HBO Bouwrecht

Groei door.
Bewaard
Vergelijk

Te vergelijken opleidingen

Je kunt maximaal 3 opleidingen vergelijken

Nu vergelijken
071 - 545 1234 Contact

voor

Je zoekopdracht heeft helaas geen resultaten opgeleverd

Gevonden opleidingen

Geen opleidingen gevonden

Naar alle zoekresultaten

Relevante vakgebieden

Geen vakgebieden gevonden

Overige zoekresultaten

Geen pagina gevonden

Veelgestelde vragen

Vakgebied

HBO Bouwrecht

Het korte HBO-programma Bouwrecht geeft inzicht in de belangrijkste wetten en regels in de bouw. Inclusief alle benodigde literatuur.

In het kort

In het kort

Het korte HBO-programma Bouwrecht geeft inzicht in de belangrijkste wetten en regels in de bouw. Inclusief alle benodigde literatuur.

Collegegeld thuisstudie
3 x € 279,00
Studieduur
3 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool

Het korte HBO-programma Bouwrecht behandelt de belangrijkste wetten en regels die betrekking hebben op het bouwwezen. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsomstandigheden, milieuwetgeving, risicobeheersing of bouwbesluiten. De opleiding Bouwrecht geeft een breed en actueel beeld van het bouwrecht. De beginselen van de verschillende wetten en regels waar de bouw mee te maken heeft komen uitgebreid aan bod.

Met het diploma van het korte HBO-programma Bouwrecht toon je aan over kennis en vaardigheden op HBO-niveau te beschikken.

Daarom kies je voor de opleiding HBO Bouwrecht

 • Geen vooropleiding vereist
 • In korte tijd aantoonbare kennis op HBO-niveau van wetten en regels in de bouwwereld.

Doelgroep en toelating

Doelgroep

De opleiding HBO Bouwrecht is bestemd voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de voor de bouw relevante wet- en regelgeving en zich op HBO-niveau wil verdiepen in het bouwrecht. De opleiding is bijvoorbeeld geschikt voor (beleids)ambtenaren ruimtelijke ordening, grondzaken, bouw- en woningtoezicht. Of voor projectleiders en managers bij grondbedrijven, projectontwikkelaars, bouw- en aannemingsbedrijven, woningcorporaties, bouwadviseurs en ingenieurs.

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Nieuw!
Voor iedereen die wil doorgroeien

Het gloednieuwe &door! magazine staat boordevol verhalen uit het werkveld, nieuws over branches, arbeidsmarkt en banen van de toekomst, leuke columns en andere inspirerende artikelen die je helpen richting te geven aan je carrière.

Vraag nu gratis aan

Vooropleiding

Voor het volgen van deze opleiding, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel is een vooropleiding op HAVO/MBO-niveau gewenst.

De opleiding

Inhoud van de opleiding HBO Bouwrecht

De opleiding geeft in korte tijd een breed en actueel beeld van het bouwrecht. Belangrijke achtergrondkennis voor iedereen die in zijn werk moet samenwerken en communiceren met bouwkundigen en juristen.

De opleiding gaat in op de voor het bouwwezen relevante wetten en regels en het herkennen en begrijpen daarvan. Onderwerpen die aan bode komen, zijn:

 • Bestuursrecht.
 • De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 • Woningwet en Wet ruimtelijke ordening.
 • Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening.
 • Milieuwetgeving.
 • Privaatrechtelijk bouwrecht.
 • Ondernemersrecht en arbeidsrecht.
Meer over de inhoud

Bestuursrecht

In dit onderdeel komen o.a. de rechtsstaat en staatsrecht, openbaar bestuur, de provinciale en gemeentelijke organisatie, wetgeving, bestuursrecht, bestuursorganen en bestuursrechtelijke handhaving aan bod.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Woningwet en Wet ruimtelijke ordening

In dit onderdeel wordt de opzet van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) behandeld. De Wabo bundelt vele toestemmingen, vergunningen en ontheffingen die nodig zijn om een plaatsgebonden fysiek project te kunnen uitvoeren. Naast de Wabo wordt de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en Herstelwet besproken. Ook bouwvergunningen komen aan bod. Welke verschillende bouwvergunningen worden onderscheiden, hoe vraag je ze aan en wat zijn de toetsingscriteria en eventuele weigeringsgronden?

