Kort MBO Verpleegkundige – Gehandicaptenzorg

Brede opleiding op MBO-niveau, zonder BPV en algemene modules

 • Klassikaal studeren

  20 x € 230,00

 • Studieduur

  20 maanden

 • Diploma

  LOI-diploma

 • Onderdeel van

  MBO Verpleegkundige

Nog dagen!

Laatste dag!

Wegens succes verlengd!

Tijdschriftenbon cadeau
Lees meer

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving gratis een Nationale Tijdschriftenbon t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

In het kort

Als verpleegkundige in de gehandicaptenzorg lever je een waardevolle bijdrage aan het welzijn van zorgvragers. Je voert niet alleen verpleegtechnische handelingen uit, maar begeleidt mensen met een psychiatrische stoornis en kunt op een correcte wijze communiceren met hen. Wil je ook aan de slag als verpleegkundige binnen de gehandicaptenzorg? Dan biedt het korte MBO-programma Verpleegkundige – Gehandicaptenzorg uitgebreide vakkennis en vaardigheden.

Het korte MBO-programma Verpleegkundige – Gehandicaptenzorg is de ideale keuze voor wie op MBO-niveau brede kennis wil opdoen over de taken van een verpleegkundige, maar (nog) geen stage kan of wil lopen. Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage) en de algemene modules Loopbaan en burgerschap, Nederlands, Rekenen en Engels.

Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen.

 • Opleiding op MBO-niveau, zonder BPV en algemene modules.
 • Onderdeel van en geeft (vaak) vrijstelling bij volledige MBO-opleiding Verpleegkundige.
 • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
 • Verdiep of verbreed je kennis met het keuzedeel.
 • Inclusief demonstratiefilmpjes.
 • Inclusief gerenommeerd lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten.
 • Flexibel examen doen, waar en wanneer je wilt.
Doelgroep

Het korte MBO-programma Verpleegkundige – Gehandicaptenzorg is een aanrader voor iedereen die nog niet de volledige MBO-opleiding wil of kan volgen, maar al wel vast op MBO-niveau kennis en vaardigheden wil opdoen. Het korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage) en de algemene modules Loopbaan en burgerschap, Nederlands, Rekenen en Engels.

Na het afronden van het korte MBO-programma Verpleegkundige – Gehandicaptenzorg heb je brede kennis en vaardigheden opgedaan. Na afloop:

 • Heb je een goed beeld van het werken met diverse groepen binnen de gehandicaptenzorg.
 • Kun je verpleegtechnische handelingen uitvoeren.
 • Weet je hoe je patiënten kunt begeleiden, voorlichten en adviseren.
 • Weet je hoe je planmatig kunt werken.
 • Ben je op de hoogte van zaken als deskundigheid en kwaliteit.
 • Kun je sociale netwerken onderhouden en meedenken over een zinvolle dagbesteding.
 • Kun je mensen met een lichamelijke beperking ondersteunen.
 • Kun je mensen met een verstandelijke beperking ondersteunen.

Doelgroep
Inhoud van de opleiding

De opleiding omvat alle modules uit de volledige MBO-opleiding Verpleegkundige, met uitzondering van BPV (stage) en de algemene modules Loopbaan en burgerschap, Nederlands, Rekenen en Engels. Tijdens de opleiding komt onder meer het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen aan bod, evenals het ondersteunen van mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Met het keuzedeel verdiep of verbreed je je kennis nog verder.

Inhoud
Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Interactie

In deze module wordt ingegaan op de verschillende vormen van communiceren en gesprekstechnieken. Na afloop kun je diverse gesprekstechnieken op de juiste wijze toepassen bij de zorgvrager (en naastbetrokkene(n), kun je overleggen en onderhandelen en kun je je assertief opstellen en omgaan met conflicten.

Anatomie, fysiologie en pathologie

In deze module wordt ingegaan op de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en de meest voorkomende ziektebeelden. Na afloop kun je de anatomie van het menselijk lichaam beschrijven, kun je beschrijven hoe het lichaam werkt en kun je de meest voorkomende ziektebeelden herkennen en beschrijven wat de oorzaken en verschijnselen zijn.

Persoonlijke verzorging en welbevinden

Na het volgen van deze module weet je alles over de persoonlijke verzorging van zorgvragers. Je bent onder meer op de hoogte van hygiënisch en veilig werken en weet alles over het opnemen van bloeddruk en lichaamstemperatuur. Je kunt EHBO en reanimatie toepassen en weet hoe je kunt samenwerken binnen de palliatieve zorg.

Medisch rekenen in de zorg

Bij het toedienen van medicatie in verschillende vormen zijn goede rekenvaardigheden nodig. Zo worden fouten bij de medicatie voorkomen. Na het volgen van deze module kun je foutloos rekenen.

Verpleegtechnisch handelen

Na het volgen van deze module kun je op een correcte wijze verpleegtechnische vaardigheden toepassen, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de zorgvrager. Je doet dit ergonomisch en kostenbewust en volgens de geldende protocollen, richtlijnen en wettelijke kaders.

Begeleiden, voorlichten en adviseren

In deze module wordt ingegaan op de methoden, technieken en onderwerpen om op een goede manier voorlichting, advies en instructie te kunnen geven. Er wordt ingegaan op de verschillende vormen van begeleiding en het omgaan met crisissituaties.

Planmatig werken

In deze module wordt ingegaan de stappen van het methodisch werken, het samenwerken met andere disciplines bij het opstellen van het verpleegplan, de anamnese en de evaluatie van zorg.

Coördineren en afstemmen van zorg

In deze module leer je alles over het coördineren van de zorg. Dit betekent samenwerken met de zorgvrager en met andere disciplines, overleggen, consulten vragen en geven, de kaders aangeven.

