? Dan is de volledige MBO-opleiding Vakbekwaam medewerker dierverzorging (niveau 3) of de MBO-opleiding Dierenartsassistent paraveterinair (niveau 4) een goede keuze! Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen. Wel dien je aan de vooropleidingseisen van de desbetreffende opleiding te voldoen. Ben je tussen de 16 en 18 jaar? Dan geldt in verband met de leerplichtwet een extra toelatingseis voor toelating tot de volledige MBO-opleiding. Meer informatie hierover vind je bij de betreffende opleiding.

Dit korte MBO-programma biedt vrijstelling binnen een volledige MBO-opleiding, voor zover de modules inhoudelijk overeenkomen.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de studie steekt, kan de opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 9 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld thuisstudie : 9 x € 77,28
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 35,00 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Er zijn twee mogelijkheden om het examengeld te voldoen: per examen of een vast bedrag per maand. Kies je voor de laatste optie, dan profiteer je van een flinke korting.

Het examengeld bedraagt € 440,00. Wanneer je kiest voor het betalen van een vast bedrag per maand aan examengeld, profiteer je van ongeveer 25% korting en betaal je € 351,00. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Lesgeld thuisstudie
9 x € 77,28
Studieduur
9 maanden
Type
Kort MBO
Diploma
LOI
Onderdeel van
MBO Dierverzorger recreatiedieren en MBO Dierenartsassistent paraveterinair

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Aantrekkelijke tijdschriftenactie

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.
Meer over deze actie

Kom naar de open avond op 14 mei!

Tijdens de open avond op 14 mei kom je alles te weten over studeren bij LOI Klassikaal, de HBO- en MBO-opleidingen en de online leeromgeving. Ook krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen en je te laten adviseren over je studiekeuze.

Meld je aan