Bouwbesluit 2012 en de Bouwverordening

In dit onderdeel wordt het Bouwbesluit 2012 en de bijbehorende terminologie behandeld. Het Bouwbesluit regelt de minimale technische eisen en voorschriften waaraan een nieuw te bouwen bouwwerk of een bestaand bouwwerk moet voldoen uit oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Zo zijn er in het Bouwbesluit bijvoorbeeld voorschriften opgenomen betreffende de constructieve veiligheid waaraan een bouwwerk minimaal dient te voldoen. De verplichte aanwezigheid van een toilet, badkamer of buitenruimte bij een woonfunctie. En ook voorschriften betreffende het slopen van bouwwerken en het gebruik van bestaande bouwwerken. In de (model)Bouwverordening zijn administratieve voorschriften opgenomen zoals onder meer bepalingen over het bouwen op verontreinigde bodem (bodemrapport) en stedebouwkundige bepalingen. De Bouwverordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

Milieuwetgeving

In dit onderdeel wordt uitgebreid aandacht besteed aan de Wet milieubeheer, milieuplannen en milieuvergunningen. Ook de Wet geluidshinder en de Wet bodembescherming komen aan de orde.

Privaatrechtelijk bouwrecht

In dit onderdeel worden de onderwerpen uit het Burgerlijk Wetboek waar je in het bouwwezen mee te maken kunt krijgen behandeld. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsrecht, burenrecht, recht van erfpacht, appartementsrecht en vruchtgebruik. Ook contracten worden in dit deel behandeld. We gaan in op de verschillende fasen (de precontractuele fase en de overeenkomstfase), BOT-contracten en allianties. Daarnaast is er in dit deel van de opleiding aandacht voor de Uniforme Administratieve Voorwaarden. Onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn o.a. vertegenwoordiging van partijen, verplichtingen van opdrachtgever en aannemer, aansprakelijkheid, uitvoering, verzekeringen en beslechting van geschillen. Tot slot is er aandacht voor de STABU-systematiek.

Ondernemersrecht en arbeidsrecht

In dit onderdeel besteden we o.a. aandacht aan de verschillende ondernemingsvormen (eenmanszaak, maatschap etc.) en hoe deze functioneren. Ook is er aandacht voor arbeidsrecht. Onderwerpen die daarbij aan bod komen, zijn o.a. arbeidsovereenkomstenrecht, de cao en medezeggenschapsrecht. Tot slot is er uitgebreid aandacht voor het arbeidsomstandighedenrecht. Denk bijvoorbeeld aan de Arbowet, verplichtingen van werkgevers en werknemers en veiligheid op de bouwplaats.

Inclusief vakliteratuur

Het lesmateriaal bestaat uit vakliteratuur, gecombineerd met een praktische studiewijzer. De studiewijzer bevat aanvullende leerstof, oefenopgaven en inzendopgaven. Alle benodigde vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Hiervoor hoeven geen extra kosten te worden gemaakt.

Je ontvangt o.a. de boeken ‘Ontwerpen’ (deel 10 serie Jellema Hogere Bouwkunde), ‘Contracteren’ (deel 11 serie Jellema Hogere Bouwkunde), ‘Uitvoeren’ (deel 12B serie Jellema Hogere Bouwkunde) en de uitgave ‘Bouwplanning’ (H.A.J. Flapper).

Examens en diploma

Examens

De opleiding wordt afgesloten met een officieel examen van LOI Hogeschool. Dit bestaat uit theoretische vragen en een casus.

Examen doen waar en wanneer je wilt

Steeds meer examens kunnen iedere werkdag worden afgelegd op 16 verschillende locaties in Nederland. Je kunt dus meteen examen doen wanneer je er klaar voor bent, dat scheelt een hoop tijd. Je legt het examen digitaal af waardoor ook de uitslag snel bekend is. En heb je een keer een examen niet gehaald, dan kun je alsnog snel slagen voor een herexamen.

Diploma en vervolgopleiding

Succesvolle afronding van dit HBO-programma geeft recht op het diploma HBO Bouwrecht van LOI Hogeschool.

De kwaliteitsgarantie van LOI Hogeschool

Je studeert om iets te bereiken. Dan wil je wel zeker weten dat je een opleiding volgt van hoge kwaliteit. Bij LOI Hogeschool krijg je die garantie. Kwaliteit staat bij al onze opleidingen voorop. Niet voor niets heeft LOI Hogeschool als enige particuliere opleider, naast de NVAO-accreditatie van alle individuele bacheloropleidingen, het ITK-keurmerk behaald: hét overheidskeurmerk voor kwaliteitszorg. Bovendien zijn aan LOI Hogeschool verschillende lectoren verbonden. Zij onderhouden een (internationaal) kennisnetwerk zodat de opleiding gegarandeerd aansluit bij de nationale én internationale arbeidsmarkt. Je behaalt dan ook een diploma waarmee werkgevers je graag zien komen.

