Toon 0 resultaten

Brood in de toaster, computer aan, een kind op de arm en tegelijk een telefoontje van je baas beantwoorden. Is thuiswerken – de laatste tijd ook vaak aangeduid als ”Het Nieuwe Werken” – een zegen of een last? De Universiteit Utrecht onderzocht de invloed van thuiswerken.

Een van de mythes die is ontkracht is het innovatieve karakter van thuiswerken. Zo nieuw is het namelijk niet. Het idee ontstond al in de jaren ’70. Door de opkomst van de digitale technologie is het wel in een stroomversnelling geraakt en zeker de laatste jaren heeft het een hoge vlucht genomen. Er zijn dan ook genoeg redenen voor meer flexibiliteit, zeggen de 105 deelnemers aan het onderzoek. Het ontlopen van files natuurlijk, maar ook de eenvoudiger afstemming met het privéleven wordt gewaardeerd. En daarnaast blijkt thuiswerken de concentratie ten goede te komen.

Flexibel werken maakt gelukkiger

Een belangrijke conclusie van het onderzoek: werknemers zijn gelukkiger als de arbeidsrelatie flexibeler is. Het gevolg daarvan is dat thuiswerken bijdraagt aan een lager ziekteverzuim. En mensen blijken thuis hard te kunnen werken, want de productiviteit van mensen die gedeeltelijk thuis kunnen werken is minstens zo hoog als die van fulltime kantoorgangers. Werknemers moeten wel wennen aan het werken in hun privédomein. “Hoe meer ervaring werknemers hebben met thuiswerken, hoe beter ze leren omgaan met de uitdagingen van het thuiswerken”, is een van de conclusies. Al doende leert men.

Communicatie

Een kwetsbaar punt van het thuiswerken is de relatie met collega’s en leidinggevenden. Managers vrezen de controle kwijt te raken en twijfelen soms aan de inzet en loyaliteit van werknemers. En op hun beurt zijn werknemers bang om sociaal geïsoleerd te worden of dat ze bepaalde informatie mislopen. Parttime thuiswerken kan de relatie natuurlijk ook ten goede komen. Je zit elkaar minder in de weg en overleg per telefoon of computer is soms een stuk efficiënter dan face-to-face communicatie.

Zo blijf je gezond

Thuiswerken brengt een interessant vraagstuk met zich: wie is er verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden thuis? Of voor de gevolgen als er iets mis gaat? Is die houten stoel aan de keukentafel wel Arbo-proof?

Volgens het Burgerlijk Wetboek is de werkgever verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek en het werk en ook voor de fysieke of psychische schade die de werknemer lijdt tijdens het werk. Onderscheid naar locatie wordt niet gemaakt. Dat betekent dat ook de thuiswerkplek volgens ergonomische beginselen moet worden ingericht. En de werkgever zal medewerkers voorzieningen moeten aanbieden die een verkeerde manier van werken tegengaan. Dat blijkt ook uit een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Een werknemer had haar werkgever aansprakelijk gesteld omdat ze bij het thuiswerken rsi had gekregen en daardoor volledig arbeidsongeschikt was geraakt. Volgens het gerechtshof had de werkgever er voor moeten zorgen dat de werknemer thuis op verantwoorde wijze kon werken.