`

Studieduur en lesgeld

: 27 maanden
: 27 x € 68,75
:

20%

:

27 x € 55,-

In het kort Meer informatie

: 27 maanden
: 27 x € 68,75
:

20%

:

27 x € 55,-

Ja

Ja

4

Derde leerweg

 

X

Faciliteiten bij deze opleiding
 • Kennistrainer
 • I-coach
 • Contact leggen met je studiegenoten
 • Huiswerkopdrachten insturen
 • Virtuele werkruimte
 • Overzicht vorderingen
 • Mediatheek
 • Informatie over examens
 • Contact met de LOI

Meer weten? Vraag de gratis proefles aan!

Dit heb je nodig

 • Internetaansluiting
 • Tekstverwerkingsprogramma dat
  bestanden in Word-formaat kan opslaan.

Eventuele aanvullende systeemeisen vind je in de opleidingsinformatie.

 
     

Kijk ook eens bij

Vraag en antwoord

Heb je een vraag, kijk eerst of het antwoord hier staat.

MBO Onderwijsassistent

Haal op flexibele wijze een erkend MBO-diploma

Op zoek naar een uitdagende en verantwoordelijke baan in het onderwijs? Dan is de opleiding MBO Onderwijsassistent een goede keuze. Als onderwijsassistent ondersteun je een leraar of onderwijsteam. Je kunt de vaste assistent zijn van één klas, maar ook met individuele leerlingen werken. Je hebt een opvoedkundige rol en helpt leerlingen bij hun taken. Je handelt zelfstandig vragen af, observeert leerlingen bij het zelfstandig werken en schrijft rapportages. Onder begeleiding van de leraar leg je lesmateriaal klaar, help je bij het ontwikkelen van lessen en geef je extra uitleg bij opdrachten. Ook het uitvoeren van baliewerkzaamheden, licht administratief werk en het organiseren van buitenschoolse activiteiten behoort tot de taken. Ga je als onderwijsassistent aan de slag in het basisonderwijs of speciaal onderwijs dan voer je ook vaak verzorgende taken uit bij de voor- en naschoolse opvang.

Deze opleiding bereidt perfect voor op een verantwoordelijke en afwisselende baan als onderwijsassistent. Je doet alle kennis en vaardigheden op die je nodig hebt. Na afronding heb je een erkend MBO 4-diploma op zak. En kun je aan de slag in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs.

Liever klassikaal studeren?

Deze opleiding is ook als klassikale opleiding te volgen. Je volgt dan interactieve klassikale bijeenkomsten (bij de dagopleiding 1 x per 4 weken, bij de avondopleiding 1 x per 2 weken) en studeert in de tussenliggende weken thuis met begeleiding via internet. Lees alles over deze opleiding in de klassikale variant.

Inspectie concludeert: “kwaliteitsborging MBO College goed”

De Inspectie van het Onderwijs bracht onlangs een rapport uit, waarin ze aangeeft vol lof te zijn over de kwaliteitsborging van het MBO College van de LOI. De inspectie geeft ons het oordeel ‘goed’ en daar zijn we bijzonder trots op. Voor jou een extra garantie dat je MBO-opleiding aan alle kwaliteitseisen voldoet!

Daarom kies je voor deze opleiding

 • Inclusief gratis praktijkdag Observeren.
 • Behaal ook een Oranje Kruis-certificaat Eerste Hulp Aan Kinderen (EHAK).
 • Voldoet aan de meest recente eisen vanuit de overheid.
 • Je behaalt een erkend diploma.
 • Gratis MBO Startdag helpt je snel op weg.
 • Flexibel examen doen: waar en wanneer je wilt.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten, ook tijdens de BPV.
 • Inclusief online hoorcolleges over het beroep van leraar in het basisonderwijs. Ideaal voor wie door wil stromen naar de PABO!

Voor wie bestemd

De opleiding MBO onderwijsassistent is bestemd voor iedereen die graag in het onderwijs wil werken. Je bent sociaal, begripvol en kunt goed communiceren. Daarnaast lijkt het je leuk om leerlingen te motiveren en enthousiast te maken. Je neemt graag je verantwoordelijkheid en kunt je goed staande houden in onverwachte situaties.

Je einddoel

Na het afronden van deze opleiding heb je een erkend MBO 4-diploma op zak. Je kunt aan de slag als onderwijsassistent in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, beroepsonderwijs of volwassenenonderwijs.

