HBO Toegepaste psychologie

Vakgebied

HBO Toegepaste psychologie

Biedt een unieke mogelijkheid om in relatief korte tijd een brede basis te leggen in de psychologie. Flexibel via thuisstudie, inclusief vakliteratuur en begeleiding door ervaren professionals..

In het kort

In het kort

Biedt een unieke mogelijkheid om in relatief korte tijd een brede basis te leggen in de psychologie. Flexibel via thuisstudie, inclusief vakliteratuur en begeleiding door ervaren professionals..

Collegegeld thuisstudie
12 x € 229,00
Studieduur
12 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Toegepaste psychologie

Heb je interesse in psychologie en wil je je verdiepen in dit razend interessante vakgebied en de beroepsmogelijkheden die er zijn? Dan is het HBO-programma Toegepaste psychologie een uitstekende keuze! In relatief korte tijd krijg je een goed beeld van het vakgebied en doe je een brede en gedegen basis op. Je maakt o.a. kennis met verschillende deelgebieden uit de psychologie, zoals persoonlijkheidsleer en ontwikkelingspsychologie. Ook is er aandacht voor gesprekstechnieken, psychodiagnostiek en therapievormen. Bovendien leer je over veelgebruikte wetenschappelijke methoden en technieken.

De opleiding is sterk praktijkgericht. Je doet de benodigde kennis op en past deze meteen toe. Ook is er ruim aandacht voor de ontwikkeling van je vaardigheden. Zo leer je bijvoorbeeld helder rapporteren. 

Daarom kies je voor de opleiding HBO Toegepaste psychologie

 • Geen vooropleiding vereist.
 • In korte tijd aantoonbare kennis op HBO-niveau.
 • Nu starten = snel een waardevol diploma op zak.
 • Flexibel via thuisstudie, goed te combineren met een baan.
 • Inclusief vakliteratuur, geen extra kosten.
 • Begeleiding door professionals met veel ervaring in de praktijk.
 • Onderdeel van een NVAO-geaccrediteerde bacheloropleiding.
 • Biedt mogelijkheid tot vrijstelling bij de volledige HBO-bachelor Toegepaste psychologie. 
Wat is een kort HBO-programma?

Wil je wel kennis op HBO-niveau opdoen, maar geen vierjarige opleiding volgen? Dan is een kort HBO-programma de ideale keuze. In korte tijd verdiep je je gericht in een onderwerp en behaal je een waardevol diploma van LOI Hogeschool.

Een kort HBO-programma bestaat uit één of meerdere modules uit een volledige bacheloropleiding. Je profiteert dan ook van dezelfde kwaliteit. En wil je later alsnog de bachelor volgen? Dan kun je het diploma inbrengen om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende module(s).

Doelgroep en toelating

Doelgroep

Het korte HBO-programma Toegepaste psychologie is bedoeld voor iedereen die op HBO-niveau wil gaan werken in dit vakgebied en in relatief korte tijd alle belangrijke kennis en vaardigheden wil opdoen. De opleiding is ook heel interessant als oriëntatie op de volledige HBO-bachelor Toegepaste psychologie.

Vooropleiding

Voor toelating tot dit korte HBO-programma gelden geen specifieke vooropleidingseisen.

Toelatingseisen bij gebruik Levenlanglerenkrediet

Wil je gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet? Schrijf je dan telefonisch in via (071) 545 12 34. Je ontvangt van LOI Hogeschool een collegegeldverklaring die je kunt gebruiken bij het aanvragen van het krediet bij DUO. Zorg dat je een startdatum kiest die in de toekomst ligt, in verband met de verwerkingstijd van je aanvraag. We raden je aan om als startdatum te kiezen voor de eerste van de maand die volgt op de eerstvolgende volledige kalendermaand. Wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft op 17 augustus, kies dan voor 1 oktober als startdatum.

Wanneer je gebruik wilt maken van het Levenlanglerenkrediet, moet je wel voldoen aan de toelatingseisen die gelden voor de bacheloropleiding waar het korte HBO-programma deel van uitmaakt, de bachelor Toegepaste psychologie (Isat-code 34507).  Dit betekent dat je moet beschikken over een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma.


Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Toegepaste psychologie

Deze opleiding behandelt een aantal belangrijke deelgebieden en onderwerpen uit de toegepaste psychologie. Zo is er o.a. aandacht voor wetenschappelijke methoden, persoonlijkheidsleer, ontwikkelingsfases, neuropsychologische processen, therapievormen, diagnostiek en statistiek. Tot slot biedt de opleiding een grondige oriëntatie op het vakgebied.

