Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

HBO Finance and risk management

 • Klassikaal studeren

  3 x € 339,00

 • Studieduur

  3 maanden

 • Type

  Kort HBO-programma

 • Diploma

  LOI Hogeschool

 • Onderdeel van

  HBO-bachelor SPD Bedrijfsadministratie

Nog dagen!

Laatste dag!

Laatste kans!

Tijdschriftenbon cadeau
Lees meer

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving gratis een Nationale Tijdschriftenbon t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

Kom naar de informatieavond van de klassikale opleidingen
Lees meer

Kom op dinsdag 20 juni naar de informatieavond van de klassikale HBO- en MBO-opleidingen in Utrecht. 

Meld je aan voor de informatieavond op 20 juni

In het kort

Wil je breed inzicht verwerven in de financiële functie van ondernemingen, dan is de korte opleiding HBO Finance and risk management een aanrader. Je doet kennis op over de verschillende vermogensvormen, de analyse en selectie van investeringsprojecten en de financiële aspecten van fusies en acquisities. Daarnaast leer je hoe je ondernemingsrisico’s kunt beheersen.

Het HBO-programma Finance and risk management is onderdeel van de HBO-bacheloropleiding SPD Bedrijfsadministratie en van de HBO-bacheloropleiding Bedrijfseconomie (BE). Succesvolle afronding biedt recht op vrijstelling bij doorstroming naar die bacheloropleiding.

 • Geen vooropleiding vereist.
 • In korte tijd kennis op HBO-niveau van het sturen en managen van informatiestromen en systemen.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij de volledige bacheloropleiding.
Doelgroep en beroep

De korte opleiding HBO Finance and risk management is geschikt voor professionals op HBO-niveau die op financieel-economisch gebied werken en die hun financiële kennis willen vergroten. Voor wie inzicht wil krijgen in de vermogens- en financieringsstructuur en risicobeheersing van ondernemingen, is het HBO-deelprogramma Finance and risk management een goede keuze.

Doelgroep
Meer over de doelgroep

Het korte HBO-programma Finance and risk management is bestemd voor iedereen die zich voor zijn of haar huidige of toekomstige functie wil verdiepen in ondernemingsdoelstellingen, vermogensbehoeften, winst- en beleggingsaspecten, goed doordachte investeringsbeslissingen moet kunnen nemen, beleggings- en rente- en valutarisico’s wil kunnen beheersen en meer wil leren over derivaten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding HBO Finance and risk management bevat veel actuele onderwerpen en koppelt theorie direct aan praktijk. Tijdens de opleiding leer je o.a. over vermogensvoorziening,vermogenskosten, investeringen, financiële calculaties en beheersing van beleggings- en renterisico’s.

Inhoud
Meer over de inhoud

De opleiding HBO Finance and risk management bestaat uit de volgende modules:

Vermogensbehoefte en vermogensvoorziening

Deze eerste module biedt inzicht in mogelijke ondernemingsdoelstellingen, -vormen en de mogelijke optimale vermogens- en financieringsstructuur. Je leert welke factoren de vermogensbehoefte van een onderneming bepalen en onder welke voorwaarden ‘ondernemend vermogen’ en ‘niet-ondernemend vermogen’ kan worden verkregen bij de diverse ondernemingsvormen.

Vermogensstructuur en vermogenskosten

Je leert wat de invloed van de gekozen financieringsvorm is op de statische en dynamische liquiditeit, rentabiliteit, solvabiliteit en het weerstandsvermogen van de onderneming. Ook het opstellen van een financiële ratioanalyse op basis van financiële kengetallen komt aan bod. Deze module van de opleiding HBO Finance and risk management behandelt de invloed van onzekerheid op de kostenvoet voor onder andere het aan te trekken vermogen en het weerstandsvermogen. Bovendien doe je kennis op voor het beoordelen van de kostenvoeten van de afzonderlijke vermogensvormen en de bepaling van de totale vermogenskosten.

Winst, winstbestemming en beleggingsaspecten

Deze module van de opleiding focust op winst: onder meer de factoren die bepalend zijn voor een optimale winstinhoudingspolitiek dan wel aanwending van winst voor inkoop van aandelen worden besproken. Je leert financieel plannen van de voor uitkering beschikbare winst via randvoorwaarden op basis van financieringsbeginselen. Ook leer je hoe de onderneming de toegang tot de vermogensmarkt openhoudt door inzicht in aandelen.

