HBO Financieel advies zakelijk

 • Thuis studeren

  8 x € 259,00

 • Studieduur

  8 maanden

 • Type

  Kort HBO-programma

 • Diploma

  LOI Hogeschool

 • Onderdeel van

  HBO-bachelor Financial Services Management

Nog dagen!

Laatste dag!

Wegens succes verlengd!

Tijdschriftenbon cadeau
Lees meer

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving gratis een Nationale Tijdschriftenbon t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.

Meer over deze actie

In het kort

Sinds 1 januari 2014 geldt het beroepskwalificatiebouwwerk voor de Wft. Om werkzaam te mogen zijn als adviseur hypothecair krediet of adviseur vermogen zal je daarvoor de benodigde diploma’s in je bezit moeten hebben. Met de korte opleiding HBO Financieel advies zakelijk behaal je drie beroepskwalificaties. Na afronding van dit HBO-programma heb je de kwalificaties Adviseur Basis, Adviseur Vermogen en Adviseur Hypothecair krediet.

Je behaalt met het korte HBO-programma Financieel advies zakelijk een diploma waarmee je aantoont op HBO-niveau over kennis en vaardigheden op het gebied van financiële advisering voor de zakelijke markt te beschikken. Dit korte HBO-programma is onderdeel van de NVAO-geaccrediteerde HBO-bacheloropleiding Financial Services Management. Succesvolle afronding biedt recht op vrijstelling voor de gelijknamige modules.

 • Geen vooropleiding vereist.
 • In korte tijd kennis van financieel advies voor de zakelijke markt op HBO-niveau.
 • Behaal de benodigde Wft-diploma’s vanuit het beroepskwalificatiebouwwerk voor de Wft.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding Financial Services Management.

CDFD

Doelgroep en beroep

Het korte HBO-programma Financieel advies zakelijk is bestemd voor iedereen die aan de slag wil als zakelijk financieel adviseur op het gebied van kredietverlening en vermogen. Bijvoorbeeld in een functie als adviseur bedrijven bij een bank, of adviseur hypothecair krediet zakelijk bij een assurantie-tussenpersoon of een hypotheekadvieskantoor.

Doelgroep
Meer over de doelgroep

Met deze opleiding worden de benodigde Wft-diploma’s behaald om werkzaam te mogen zijn als adviseur consumptief krediet, adviseur hypothecair krediet of adviseur vermogen. De modules zijn afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt en bereiden gedegen voor op de examens.

De opleiding HBO Financieel advies zakelijk is daarnaast een aanrader voor iedereen die een volledige financiële bachelor- of associate degree opleiding wil gaan volgen, maar eerst gericht een aantal vakdiploma’s wil behalen. Dit korte HBO-programma geeft bij doorstroming naar de HBO-bacheloropleiding Financial Services Management (FSM) of de Associate degree opleiding FSM, specialisatie financieel advies van LOI Hogeschool recht op vrijstelling voor de gelijknamige modules.

Ontdek de arbeidsmarkt

Wie zich als adviseur hypothecair krediet richt op de zakelijke markt, moet ondernemers een gedegen financieel advies kunnen geven. Ondernemingsfinanciering en hypothecair krediet voor een bedrijfspand vragen een bredere analyse dan alleen de waarde van het pand. De adviseur is de partner van de ondernemer bij het opstellen van een gedegen ondernemingsplan. Daarbij geef je een zo reëel mogelijke voorstelling geeft van de kansen en bedreigingen voor de onderneming in de markt. Je analyseert de strategie van de onderneming, maakt een risicoanalyse van de onderneming, brengt de markt en de concurrentie in kaart en stelt op basis van alle afwegingen het advies op voor de financiering. Door je kennis van het hypothecair krediet en vermogensopbouw ben je ook in staat om de ondernemer in privé te adviseren over de financiering van de woning in combinatie met een aangrenzend bedrijfspand. Bovendien ben je in staat op professionele wijze leningaanvragen af te wijzen, indien de risico’s voor de klant en de geldverstrekker te groot worden.

Inhoud van de opleiding

De opleiding HBO Financieel advies zakelijk biedt brede kennis voor financieel adviseurs. De modules zijn afgestemd op de deskundigheidseisen die de Wet op het financieel toezicht stelt, en bereiden gedegen voor op de examens. Je doet niet alleen een stevige theoretische basis op, maar leert ook verder te kijken vanuit de bedrijfseconomische aspecten in beslissingstrajecten voor ondernemers. Daarmee heb je een streepje voor ten opzichte van mensen die alleen de Wft-diploma’s in hun bezit hebben. Na het afronden van deze opleiding ben je goed inzetbaar in diverse functies op HBO-niveau binnen de financiële dienstverlening.

Inhoud
Meer over de inhoud

De opleiding HBO Financieel advies zakelijk bestaat uit de volgende modules.

Inleiding bedrijfseconomie

Allereerst worden in deze module een aantal bedrijfseconomische begrippen behandeld. Verder komen eenvoudige kostenberekeningen en de economische levensduur en investeringscalculaties aan bod. Ook kostenbudgettering, vermogensbehoefte, vermogensmarkt en financieringsstructuur worden behandeld. De module geeft inzicht in resultaat en vermogensbepaling en leert eenvoudige analyses maken aan de hand van jaarrekeningen.

Wft Basisdeskundigheid

De module Wft Basisdeskundigheid voldoet aan de basiseisen die de wet aan financieel dienstverleners stelt. Het gaat hierbij om kennis, vaardigheden en competenties om een klant te kunnen informeren en doorverwijzen en het aangaan van de financiële relatie. Daarnaast om het beheren van de relatie en het verlenen van service. De module leidt op tot de door het ministerie van Financiën erkende basiskwalificatie Adviseur Basis en wordt afgesloten met het examen Wft Basis bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Wft Basisdeskundigheid verdieping

In deze module wordt de kennis uit Wft Basisdeskundigheid verdiept, zodat je de contouren van een financieel plan neer kunt zetten. De module gaat dieper in op het geven van financieel advies, beleggingen en de inrichting van een financieel plan. De module wordt afgesloten met een praktijkopdracht.