Meer over de inhoud

De opleiding bestaat uit onderstaande modules:

Inleiding in de psychologie

Je start met basiskennis over wat psychologie is, de geschiedenis van psychologie en de stromingen binnen het vakgebied. Daarna komt de relatie tussen neurobiologische processen en gedragsfactoren aan bod. Vervolgens komen de cognitieve functies (waarneming, denken, geheugen en taal) aan bod. Als laatste leer je wat de invloed is op het gedrag van de verschillende menselijke ontwikkelingsfases, toegespitst op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel gebied.

Persoonlijkheidsleer

Deze module stelt je op de hoogte van de oorzaak, aard en gevolgen van psychische ziektebeelden. Daarnaast wordt er in dit deel aandacht besteed aan kernbegrippen van de psychoanalytische, gedragsleertheoretische, humanistische en ecologische modellen. Ook de diagnostische instrumenten en de therapeutische behandelmogelijkheden komen aan bod. Als laatste worden de gangbare behandelvormen als individuele therapie, groepstherapie, gezinstherapie en relatietherapie besproken.

Gesprekstechnieken, observatie en rapportage

Omdat in het diagnostisch en therapeutisch proces de mondelinge communicatie een centrale rol speelt, wordt in deze module uitgebreid aandacht besteed aan het onderwerp gesprekstechnieken. Ook biedt deze module kennis over de diverse gesprekssoorten, de fasen in een gesprek en de basisvaardigheden van gespreksvoering. Naast gespreksvoering is observeren ook een van de hoofdtaken van de HBO-psycholoog. Daarom worden in dit deel ook verschillende soorten observatie behandeld.

Om de informatie uit gesprekken en observaties effectief te kunnen gebruiken in diagnostiek en behandeling, moet de HBO-psycholoog helder kunnen rapporteren. Deze belangrijke vaardigheid komt daarom uitgebreid aan bod.

Ontwikkelingspsychologie

In deze module krijg je inzicht in de ontwikkelingsfases van een kind, adolescent, volwassene en oudere. Het belangrijkste vraagstuk uit de ontwikkelingspsychologie is het ‘nature – nurture’ dilemma. Ook de invloed van andere disciplines, zoals de psychopathologie en orthopedagogiek komt aan bod. De verschillende verklaringsmodellen worden verder uitgewerkt aan de hand van concrete voorbeelden. Daarna wordt per levensfase de ontwikkeling van de mens behandeld. Er wordt aandacht besteed aan hoe iemand zich ontwikkelt van baby tot schoolkind tot puber, tot volwassene en ten slotte tot oudere. Hoe verandert iemands functioneren in psychisch, emotioneel of sociaal opzicht? Verandert ook de manier waarop iemand naar zichzelf en naar de wereld kijkt? De individuele ontwikkeling wordt uitgebreid behandeld, maar de opleiding gaat ook in op de ontwikkeling van interacties tussen mensen en de ontwikkeling van relaties en groepen.

Psychodiagnostiek

Deze module heeft als doel het bijbrengen van de praktische kennis en vaardigheden die de HBO-psycholoog nodig heeft bij het volgens de beroepsethiek doorlopen van de verschillende stappen in het diagnostisch proces. Aan bod komen verschillende typen diagnostiek, fasen van onderzoek, tot conclusies en advies komen en dit communiceren naar betrokken partijen. Dit alles wordt verduidelijkt aan de hand van voorbeelden en casussen.

Inleiding statistiek

In deze module leer je het toepassen van statistische methoden en technieken op het gebied van de sociale wetenschappen, de psychologie in het bijzonder. Je leert meer over beschrijvende en inductieve technieken.

Bij de beschrijvende technieken worden de meest gebruikte technieken voor de beschrijving van cijfermatige gegevens behandeld.

 • Tabellen en grafieken
 • De plaats van statistiek in onderzoek
 • Operationaliseren en meten
 • Frequentieverdelingen
 • Centrum- en spreidingsmaten
 • De normale verdeling
 • De invloed van transformaties
 • Kruistabellen
 • Correlatie en regressie
 • Betrouwbaarheid en validiteit.

Bij de inductieve technieken worden statistische toetsings- en schattingsprocedures onder de loep genomen.

 • Steekproef en populatie
 • Kansen en kansverdelingen
 • De binominale verdeling en de normale verdeling
 • Inleiding toetsende statistiek
 • Parametrische toetsen
 • Variantieanalyse
 • Non-parametrische toetsen
 • Onderscheidingsvermogen en effectgrootte van een toets
 • Significantietoetsing.
Inclusief vakliteratuur

Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het collegegeld. Je hoeft zelf geen boeken aan te schaffen en hebt meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Examens en diploma

Examens

De meeste modules worden afgerond met een een flexibel examen. Deze examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 locaties door heel Nederland. Je hoeft niet te wachten op een examendatum en kunt meteen examen doen wanneer jij er aan toe bent. En dat scheelt veel tijd!

