Kort MBO Verpleegkundige - Ziekenhuis

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Vakgebied

Kort MBO Verpleegkundige - Ziekenhuis

In korte tijd kennis op MBO-niveau over het werken als verpleegkundige in het ziekenhuis. Brede MBO-opleiding Verpleegkundige Ziekenhuis, zonder stage en algemene modules.

In het kort

In het kort

In korte tijd kennis op MBO-niveau over het werken als verpleegkundige in het ziekenhuis. Brede MBO-opleiding Verpleegkundige Ziekenhuis, zonder stage en algemene modules.

Lesgeld klassikaal
20 x € 259,00
Studieduur
20 maanden
Diploma
LOI-diploma
Onderdeel van
MBO Verpleegkundige

Als verpleegkundige in het ziekenhuis in het ziekenhuis lever je een waardevolle bijdrage aan het welzijn van zorgvragers. Je voert niet alleen verpleegtechnische handelingen uit, maar inventariseert ook (zorg)behoeften en begeleidt de zorgvrager bij lichamelijke of maatschappelijke problemen. Wil je ook aan de slag als verpleegkundige in het ziekenhuis? Dan biedt het korte MBO-programma Verpleegkundige - Ziekenhuis uitgebreide vakkennis en vaardigheden.

Het korte MBO-programma Verpleegkundige - Ziekenhuis is de ideale keuze voor wie op MBO-niveau brede kennis wil opdoen over de taken van een ziekenhuisverpleegkundige, maar (nog) geen stage kan of wil lopen. Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage) en de algemene modules Loopbaan en burgerschap, Nederlands, Rekenen en Engels.

Wil je hierna verder studeren? Kies dan voor de opleiding MBO Verpleegkundige – Ziekenhuis. Na afronding van dit korte MBO-programma kun je vrijstelling aanvragen voor de gelijknamige modules, voor zover deze inhoudelijk overeenkomen.

 • Opleiding op MBO-niveau, zonder BPV en algemene modules.
 • Onderdeel van en geeft (vaak) vrijstelling bij volledige MBO-opleiding Verpleegkundige.
 • Geeft recht op toelating tot de volledige MBO-opleiding Verpleegkundige.
 • Studeren in je eigen tijd en tempo én 24/7 toegang tot LOI Campus.
 • Inclusief demonstratiefilmpjes.
 • Inclusief gerenommeerd lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten.
 • Flexibel examen doen, waar en wanneer je wilt.

Doelgroep en toelating

Doelgroep

Het korte MBO-programma Verpleegkundige – Ziekenhuis is een aanrader voor iedereen die nog niet de volledige MBO-opleiding wil of kan volgen, maar al wel vast op MBO-niveau kennis en vaardigheden wil opdoen. Dit korte MBO-programma omvat de volledige MBO-opleiding, met uitzondering van de BPV (stage) en de algemene modules Loopbaan en burgerschap, Nederlands, Rekenen en Engels.

Na het afronden van het korte MBO-programma Verpleegkundige - Ziekenhuis heb je brede kennis en vaardigheden opgedaan. Na afloop:

 • Heb je een goed beeld van het werken in een ziekenhuis.
 • Kun je verpleegtechnische handelingen uitvoeren.
 • Weet je hoe je patiënten kunt begeleiden, voorlichten en adviseren.
 • Weet je hoe je planmatig kunt werken.
 • Ben je op de hoogte van zaken als deskundigheid en kwaliteit.
 • Ben je op de hoogte van onderzoek, behandeling en herstel bij problemen met de vitale functies en oncologie.
 • Weet je alles over voorlichting en nazorg.

Toelating

Voor het volgen van dit korte MBO-programma heb je geen specifieke vooropleiding nodig.

De opleiding

Inhoud van de opleiding Kort MBO Verpleegkundige - Ziekenhuis

De opleiding omvat alle modules uit de volledige MBO-opleiding Verpleegkundige, met uitzondering van BPV (stage) en de algemene modules Loopbaan en burgerschap, Nederlands, Rekenen en Engels. Tijdens de opleiding komt onder meer het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen aan bod, evenals het onderzoeken en behandelen van problemen met de vitale functies.

Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit de volgende modules:

Interactie

In deze module wordt ingegaan op de verschillende vormen van communiceren en gesprekstechnieken. Na afloop kun je diverse gesprekstechnieken op de juiste wijze toepassen bij de zorgvrager (en naastbetrokkene(n), kun je overleggen en onderhandelen en kun je je assertief opstellen en omgaan met conflicten.