Arbeidsmarktperspectief

Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief van deze opleiding is te vinden op de website van kenniscentrum Calibris: www.calibris.nl.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. De meeste van deze modules zijn gerelateerd aan een ‘kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands 3F
 • Engels
 • Rekenen 3F

De specifieke modules voor dit beroep zijn:

 • Professioneel handelen als onderwijsassistent
 • Pedagogiek voor de onderwijsassistent
 • Zorg en verzorging voor de onderwijsassistent
 • Onderwijsprocessen
 • Ondersteunen bij verschillende vakken
 • Computervaardigheden
 • Eerste Hulp aan kinderen
 • Rapporteren en administratieve handelingen
 • Activiteiten organiseren en begeleiden
 • Functioneren in een school
 • Kwaliteitszorg

De opleiding Onderwijsassistent is opgebouwd rondom de volgende kerntaken. Klik op een kerntaak voor de bijbehorende modules.

Als onderwijsassistent assisteer je de leraar tijdens de les. Je geeft bijvoorbeeld instructies, demonstreert, legt uit en licht toe. Je observeert de leerlingen in de klas en rapporteert je bevindingen aan de leraar. Ook begeleid je individuele leerlingen of kleine groepjes. Je motiveert en stimuleert ze bij het uitvoeren van hun leeractiviteiten.

Modules bij deze kerntaak

 • Professioneel handelen als onderwijsassistent
 • Pedagogiek voor de onderwijsassistent
 • Zorg en verzorging voor de onderwijsassistent
 • Onderwijsprocessen
 • Ondersteunen bij verschillende vakken

In de klas help je bij het voorbereiden van een les en zorg je dat de dagelijkse gang van zaken goed verloopt. Naast administratieve zaken houd je en begeleid je leerlingen. In voorkomende gevallen zorg je voor leerlingen op het gebied van hygiëne en persoonlijke verzorging, bied je sociaal pedagogische zorg aan bijvoorbeeld bij leerlingen met motorische of spraakproblemen of verleen je eerste hulp bij kleine ongevallen. Je assisteert bij het organiseren van allerlei activiteiten binnen en buiten de school, zoals schoolreisjes en excursies.

Modules bij deze kerntaak

 • Eerste Hulp aan kinderen
 • Rapporteren en administratieve handelingen
 • Activiteiten organiseren en begeleiden

Je houdt je vakkennis en deskundigheid bij door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bijscholingen. Samen met je leidinggevende stel je een persoonlijk ontwikkelplan op en voer je dit uit. Met je collega’s stem je de werkzaamheden af en maak je afspraken over de zorgverlening. Ook werk je mee aan het verbeteren van de kwaliteit van onderwijsondersteuning door bijvoorbeeld te participeren in ontwikkel- of intervisiegroepen.

Modules bij deze kerntaak

 • Functioneren in een school
 • Kwaliteitszorg

Gratis MBO Startdag maakt je snel wegwijs

Voor alle MBO-studenten die starten met deze opleiding organiseert de LOI een speciale bijeenkomst, de MBO Startdag. Op deze dag word je snel wegwijs gemaakt in de opleiding. Je weet meteen hoe de opleiding in elkaar zit, hoe je het beste kunt studeren, hoe de digitale leeromgeving werkt en wat er komt kijken bij de stage (BPV). Kortom: de basis voor een goed begin en soepel verloop van je opleiding.

Praktijkdagen

Bij deze opleiding hoort een verplichte praktijkdag. Deze hoort bij de module Zorg en verzorging voor de onderwijsassistent. Tijdens de praktijkdag is er aandacht voor het verlenen van eerste hulp bij kinderen.

Op de praktijkdag gaat het in de eerste plaats om zelf oefenen en daarmee vormen de praktijkdag ook een perfecte voorbereiding op het examen en de beroepspraktijkvorming. Aan het bijwonen van de praktijkdag zijn geen extra kosten verbonden.

Loopbaanbegeleiding

Tijdens je opleiding maak je een serie loopbaanopdrachten. De LOI wijst een loopbaanbegeleider toe die jou ondersteuning en feedback geeft tijdens het loopbaantraject. Daarnaast bevat het loopbaantraject een hoorcollege time-management, waarin je leert je studie naast je privé-leven te plannen.