NVAO-geaccrediteerde opleidingInstellingstoets kwaliteitszorgMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Mogelijke vervolgopleidingen

Wil je na deze opleiding je kennis op bouwkundig gebied verbreden? Kies dan voor een van de andere korte HBO-programma's.

Studiemethode en begeleiding

Studiemethode
Thuisstudie: zelfstandig maar zeker niet alleen

Wil je zelf bepalen waar, wanneer en hoe snel je studeert? Wil je alle ruimte om de opleiding goed te kunnen combineren met een baan en druk privéleven? Het kan bij de LOI. De hele studiemethode is opgezet om flexibel en tegelijkertijd zeer doelgericht te studeren. Maar zeker niet alleen, want je krijgt alle begeleiding die je nodig hebt. Opdrachten insturen en vragen stellen kan op elk moment bij je eigen docent. En zijn vaardigheden een belangrijk onderdeel van de opleiding? Dan krijg je natuurlijk praktijkdagen. Of dit ook bij jouw opleiding het geval is, lees je in de opleidingsinformatie op deze site. Tot slot krijg je bij de opleiding slimme online studietools voor effectieve, extra ondersteuning. Dat alles bij elkaar maakt een thuisstudie bij de LOI de slimste weg naar een erkend diploma.

Maximale flexibiliteit
”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

”Ik kan mijn studie heel goed combineren met mijn werk en gezin.”
Désirée Buenen

Studeert bij de LOI

Studeren als de kinderen op bed liggen of in een “verloren” uurtje overdag? Bij de LOI past de opleiding zich aan jou aan in plaats van andersom. Je bepaalt zelf waar je studeert, wanneer en hoe lang. Je verliest geen kostbare reistijd om naar een opleidingslocatie te gaan; je hebt gewoon een eigen docent die altijd voor je klaar staat en via de online leeromgeving snel antwoord geeft op vragen.

Online leeromgeving met effectieve studietools

De online leeromgeving, LOI Campus, geeft op elk moment inzicht in je opleiding en vorderingen. Met onder andere een agenda, examengegevens, cijferoverzicht en contactmogelijkheden met docenten en medestudenten. Daarnaast is de leeromgeving hét platform om effectief te leren met online studietools. Zo vind je er o.a. een overzichtelijk leerpad en bij de meeste opleidingen een slimme kennistrainer. Bij steeds meer opleidingen kun je via LOI Campus online hoorcolleges volgen of zelfs deelnemen aan live webcolleges.

Studeren vanuit het buitenland

Een thuisstudie van de LOI biedt alle flexibiliteit. Ook vanuit het buitenland studeren is dus heel goed mogelijk! De communicatie met de docent en medestudenten verloopt namelijk gewoon via internet. Ideaal voor wie (tijdelijk) in het buitenland woont of werkt. Houd er wel rekening mee dat eventuele contact- of praktijkdagen alleen in Nederland worden georganiseerd. Bij een aantal opleidingen is het bijwonen van deze dagen verplicht. De data van deze dagen zijn wel ruim van tevoren bekend, zodat je bijwoning kunt inplannen.

Professionele begeleiding
Topdocenten uit de praktijk

De LOI hecht grote waarde aan de kwaliteit van haar onderwijs en werkt alleen met professionals. Topdocenten met ruime ervaring in het werkveld van je opleiding, die je van start tot eindstreep begeleiden. Je kunt dus op elk moment rekenen op de input en ervaring van een vakspecialist, die de kennis uitstekend overdraagt, met verhelderende voorbeelden komt en een duidelijk antwoord geeft op elke vraag.

Studeren bij LOI Hogeschool, zo werkt het

Studieduur en kosten

Studieduur

Een opleiding van LOI Hogeschool is prima te combineren met een (fulltime) baan en andere bezigheden. Bij LOI Hogeschool studeer je in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s en de tijd die je in de opleiding steekt, kan deze opleiding sneller worden afgerond.

Studieduur: 3 maanden

Langer over de opleiding doen? Geen probleem!

Wil of kun je de opleiding niet afronden binnen de aanbevolen studieduur? Geen probleem! Bij alle LOI-opleidingen mag je langer over de opleiding doen, tot maximaal tweemaal de vermelde studieduur (met een minimum van 12 maanden). Je behoudt recht op persoonlijke begeleiding door deskundige docenten en toegang tot alle online studiefaciliteiten. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. Een belangrijk verschil met andere opleiders!