Deskundigheid en kwaliteit

In deze module komen alle onderdelen van het werken aan deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg en het begeleiden van leerlingen, collega’s en vrijwilligers aan bod.

Groepen in de gehandicaptenzorg

In deze module wordt ingegaan op het werken met specifieke groepen in de gehandicaptenzorg, het onderhouden van sociale netwerken en het meedenken over en aanbieden van een zinvolle dagbesteding.

Ondersteunen van mensen met een lichamelijke beperking

Je leert alles over de kenmerken van mensen met een lichamelijke beperking. Een aantal ziektebeelden wordt behandeld, de maatschappelijke ontwikkelingen rond de zorg voor mensen bet een beperking. En er wordt ingegaan op de financiering en het PGB.

Ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking

Na het volgen van deze module kun je specifieke ondersteuning bieden aan een zorgvrager met een lichamelijke beperking waarbij rekening gehouden wordt met de specifieke kenmerken. Je kunt deze zorg uitvoeren in een samenwerkingsrelatie met de zorgvrager, naastbetrokkenen, en andere disciplines. Je kunt voorlichting en advies geven over de gevolgen van de beperking op financieel, sociaal, lichamelijk en psychisch vlak.

Keuzedeel

Uit het aanbod aan keuzedelen kies je twee keuzedelen die je wilt volgen als verdieping of verbreding van je kennis.

De keuzedelen waaruit je kunt kiezen, zijn:

Zorginnovatie en technologie

Na het volgen van deze module ben je in staat om specialistische kennis en vaardigheden toe te passen om technologische hulpmiddelen op een deskundige manier in te kunnen zetten. Je kunt voorlichting en advies geven over het gebruik van de hulpmiddelen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Tevens lever je een bijdrage aan onderzoek.

Doorstroom naar HBO Gezondheidszorg

Dit keuzedeel bereidt je voor op het volgen van een HBO-opleiding in de gezondheidszorg en is dus interessant als je na de MBO-opleiding een HBO-opleiding wilt volgen. Je werkt aan het uitbreiden van je specialistische vakinhoudelijke kennis en maakt kennis met diverse facetten van de gezondheidszorg op HBO-niveau. Hierbij kun je denken aan communicatieve vaardigheden, onderzoeksvaardigheden en rapportagevaardigheden.

Ondernemerschap MBO

Wil je na je opleiding als zelfstandige in de gezondheidszorg aan de slag? Dan is dit keuzedeel een goede stap. Dit keuzedeel leert je alles over wat nodig is om een onderneming op te starten en te runnen, als zelfstandige zonder personeel of als freelancer.

Inclusief lesmateriaal

Je ontvangt gerenommeerd lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff, Traject V&V. De leerstof is volledig. Je hoeft geen extra boeken aan te schaffen. Je hebt dus meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Examens

De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een praktijkopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Een aantal modules wordt afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Wanneer bij een opleiding een gratis praktijkdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Aan het afleggen van examens zijn meestal kosten verbonden.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 27,75 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Aanmelden voor examens

Tijdens de studie word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld. Meer informatie over het aanmelden bij externe exameninstanties is terug te vinden op LOI campus.

Diploma en vervolgopleiding

Na het volledig afronden van het korte MBO-programma ontvang je het LOI-diploma Kort MBO Verpleegkundige – Gehandicaptenzorg.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het volledig en succesvol afronden van dit korte MBO-programma kun je doorstromen naar de volledige MBO-opleiding Verpleegkundige – Gehandicaptenzorg. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen. Kijk bij de desbetreffende MBO-opleiding voor de actuele opleidingsinformatie en de vooropleidingseisen. Voldoe je niet aan de daar genoemde vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je op grond van dit korte MBO-programma worden toegelaten.

Studiemethode
Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

Wil je een klassikale opleiding volgen, maar heb je ook een baan en druk privéleven?
De klassikale opleidingen van de LOI zijn dankzij de flexibele opzet en efficiënte aanpak prima te combineren en bereiden je gericht voor op examens en de praktijk.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen.
Kies voor thuis of klassikaal studeren
Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Toelating

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om dit korte MBO-programma te kunnen volgen.

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de studie steekt, kan de opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 20 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. We gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Lesgeld
Betaal alleen lesgeld en examenkosten

Een opleiding bij de LOI is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén lesgeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten. Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld. Je hoeft dus zelf geen boeken aan te schaffen. Bovendien betaal je alleen lesgeld voor de duur van je opleiding. Is de opleiding nog niet afgerond? Geen probleem! Je behoudt kosteloos recht op correctie en begeleiding én toegang tot alle online studietools, voor een periode tot tweemaal de aanbevolen studieduur. Je kunt dus twee keer zo lang studeren, zonder extra kosten.

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Klassikale bijeenkomsten.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Wel gaan er van uit dat je zelf beschikt over eventuele benodigde software. Van de meeste pakketten zijn online trialversies beschikbaar die je gedurende een beperkte periode gratis kunt gebruiken.

Collegegeld : 20 x € 230,-

Via de regeling Scholingsaftrek, kun je van de belasting een flink deel van je studiekosten terugkrijgen. Bekijk hieronder hoeveel.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start op de door jou gekozen startdatum. Doe het dus vandaag nog! Er is keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Ook dan kun je je nog steeds ook voor andere locaties en dagen aanmelden.

Houd er rekening mee dat er wellicht gebruik gemaakt wordt van een afwijkende locatie. Dit in verband met de benodigde voorzieningen om vakspecifieke technische handelingen te kunnen oefenen.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Oktober 2017

Eerste bijeenkomst:

Medio oktober 2017

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

40

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.