De module Werkveldoriëntatie wordt afgerond met een praktijkopdracht. Deze kun je gewoon thuis maken wanneer jij er aan toe bent.

Kijk voor de examenkosten bij Studieduur en kosten.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van dit HBO-programma geeft recht op het diploma HBO Toegepaste psychologie van LOI Hogeschool.

Een waardevol diploma met een hoge waarde op de arbeidsmarkt! Het diploma kan bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de gevolgde modules, mits deze inhoudelijk overeenkomen.

Mogelijke vervolgopleidingen

Na afronding zijn er diverse vervolgopleidingen mogelijk. Zo is de bacheloropleiding HBO Toegepaste psychologie een logische vervolgopleiding. Het behaalde diploma kan vaak worden ingebracht om vrijstelling aan te vragen voor de inhoudelijk overeenkomende modules. Voor dit HBO-programma gaat het in totaal om ongeveer 35 studiepunten (EC).

 

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuis studeren bij de LOI: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Alle begeleiding die je nodig hebt

Een opleiding volgen doe je niet alleen. Daarom krijg je altijd online begeleiding. De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het vakgebied van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 12 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Kosten

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 12 x € 229,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 59,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 700,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.108,00 - € 1.468,00*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.046,40
Examenkosten € 708,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 562,00 - € 745,00*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 990,00
Examenkosten € 149,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 332,00 - € 440,00*

*Per jaar, gebaseerd op de belastingschalen voor belastingjaar 2020 (37% of 50%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Regel het direct online of neem contact op via 071 545 1234. Schrijf je nu in en start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
12 x € 229,00
Studieduur
12 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
Onderdeel van
HBO-bachelor Toegepaste psychologie
Inschrijven met Levenlanglerenkrediet?

Wil je gebruikmaken van het Levenlanglerenkrediet? Schrijf je dan telefonisch in via (071) 545 12 34. Je ontvangt van LOI Hogeschool een collegegeldverklaring die je kunt gebruiken bij het aanvragen van het krediet bij DUO. Zorg dat je een startdatum kiest die in de toekomst ligt, in verband met de verwerkingstijd van je aanvraag. We raden je aan om als startdatum te kiezen voor de eerste van de maand die volgt op de eerstvolgende volledige kalendermaand. Wanneer je je bijvoorbeeld inschrijft op 17 augustus, kies dan voor 1 oktober als startdatum.

Wanneer je gebruik wilt maken van het Levenlanglerenkrediet, moet je wel voldoen aan de toelatingseisen die gelden voor de bacheloropleiding waar het korte HBO-programma deel van uitmaakt. Dit betekent dat je moet beschikken over een HAVO-, VWO- of MBO 4-diploma. Meer informatie over het Levenlanglerenkrediet vind je hier.

Het is mogelijk om de opleiding 14 kalenderdagen vrijblijvend uit te proberen. Verder ga je nooit een langdurige verplichting aan. Bovendien zijn er geen tussentijdse prijswijzigingen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
ASUS Chromebook- actie. Schrijf nu in!

Schrijf je vóór 3 april in voor deze opleiding en ontvang een ASUS Chromebook t.w.v. € 349,- voor maar € 89,-. Met de ASUS Chromebook werk je in de cloud en worden je bestanden automatisch opgeslagen en beveiligd. Met zijn snelle prestaties, lange batterijduur en stevige behuizing is hij ideaal voor studie, werk én voor onderweg.

Meer over deze actie

Je opleiding 14 dagen op proef

Een opleiding is een belangrijke investering in je toekomst. Dat maakt het besluit om in te schrijven voor een opleiding soms ook zo lastig. Geen zorgen! Bij de LOI loop je geen enkel risico wanneer je inschrijft voor een opleiding. Je kunt je opleiding 14 dagen geheel vrijblijvend uitproberen.

Zo werkt het

Na inschrijving ontvang je het lesmateriaal thuis. Je kunt dan gewoon aan de slag en je ziet wat je gaat leren. Als de opleiding toch niet bij je blijkt te passen, om wat voor reden dan ook, dan kun je de opleiding kosteloos annuleren. Alleen de kosten voor het terugsturen van het lesmateriaal zijn voor jouw rekening.

Vragen? Bel ons!

Wil je met ons overleggen over je studiekeuze, voordat je je inschrijft? Of heb je nog vragen over een opleiding? Bel ons. Wij helpen je graag!

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag: 09:00 - 20:00
Vrijdag: 09:00 - 18:00