Collegegeld

Collegegeld

Het collegegeld geldt voor de gehele opleiding, er worden tussentijds geen prijsverhogingen doorgevoerd. Het collegegeld kan per maand of in één keer (met 3% korting) worden betaald.

Collegegeld thuisstudie : 3 x € 279,00
Inschrijfkosten en dossiervorming : € 75,00 (éénmalig)

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle benodigde vakliteratuur.
 • Begeleiding van start tot diploma.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).

Examenkosten

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 29,00 per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer worden afgelegd.

Verlaag je studiekosten

Er zijn diverse (fiscale) regelingen (voor werknemers en werkgevers) waarmee de netto studiekosten aanzienlijk worden verlaagd.

Studiekosten fiscaal aftrekbaar

Is de opleiding gericht op je (toekomstige) werk? Dan zijn de kosten van je opleiding (les-/collegegeld, examenkosten, studiematerialen) aftrekbaar bij de aangifte inkomstenbelasting. Zo vallen de netto studiekosten stukken lager uit. 

Het bedrag dat je terugkrijgt bij een HBO-bacheloropleiding loopt, afhankelijk van je belastingschaal, al gemakkelijk op tot € 1.000,- per jaar. En reken bij een MBO-opleiding of een cursus op ongeveer € 300,- tot ruim € 600,- per jaar. Zo is studeren een stuk voordeliger. Bekijk hieronder uitgebreide rekenvoorbeelden van belastingteruggave.

HBO-bachelor Rechten
Collegegeld p/j € 2.148,00
Examenkosten € 1.068,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 1.097,42 - € 1.542,32*
MBO Apothekersassistent
Collegegeld p/j € 1.068,00
Examenkosten € 468,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 475,82 - € 668,72*
Bewindvoerder
Collegegeld p/j € 940,00
Examenkosten € 110,00
Drempel € 250,00
Jouw voordeel € 256,00 - € 416,00*

*Per jaar, afhankelijk van je belastingschaal (37%, 40% of 52%).

Bekijk alle informatie en voorwaarden op www.belastingdienst.nl
Bekijk hier of er nog meer financiële regelingen van toepassing zijn op deze opleiding

Betaalt de werkgever?

Steeds meer werkgevers zijn bereid de kosten voor een opleiding op zich te nemen. Een opleiding leidt immers tot meer kennis en beter functioneren op de werkvloer. Bovendien geldt er een zeer aantrekkelijke fiscale regeling. Scholingskosten zijn (onder bepaalde voorwaarden) voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Betaalt de werkgever? Geef dit dan aan op het inschrijfformulier.

Voordelen voor werkgevers

LOI Zakelijk is de ideale partner bij het opleiden van werknemers. Naast het vaste opleidingsaanbod biedt LOI Zakelijk volledig opmaatgemaakte opleidingsprogramma’s op elk niveau. Incompany, via thuisstudie of door middel van klassikaal onderwijs. De opleidingen van de LOI zijn altijd flexibel en daardoor in te passen in elk werkschema en te combineren met andere bezigheden.

De voordelen:

 • Maatwerk mogelijk voor elke branche, voor elk leerdoel
 • Breed aanbod van o.a. erkende MBO- en HBO-opleidingen
 • Flexibele studiemethode, goed te combineren met een baan
 • Incompany, klassikaal of thuis studeren
 • Persoonlijke en directe begeleiding van topdocenten

Meer weten over de mogelijkheden? Bel 071 - 545 1234 of stuur een e-mail.

Inschrijven

Inschrijven is heel eenvoudig. Schrijf je in via de inschrijfbutton en je start binnenkort.

Collegegeld thuisstudie
3 x € 279,00
Studieduur
3 maanden
Type
Kort HBO-programma
Diploma
LOI Hogeschool
14 dagen vrijblijvend op proef

Voldoet de opleiding niet aan je verwachting? Dan kun je deze binnen 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen beëindigen.

Nog dagen! Laatste dag! Laatste kans!
Gratis BladCadeau t.w.v. €50,-

Tijdelijk ontvang je bij inschrijving een BladCadeau t.w.v. € 50,- voor een abonnement naar keuze. Het abonnement stopt automatisch na afloop, je zit dus nergens aan vast.
Meer over deze actie

Gesprek met een studieadviseur?

Onze studieadviseurs staan voor je klaar! Tijdens een studieadviesgesprek heb je alle tijd om vragen te stellen en je persoonlijk te laten informeren en adviseren. Kies voor een telefonisch gesprek of bij ons op kantoor in Leiderdorp.

Maak nu een afspraak