HBO Fiscaal advies - onderneming

Nieuw
Nieuw
 • Thuis studeren

  7 x € 225,00

 • Studieduur

  7 maanden

 • Type

  Kort HBO-programma

 • Diploma

  LOI Hogeschool

 • Onderdeel van

  HBO-bachelor Fiscaal Recht en Economie

Nog dagen!

Laatste dag!

Wegens succes verlengd!

Tijdschriftenbon cadeau
Lees meer

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving gratis een Nationale Tijdschriftenbon t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

In het kort

Het HBO-programma Fiscaal advies – onderneming biedt alle kennis die nodig is om gedegen fiscaal advies te kunnen geven aan bedrijven. Zo is er o.a. aandacht voor de fiscale aspecten van de BV en de fiscale positie van de DGA en de werking van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Je behaalt met deze opleiding een diploma waarmee je aantoont op HBO-niveau over kennis en vaardigheden op het gebied van fiscale advisering aan ondernemingen te beschikken en dat vrijstelling kan opleveren voor de gelijknamige modules binnen de NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding Fiscaal Recht en Economie van LOI Hogeschool.

 • Geen vooropleiding vereist.
 • Snelle specialisatie in fiscale advisering.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij doorstroming naar de bachelor Fiscaal Recht en Economie.

Doelgroep en beroep

De opleiding HBO Fiscaal advies – onderneming is bestemd voor professionals die in hun functie te maken hebben met financieel-economisch advies aan ondernemingen en daarbij op ook fiscaal vlak advies moeten kunnen geven. Zo is de opleiding o.a. interessant voor bedrijfsadviseurs, adviseurs MKB, accountmanagers bedrijven, financieel planners, beleggingsspecialisten en adviseur op het vlak van zakelijke verzekeringen.

Doelgroep
Inhoud van de opleiding

De opleiding heeft een praktijkgerichte insteek en behandelt alle fiscale aspecten van de bedrijfsvoering. De opleiding bestaat uit de volgende modules:

 • Inleiding belastingwetgeving
 • Privaatrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Loonbelasting
 • Inkomstenbelasting (winst en DGA)
 • Omzetbelasting
 • Vennootschapsbelasting/dividendbelasting.

Inhoud
Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Inleiding belastingwetgeving

In deze module wordt het Nederlandse belastingstelsel uitgebreid behandeld. Het toepassen van wettelijke regelingen staat hierbij centraal. Met behulp van het wetboek worden oplossingen geformuleerd voor problemen uit de praktijk. Er wordt uitgebreid en diepgaand op de verschillende onderwerpen ingegaan. De module biedt dan ook een stevige houvast in de contacten met specialisten op fiscaal terrein.

Privaatrecht

Deze module probeert antwoord te geven op de vraag wat recht nu eigenlijk is. Daarbij komen het vermogensrecht, het verbintenissenrecht, het ondernemingsrecht, het faillissementsrecht en het proces- en bewijsrecht uitgebreid aan bod.

Ondernemingsrecht

In de module Ondernemingsrecht wordt onder meer de oprichting en faillissement van een onderneming (eenmanszaak, maatschap, VOF, CV of BV) besproken. Aansprakelijkheid, schuldeisers en rechtspersonen worden besproken en er is aandacht voor wie welke verantwoordelijkheden en taken heeft.

Loonbelasting

De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting.  Na de behandeling van het begrip 'loon' komt ook de werkkostenregeling aan bod, evenals de fiscale behandeling van pensioenregelingen. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal algemene onderwerpen, zoals de berekening van de loonheffing en de kortingen. Ook komen de administratieve verplichtingen en de bestuurlijke boetes aan de orde. De module sluit af met een paar bijzondere onderwerpen: de zogenaamde eindheffing en de afdrachtsverminderingen.

Inkomstenbelasting (winst en dga)

In deze module komt de winst uit onderneming in de systematiek en de plaats binnen de inkomstenbelasting aan bod en worden een aantal kernbegrippen rondom het ondernemingsbegrip behandeld. Onder andere ondernemersfaciliteiten en afschrijvingen, de autokostenfictie en de ondernemerswoning worden besproken. Ook de firma-problematiek en het inkomen uit aanmerkelijk belang worden in de leerstof aan de orde gesteld. Tevens wordt er aandacht besteed aan de staking en omzetting van een onderneming. Tot slot worden in deze module fusies en splitsingen behandeld.