Anatomie, fysiologie en pathologie

In deze module wordt ingegaan op de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam en de meest voorkomende ziektebeelden. Na afloop kun je de anatomie van het menselijk lichaam beschrijven, kun je beschrijven hoe het lichaam werkt en kun je de meest voorkomende ziektebeelden herkennen en beschrijven wat de oorzaken en verschijnselen zijn.

Persoonlijke verzorging en welbevinden

Na het volgen van deze module weet je alles over de persoonlijke verzorging van zorgvragers. Je bent onder meer op de hoogte van hygiënisch en veilig werken en weet alles over het opnemen van bloeddruk en lichaamstemperatuur. Je kunt EHBO en reanimatie toepassen en weet hoe je kunt samenwerken binnen de palliatieve terminale zorg.

Medisch rekenen in de zorg

Bij het toedienen van medicatie in verschillende vormen zijn goede rekenvaardigheden nodig. Zo worden fouten bij de medicatie voorkomen. Na het volgen van deze module kun je foutloos rekenen.

Verpleegtechnisch handelen

Na het volgen van deze module kun je op een correcte wijze verpleegtechnische vaardigheden toepassen, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de zorgvrager. Je doet dit ergonomisch en kostenbewust en volgens de geldende protocollen, richtlijnen en wettelijke kaders.

Begeleiden, voorlichten en adviseren

In deze module wordt ingegaan op de methoden, technieken en onderwerpen om op een goede manier voorlichting, advies en instructie te kunnen geven. Er wordt ingegaan op de verschillende vormen van begeleiding en het omgaan met crisissituaties.

Planmatig werken

In deze module wordt ingegaan op de stappen van het methodisch werken, het samenwerken met andere disciplines bij het opstellen van het verpleegplan, de anamnese en de evaluatie van zorg.

Coördineren en afstemmen van zorg

In deze module leer je alles over het coördineren van de zorg. Dit betekent samenwerken met de zorgvrager en met andere disciplines, overleggen, consulten vragen en geven, de kaders aangeven.

Deskundigheid en kwaliteit

In deze module komen alle onderdelen van het werken aan deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg en het begeleiden van leerlingen, collega’s en vrijwilligers aan bod.

Onderzoek, behandeling en herstel bij problemen met de vitale functies en oncologie

De zorg in het ziekenhuis is over het algemeen kortdurend en richt zich op onderzoek en behandeling. Na het volgen van deze module kun je zorg verlenen aan zorgvragers met aandoeningen aan de vitale functies die opgenomen zijn in het ziekenhuis voor onderzoek en behandeling. Je werkt daarbij samen met de zorgvrager, diens naastbetrokkene en andere disciplines.

Onderzoek, behandeling en herstel bij overige aandoeningen

Na het volgen van deze module kun je zorg verlenen aan zorgvragers met overige aandoeningen die opgenomen zijn in het ziekenhuis voor onderzoek en behandeling.

Voorlichting, nazorg en kwaliteit van zorg.

Deze module leert je alles over het geven van voorlichting en advies aan zorgvragers die opgenomen zijn in het ziekenhuis voor onderzoek en behandeling. Zo kun je onder meer zorgdragen voor ontslag, overplaatsing en nazorg.

Inclusief lesmateriaal

Je ontvangt gerenommeerd lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff, Traject V&V. De leerstof is volledig. Je hoeft geen extra boeken aan te schaffen. Je hebt dus meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Inclusief demonstratiefilmpjes

Bij de module Verpleegtechnisch handelen vind je filmpjes waarin diverse handelingen worden gedemonstreerd. Denk bijvoorbeeld aan het inbrengen van een infuus en het toedienen van sondevoeding. Al deze handelingen worden uitgevoerd volgens hoge kwaliteitsstandaarden.

Examens en diploma

Examens

De modules worden op diverse manieren afgerond, bijvoorbeeld met een praktijkopdracht of met een schriftelijk of mondeling examen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Een aantal modules wordt afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Wanneer bij een opleiding een gratis praktijkdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens zijn flexibel. Dat betekent dat ze iedere werkdag kunnen worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Aanmelden voor examens

Tijdens de cursus word je automatisch en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld.

Diploma en vervolgopleiding

Na het volledig afronden van dit deelprogramma ontvang je het LOI-diploma Kort MBO Verpleegkundige – Ziekenhuis.