Naast loopbaanbegeleiding kun je, als je dat wilt, extra gecoacht worden tijdens je studie. Je loopbaanbegeleider zal je dan extra begeleiden, in de vorm van het voeren van een aantal studievoortgangsgesprekken. Zo krijg je precies de ondersteuning waar jij behoefte aan hebt. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Beroepspraktijkvorming

Een essentieel onderdeel van je opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens deze stage pas je de geleerde theorie toe in de praktijk van je toekomstige beroep. Ook biedt de BPV je de mogelijkheid om bepaalde handelingen of taken te leren, die je alleen in de praktijk kunt opdoen. Bovendien geeft de BPV-periode je een heel goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in je toekomstige beroep.

Voor deze opleiding geldt een minimum van 960 uur BPV bij een erkend en door Calibris geregistreerd leerbedrijf. Calibris is het kenniscentrum dat voor beroepsonderwijs in zorg, welzijn en sport de opleidingseisen vaststelt. In overleg met het leerbedrijf kun je de BPV parttime of fulltime invullen.

Het bedrijf waar je stage loopt, dient te zijn gevestigd in Nederland of het noorden van België. Neem bij twijfel contact op met de LOI.

Klik op een van de onderstaande links voor alle informatie over:

Op de werkplek zelf word je tijdens de BPV intensief begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider is een ervaren medewerker van het bedrijf waar je werkt.

Vanuit de LOI krijg je een praktijkbegeleider toegewezen die je tijdens de BPV ondersteunt. Deze praktijkbegeleider brengt een bezoek aan de werkplek om te kijken of je er de stage goed kunt vervullen. Daarnaast geeft de praktijkbegeleider gedurende de stage feedback en adviezen en monitort hij de voortgang.

Dankzij de intensieve begeleiding en het nauwe contact tussen de praktijkbegeleider en het bedrijf waar je stage loopt, ben je verzekerd van een goede aansluiting tussen je opleiding en je werkplek. Theorie en praktijk worden zo optimaal gecombineerd.

Heb je bij de start van je studie een relevante baan en is de school waar je werkt geregistreerd bij een kenniscentrum, dan kun je het praktijkdeel van de opleiding op de werkplek uitvoeren. Is de school waar je werkt niet geregistreerd, dan kan je werkgever bij het kenniscentrum een aanvraag doen tot erkenning.

Heb je geen (relevante) baan, sluit dan gedurende je opleiding een praktijkovereenkomst met een geschikt leerbedrijf. De meeste studenten vinden zelf een leerbedrijf. Wanneer je geen leerbedrijf kunt vinden, helpt de LOI je daarbij.

Kijk voor meer informatie over de stage, leuke tips en het vinden van een erkende stageplaats bij jou in de buurt op www.stagemarkt.nl

Om te kunnen starten met de BPV dien je eerst een aantal examens te hebben behaald.

Voordat je met de BPV kunt starten, dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen. De aanvraag van een VOG wordt soms vergoed door het stagebedrijf. Is dit niet het geval, dan zul je deze kosten (ca. € 30,-) zelf moeten voldoen. Kijk voor meer informatie over de VOG en het aanvraagformulier op www.justis.nl/vog.

Doelgericht lesmateriaal

Je ontvangt speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal en boeken. Bovendien krijg je opbergmappen om je lesmateriaal overzichtelijk in op te bergen. De leerstof is volledig. Je hoeft geen extra boeken aan te schaffen. Je hebt dus meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Efficiënter studeren met de KennisTrainer App

Alleen bij de LOI krijg je toegang tot een unieke KennisTrainer app voor op je smartphone of tablet. Deze intelligente software geeft je een training op maat. Met extra aandacht voor die onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. Een efficiënte en effectieve manier om de stof beter en sneller te onthouden.
Het kan voorkomen dat de KennisTrainer niet bij alle onderdelen van een opleiding beschikbaar is.

Online leeromgeving

LOI Campus, de online leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals een overzichtelijk leerpad. In een digitaal portfolio leg je vast welke kennis en competenties je hebt verworven. Ook de docent is via LOI Campus altijd bereikbaar voor vragen. Ervaar zelf de voordelen van LOI Campus, bekijk de demo.

Kennistrainer

Herhalen is dé manier om te slagen voor een examen. Daarom kun je bij de LOI gebruikmaken van de online kennistrainer. De kennistrainer stelt je vragen en herhaalt precies die vragen die je niet wist of niet goed had. Net zo lang tot je alle leerstof kent én onthoudt. Een betere voorbereiding op je examen is er niet. Zo slaag je zeker! De kennistrainer is ook beschikbaar op je smartphone.