Omzetbelasting

De module omzetbelasting begint met een aantal kernbegrippen rondom het ondernemerschap. Daarna volgen de belastbare feiten: leveringen en diensten, de plaats van de levering en de dienst en de maatstaf van heffing van belang. De omzetbelasting kent een groot aantal vrijgestelde leveringen en diensten. Daarnaast kent de omzetbelasting de aftrek van de voorbelasting om het systeem van en belasting over de toegevoegde waarde te kunnen realiseren. Een aantal andere algemene onderwerpen, zoals het tarief en de verschuldigdheid en voldoening van de omzetbelasting komen eveneens aan bod. De module wordt afgesloten met een uitleg over onroerende zaken en de landbouwregeling.  Binnen de omzetbelasting is de internationale component niet weg te denken. Naast de intracommunautaire transacties (leveringen en verwervingen) wordt aandacht besteed aan de invoer en uitvoer.

Vennootschapsbelasting/dividendbelasting

Deze module kent duidelijke raakvlakken met de module Inkomstenbelasting (winst en dga). Zo komen het winstbegrip vanuit de inkomstenbelasting en de dividendbelasting als voorheffing op de inkomstenbelasting aan bod. De vennootschapsbelasting kent verschillende belastingplichtigen, zowel binnenlandse als buitenlandse. Tevens worden de subjectieve vrijstellingen behandeld.

De vennootschapsbelasting maakt gebruik van de winstbepalingen vanuit de Wet inkomstenbelasting 2001, maar zij kent wel een aantal afwijkingen. Met de deelnemingsvrijstelling kent de vennootschapsbelasting een bijzondere regeling. De fusiebepalingen en de fiscale eenheid zijn de andere specifieke vennootschapsbelastingonderwerpen die aandacht krijgen. Tevens wordt het onderwerp verliesverrekening behandeld.

Extra: gratis module Speedreading

Bij de opleiding ontvang je gratis de module Speedreading. Hiermee leer je in korte tijd tot maar liefst 5 x sneller lezen en de stof tot 2 x beter onthouden. Deze module is niet verplicht, maar biedt wel handige vaardigheden om sneller en effectiever te studeren.

Examens

Iedere module wordt afgesloten met een examen. Voor de modules Inleiding belastingwetgeving, Privaatrecht en Ondernemingsrecht is dit een flexibel examen van LOI Hogeschool. De overige modules worden afgesloten met een examen Belastingconsulent van het Register Belastingadviseurs (RB). Om de RB-examens af te kunnen leggen, dien je aspirant-lid te zijn van het RB (€ 250,- per jaar).

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 35,40 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd. Houd daarnaast rekening met een uitgave van ongeveer € 500,00 voor examens die door andere exameninstanties worden afgenomen.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van alle diploma's geeft recht op het diploma HBO Fiscaal advies - onderneming van LOI Hogeschool.

Diploma
Mogelijke vervolgopleidingen

De bacheloropleiding HBO Fiscaal Recht en Economie is een logische vervolgopleiding. Iedere module uit dit korte HBO-programma die met succes is afgerond, kun je inbrengen als vrijstellingsbewijs voor de gelijknamige modules binnen de bacheloropleiding. Voor dit korte HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 39 studiepunten (EC). Het daadwerkelijke aantal EC’s waarvoor vrijstelling gegeven kan worden, is afhankelijk van de inhoudelijke overeenkomst tussen het HBO-programma en de gelijknamige module(s). Kijk bij de betreffende bacheloropleiding voor de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen.

Je kunt er ook voor kiezen om verder te studeren voor het diploma Belastingconsulent van het RB.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Thuis studeren
Maximale flexibiliteit

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Vooropleiding

Voor toelating tot het HBO-programma Fiscaal advies – onderneming is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is MBO-/HAVO werk- en denkniveau gewenst.

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 7 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Collegegeld

Het totale collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. 

Collegegeld : 7 x € 225,-

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.