Investeringsevaluatie en financiële calculaties

In dit onderdeel van de opleiding doe je vaardigheden op om samengestelde interestberekeningen concreet toe te kunnen passen. Het accent ligt hierbij op rentabiliteitsberekeningen en investeringsbeslissingen. Ook leer je berekeningen maken van voorgenomen investeringen en van de rentabiliteit van investeringen. Hierbij komen de gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit methode, de netto contante-waarde-methode en de interne rentabiliteit eveneens aan de orde. Je leert de aanvaardbaarheid van projecten bepalen, net als de rangorde tussen voorgenomen projecten – zonodig met behulp van samengestelde interestberekeningen. Tot slot staat het toepassen van technieken om het risico van investeringen te beoordelen op het programma, evenals de verwerking van onzekerheid.

Waarderen van ondernemingen, reorganisatie, fusie en overname

In deze module van de opleiding HBO Finance and risk management leer je de verschillende aanleidingen om ondernemingen te waarderen. Ook doe je kennis op over het vaststellen dan wel benaderen van de waarde van een onderneming op basis van de vervangingswaarde (intrinsieke waarde), marktwaarde, discounted cash flow, de rendementswaarde, de branchewaarde en de liquidatiewaarde. Je leert bepalen of er sprake is van overwaardering of onderwaardering. Ook maak je je vaardigheden eigen om kritisch te beoordelen of een management buy-out of buy-in wenselijk of mogelijk is.

Beheersing van beleggingsrisico’s

Na uitgebreide uitleg van belangrijke begrippen als financiële risico’s, investeringsrisico, commodity risk, beleggingsrisico’s, operationele risico’s, commerciële risico’s, tactische en strategische risico’s, komen de risicomanagementbegrippen aan de orde. Je leert exposureconcepten op het gebied van rente, valuta en grondstoffen/goederen definiëren en hanteren. Het classificeren en identificeren van financial risk management bij financiële ondernemingen en het classificeren en identificeren van corporate risk management/enterprise risk management (ERM) bij niet financiële ondernemingen wordt behandeld. Na deze module weet je de doelstellingen en de plaats van risk management in de onderneming te beschrijven.

Beheersing van renterisico’s

Deze module begint met uitleg van begrippen als (indirect) renterisico, rente-exposure, rentegevoeligheid, risicoprofiel, rentestructuur, duration en golden rule of banking. Daarna leer je een rente-exposure overzicht van een organisatie opstellen. Ook het hanteren van rentemanagementtechnieken komt aan de orde, waaronder immuniseren, kopen/verkopen van rentederivaten, renteopties. Bovendien leer je de rentevisie van een onderneming in een rentebeleid te vertalen.

Beheersing van valutarisico’s

In deze module van de opleiding Finance and risk management komen de belangrijkste begrippen rond valutarisico’s aan de orde, zoals wisselkoers, valutanotering, valuta-exposure, valuta-volaliteit en interestarbitrage. Je leert de verschillende typen valutarisico onderscheiden en maakt kennis met de interne en externe instrumenten om valutarisico’s af te dekken en te beheersen. Onder meer balansoplossingen, valutaclausules, leading en lagging, matching, netting, marketingbeleid, valutatermijncontracten, valutafutures, valutaopties en valutaswaps worden behandeld.

Derivaten

Na uitleg van alle soorten derivaten, leer je in dit onderdeel van de opleiding Finance and risk management de belangrijkste eigenschappen van de verschillende derivaten. De leerstof gaat in op de typen (call en put) en soorten opties (aandelen-, index- en valutaopties, gedekt en ongedekt, Europese en Amerikaanse stijl) en hun kenmerken. Na deze module heb je inzicht in de prijsvorming van opties en weet je wat de voor- en nadelen zijn van het gebruik van forwards, futurs, opties en swaps. Ook kun je beoordelen wanneer het gebruik van derivaten de voorkeur krijgt boven het afdekken van risico’s via de balans.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Extra: gratis module Speedreading

Bij de opleiding ontvang je gratis de module Speedreading. Hiermee leer je in korte tijd tot maar liefst 5 x sneller lezen en de stof tot 2 x beter onthouden. Deze module is niet verplicht, maar biedt wel handige vaardigheden om sneller en effectiever te studeren.

Examens

Het korte hbo-programma Finance and risk management wordt afgesloten met een schriftelijk examen met open vragen. Wanneer een 6 of hoger wordt behaald geeft dit recht op een HBO-certificaat. Er zijn vier examenmomenten per jaar.