De kwaliteitsgarantie van de LOI

Al onze volledige MBO-opleidingen zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) op grond van de WEB. Alle MBO-opleidingen van de LOI worden gecontroleerd door de Inspectie van het onderwijs en blijken keer op keer te voldoen aan alle kwaliteitseisen. Bij het onlangs uitgevoerde onderzoek naar de Staat van de Instelling, gaf de Inspectie aan vol lof te zijn over het kwaliteitsborgingssysteem. Alle MBO-basisopleidingen en korte MBO-programma’s zijn onderdeel van een volledige MBO-opleiding.

De diploma-eisen van volledige MBO-opleidingen worden landelijk bepaald en zijn vastgelegd in kwalificatiedossiers. Bij de LOI worden alle opleidingsprogramma’s van de MBO-opleidingen continu afgestemd op de meest recente eisen. Als MBO-student bij de LOI weet je dus dat je altijd een landelijk erkend MBO-diploma behaalt.

Bovendien onderhoudt de LOI intensieve contacten met het bedrijfsleven en brancheverenigingen. Zo sluiten de opleidingen gegarandeerd aan op de actuele beroepspraktijk.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na het volledig en succesvol afronden van dit korte MBO-programma ben je toelaatbaar tot de volledige MBO-opleiding Verpleegkundige - Ziekenhuis. Het diploma van dit korte MBO-programma biedt bovendien vrijstelling voor de gelijknamige modules. Kijk bij de desbetreffende MBO-opleiding voor de actuele opleidingsinformatie en eventuele aanvullende toelatingseisen. Voldoe je niet aan de daar genoemde vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je op grond van dit korte MBO-programma worden toegelaten. Ben je tussen de 16 en 18 jaar? Dan geldt in verband met de leerplichtwet een extra toelatingseis voor toelating tot de volledige MBO-opleiding. Meer informatie hierover vind je bij de betreffende opleiding.

Startdatum en locaties

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start op de door jou gekozen startdatum. Doe het dus vandaag nog! Er is keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Vaak kun je je dan ook nog steeds voor andere locaties en dagen aanmelden.

Houd er rekening mee dat er wellicht gebruik gemaakt wordt van een afwijkende locatie. Dit in verband met de benodigde voorzieningen om vakspecifieke technische handelingen te kunnen oefenen.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

Oktober 2019

Eerste bijeenkomst:

Eind oktober 2019. Start definitief op zaterdag in Utrecht

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

40

Plaats:

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Nederland

Amsterdam

Apeldoorn

Den Haag

Eindhoven

Leiderdorp

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Klassikaal studeren bij de LOI: met houvast én flexibiliteit

Wil je een klassikale opleiding volgen, maar heb je ook een baan en druk privéleven?
De klassikale opleidingen van de LOI zijn dankzij de flexibele opzet en efficiënte aanpak prima te combineren en bereiden je gericht voor op examens en de praktijk.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen.
Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen ga je intensief aan de slag met de lesstof en het eigen maken van vaardigheden. In kleine groepen krijg je extra uitleg over de lesstof, werk je samen met anderen en oefen je vaardigheden in praktijksituaties. De docent daagt je uit het beste uit jezelf te halen en biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Studeren bij LOI MBO College, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur en vrijstelling

Een opleiding van de LOI is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij de LOI studeer je in je eigen tempo, dat betekent dat je afhankelijk van je persoonlijke situatie, korter of langer over de studie doet. Afhankelijk van werkervaring en de tijd die je in de studie steekt, kan de opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 20 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Je bepaalt zelf hoeveel uur je per week aan de opleiding besteedt. Als gemiddelde kun je uitgaan van ongeveer 8 uur studie per week. Afhankelijk van de beschikbare tijd en je ervaring kan dit meer of minder zijn. Is het druk op het werk of in je privésituatie, of heb je tijdelijk juist meer tijd te besteden? Geen probleem! De studie past zich aan jou aan. We gaan we er van uit dat je voorbereid naar de bijeenkomsten komt.

Mogelijke vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma's. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234. Het is ook mogelijk om eerst een verzoek tot vrijstelling te doen voordat je je inschrijft.

Kosten

Lesgeld

Het lesgeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het lesgeld kan per maand, per jaar (met 3% korting) of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Lesgeld klassikaal : 20 x € 259,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 49,00 (éénmalig)

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 27,75 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Nog dagen! Laatste dag! Actie verlengd!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.
Meer over deze actie

Kom naar de open dag op 7 of 24 september!

Tijdens de open dagen kom je alles te weten over studeren bij de LOI, de MBO- en HBO- opleidingen en de beroepsgerichte cursussen, en de online leeromgeving. Ook krijg je alle gelegenheid om vragen te stellen en je te laten adviseren over je studiekeuze.

Meld je aan