Financiële analyse

Voor het geven van een gedegen financieringsadvies in de zakelijke markt is kennis en inzicht nodig van het financiële reilen en zeilen van een onderneming. De module Financiële analyse geeft een verdieping van de theorie zoals deze in de module Inleiding Bedrijfseconomie is behandeld. Welke ratio’s en kengetallen zijn van belang bij een financiering? Hoe deze te interpreteren? Welke invloed hebben de getallen op een advies? Ook risicoanalyse en het cashmanagement van de onderneming komen aan bod.

Wft Vermogen

Deze module biedt de deskundigheid die nodig is om klantencontacten te hebben op het gebied van levens- en vermogensverzekeringen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren. De module wordt afgesloten met het examen Wft Vermogen bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de module Wft Basis leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Vermogen.

Wft Hypothecair krediet

In deze module leer je het hypotheekadvies en de hypothecaire kredietverlening aan particulieren in ruime zin en de juridische en fiscale aspecten die hiermee samenhangen. Je leert de cliëntsituatie te inventariseren en analyseren, risicoanalyses op te stellen ten behoeve van het advies en een passende oplossing te adviseren en te beheren. De module wordt afgesloten met het examen Wft Hypothecair krediet bij een exameninstituut dat erkend is door het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Samen met de modules Wft Basis en Wft Vermogen leidt deze module tevens op tot de door het ministerie van Financiën erkende beroepskwalificatie Adviseur Hypothecair krediet.

Risicoanalyse en risicomanagement

De financiële dienstverlener kan in de dagelijkse praktijk te maken krijgen met zowel risicomanagement binnen banken en verzekeraars rondom beleggings- en geldmarktactiviteiten, alsook met het analyseren en managen van de risico’s die de klant loopt. In de module Risicoanalyse en risicomanagement leer je wat risico en risicomanagement inhouden. Daarbij is er aandacht voor risicomanagement binnen banken en verzekeraars rondom beleggings- en geldmarktactiviteiten en de nieuwe eisen die er zijn om vermogen aan te houden (Basel-akkoord en solvency). Ook komen de risico’s die de klant loopt (inventarisaties daarvan, vastleggen in klantdossiers en betrekken bij de advisering) aan de orde. Tot slot wordt in deze module ingegaan op fraude en aansprakelijkheidsrisico’s binnen de financiële dienstverlening.

Vermogensmarkt en ondernemingswaarde

De module Vermogensmarkt en ondernemingswaarde legt de relatie uit tussen financiële beslissingen die in een onderneming worden genomen en de waardering van die onderneming door de vermogensmarkt. Een onderneming ontleent z’n bestaansrecht aan de waarde die door de onderneming gecreëerd wordt. Deze waarde wordt voor een deel bepaald door de ondernemingsactiviteiten, maar ook door de vermogensmarkt.

Extra: gratis module Speedreading

Bij de opleiding ontvang je gratis de module Speedreading. Hiermee leer je in korte tijd tot maar liefst 5 x sneller lezen en de stof tot 2 x beter onthouden. Deze module is niet verplicht, maar biedt wel handige vaardigheden om sneller en effectiever te studeren.

Examens

De meeste modules worden afgerond met een examen. Een aantal modules wordt afgesloten met een praktijkopdracht. De examens worden afgelegd via het examenbureau van LOI Hogeschool of afgenomen door een CDFD erkend exameninstituut. Bij iedere module wordt duidelijk aangegeven waar het examen wordt afgenomen. De praktijkopdrachten kunnen thuis worden gemaakt en worden ingezonden naar LOI Hogeschool. Een voldoende resultaat van een examen of praktijkopdracht geeft recht op een HBO-certificaat.

Examen
Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Examenkosten

Het totale examengeld voor de examens bedraagt ongeveer € 690,-. Voor de praktijkopdrachten wordt geen examengeld in rekening gebracht.

Diploma en vervolgopleiding

Wanneer alle examens met een voldoende zijn afgerond, ontvang je het diploma HBO Financieel advies zakelijk van LOI Hogeschool.

Diploma
De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Mogelijke vervolgopleidingen

Na afloop zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo is de bacheloropleiding HBO Financial Services Management een logische vervolgopleiding. Ook kun je kiezen voor de Associate degree Financial Services Management. Iedere module uit deze opleiding die met succes is afgerond, geeft recht op een certificaat. Een behaald certificaat kun je inbrengen als vrijstellingsbewijs voor de gelijknamige module binnen de bacheloropleidingen. Voor deze opleiding gaat het in totaal om ongeveer 30 studiepunten (EC). Kijk bij de betreffende bacheloropleiding of Associate degree voor de vooropleidingseisen en eventuele aanvullende eisen.

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site.Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Thuis studeren
Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Vooropleiding

Voor het volgen van deze opleiding is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau gewenst.

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 8 maanden

Studieduur
Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Collegegeld

Het totale collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Er zijn diverse fiscale regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd. 

Collegegeld : 8 x € 259,-

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, reiskosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.028,00
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 894,96 - € 1.292,72*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.059,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 459,72 - € 644,04*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 1.040,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 324,00 - € 468,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Met ruim 1000 opleidingen in alle vakgebieden, flexibele studiemethodes en de mogelijkheid om de opleiding volledig toe te snijden op het bedrijf, kan worden voldaan aan iedere opleidings- of trainingsbehoefte. 

De voordelen:

 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Keuze uit klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.