Het examen wordt geëxamineerd onder de voorwaarden van NGO-ENS inzake de landelijke opleiding SPD Bedrijfsadministratie. Op www.hbospd.nl vind je informatie over de wijze van aanmelding, voorwaarden, tarieven en eventuele toegestane hulpmiddelen.

Examen
Diploma en vervolgopleiding

Na succesvolle afronding van de opleiding HBO Finance and risk management ontvang je het diploma HBO Finance and risk management van LOI Hogeschool. Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Mogelijke vervolgopleidingen

De bacheloropleidingen HBO SPD Bedrijfsadministratie en HBO Bedrijfseconomie (BE) zijn logische vervolgopleidingen. Je behaalde certificaat kun je inbrengen als vrijstellingsbewijs voor de gelijknamige module binnen de bacheloropleiding. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 12 studiepunten (EC). Kijk bij de betreffende bacheloropleiding voor de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen.

Studiemethode
Klassikaal studeren bij de LOI: eigentijds flexibel en efficiënt

Wil je een klassikale opleiding volgen, maar heb je ook een baan en druk privéleven?
De klassikale opleidingen van de LOI zijn dankzij de flexibele opzet en efficiënte aanpak prima te combineren en bereiden je gericht voor op examens en de praktijk.

 • Met keuze uit dag, avond- en zaterdagprogramma’s past de opleiding in elke agenda.
 • De klassikale bijeenkomsten om de 2 tot 3 weken zorgen voor een vast studieritme.
 • Er wordt gewerkt in kleine groepen onder leiding van topdocenten uit de praktijk.
 • Persoonlijke benadering met veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie.
 • Gerichte training van competenties, boeiende presentaties en cases.
 • De docent is ook tussentijds bereikbaar voor vragen.
Klassikaal studeren
Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring die de klassikale bijeenkomsten verzorgen én je via internet ook persoonlijk begeleiden in de tussenliggende weken. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Klassikale bijeenkomsten in kleine groepen

Bij de klassikale opleidingen wordt in kleine groepen gewerkt aan verdieping van kennis en versterking van vaardigheden. Geen herhaling van leerstof, maar discussie met medestudenten, boeiende presentaties, (business)cases en training van competenties. De docent daagt je daarbij uit het beste uit jezelf te halen. En biedt veel ruimte voor inbreng van de eigen werksituatie. Theorie en praktijk worden zo optimaal geïntegreerd.

Vooropleiding

Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau gewenst.

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan een thuisstudie sneller worden afgerond.

Studieduur: 3 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op online persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle (online) studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Collegegeld

Het totale collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. 

Collegegeld klassikaal: 3 x € 339,-

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Startdatum en locaties

Schrijf nu in via het inschrijfformulier en start wanneer je wilt. Doe het dus vandaag nog! Bij een thuisstudie kun je elke datum kiezen. Bij een klassikale opleiding is er keuze uit een aantal startdata en locaties. Dagbijeenkomsten vinden altijd op vrijdag of zaterdag plaats van 9:30 tot 16:30 uur, avondbijeenkomsten op dinsdag- of donderdagavond van 19:00 tot 22:00 uur.

Wanneer voor het eerstvolgende startmoment bekend is op welke locatie en dag de opleiding definitief start, staat dit vermeld op deze pagina. Ook dan kun je je nog steeds ook voor andere locaties en dagen aanmelden.

Alle opleidingen van LOI Hogeschool worden regelmatig herzien om te blijven aansluiten bij de actuele wensen van de arbeidsmarkt. Afhankelijk van je gekozen startdatum kan het dan ook voorkomen dat de inhoud van de opleiding afwijkt van de hierboven beschreven inhoud. Je volgt altijd het meest recente programma.

Klassikaal studeren

Eerstvolgende startmoment:

September 2017

Eerste bijeenkomst:

Begin oktober 2017

Aantal bijeenkomsten dagopleiding:

4

Aantal bijeenkomsten avondopleiding:

8

Plaats:

AMSTERDAM

APELDOORN

DEN HAAG

EINDHOVEN

LEIDERDORP

ROTTERDAM

UTRECHT

ZWOLLE

AMSTERDAM

APELDOORN

DEN HAAG

EINDHOVEN

LEIDERDORP

ROTTERDAM

UTRECHT

ZWOLLE

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.