Extra: boeiende online hoorcolleges

Overweeg je om na deze opleiding door te stromen naar de PABO? Op LOI Campus vind je vier zeer interessante online hoorcolleges. Deze geven je een indruk van het niveau van de PABO en vormen dus een goede voorbereiding. Ook maak je uitgebreid kennis met het beroep van leraar in het basisonderwijs. Wat houdt het werk precies in, hoe ziet een dag er in de praktijk uit en over welke skills moet je beschikken? Je ontdekt het allemaal. Deze online hoorcolleges zijn niet verplicht.

Examen

Een aantal modules wordt afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Voor andere modules moet je een schriftelijk en/of mondeling examen afleggen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Wanneer bij een opleiding een gratis mondelinge lesdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. Bij deze opleiding wordt een groot deel van de examens flexibel afgenomen. Dat wil zeggen dat je iedere werkdag digitaal examen af kunt leggen op maar liefst 16 locaties in heel Nederland. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen en een criterium gericht interview. Het afsluitende praktijkexamen en het criterium gericht interview worden bij je leerbedrijf afgenomen door twee praktijkexaminatoren.

Examengeld

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 30,- per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd. Sommige examens die door een externe instantie worden afgenomen, kunnen alleen via de desbetreffende instantie worden geboekt. Houd voor deze examens rekening met een aanvullende uitgave van ongeveer € 369,- (2015).

Diploma

Deze opleiding is volledig erkend door het ministerie van OCW. Na afloop wordt dan ook het officieel erkende diploma behaald. Je kunt je diploma aanvragen als je alle modules hebt afgerond en je beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat de beroepspraktijkvorming met voldoende resultaat is volbracht.

Aanmelding

Tijdens je studie word je automatisch volledig en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld. Indien een examen door een externe instantie wordt afgenomen dien je zelf op de site van de desbetreffende instantie te kijken voor meer informatie.

Vooropleiding

Je dient 18 jaar of ouder te zijn en je dient in het bezit te zijn van:

 • Een diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg.
 • MBO-diploma niveau 2 of 3.
 • Diploma LBO, VBO of MAVO waarbij alle examenvakken zijn afgelegd op tenminste c-niveau.
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
 • Diploma MBO-basisopleiding Onderwijsassistent.
 • Diploma MBO-deelprogramma Onderwijsassistent.

Verzoek tot toelating

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder, dan is het mogelijk om het Toelatingsexamen 18+ af te leggen. Bij voldoende resultaat kun je op grond daarvan worden toegelaten tot de MBO-opleiding van je keuze.

Het Toelatingsexamen 18+ wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland en kan elke werkdag worden afgelegd. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal- en rekenvaardigheid en toetst of je het niveau van de MBO-opleiding aan kunt. Aanmelden voor het toelatingsexamen kan digitaal via dit formulier. Ben je dyslectisch? Meld je dan telefonisch aan via (071) 54 51 234. De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Na het succesvol afleggen van het examen kan worden gestart met de gekozen MBO-opleiding van de LOI en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld. Ben je gezakt voor het examen, dan is het mogelijk een herkansing aan te vragen.

Vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Klik hier voor het formulier Vrijstellingsverzoek MBO-opleidingen. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma’s. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234.

Vervolgopleiding

Na het behalen van het diploma kun je onder bepaalde voorwaarden doorstromen naar het HBO-onderwijs. Bijvoorbeeld naar een HBO-bachelor Lerarenopleiding zoals de PABO.

Schrijf je direct in

Inschrijven is heel eenvoudig. Vul gewoon het inschrijfformulier in. Als je je nu inschrijft kun je binnenkort al aan de slag. Doe het dus vandaag nog!

14 dagen vrijblijvend op proef

Na inschrijving bij de LOI ontvang je binnen enkele dagen het eerste lespakket thuis. Het materiaal kan dan op het gemak worden ingezien. Voldoet het niet aan de verwachtingen, dan mag het pakket, zonder verplichtingen, binnen 14 kalenderdagen aan ons worden geretourneerd.

Nu inschrijven Gratis studiegids Gratis proefles
zijbalk 3.0 zomer instapweken tijdschriftenbon mbo, talen en eigen zaak camp
Persoonlijk studieadvies? Bel 071 - 545 1234
MME kennistrainer hier id