`

Studieduur en lesgeld

: 18 maanden
: 18 x € 93,75
:

35%

:

18 x € 60,94

In het kort Meer informatie

: 18 maanden
: 18 x € 93,75
:

35%

:

18 x € 60,94

Ja

Ja

2

Derde leerweg

 

X

Faciliteiten bij deze opleiding
 • Kennistrainer
 • Vragen stellen aan je docent
 • Contact leggen met je studiegenoten
 • Huiswerkopdrachten insturen
 • Overzicht vorderingen
 • Mediatheek
 • Informatie over mondelinge lesdagen
 • Informatie over examens
 • Contact met de LOI

Meer weten? Vraag de gratis proefles aan!

Dit heb je nodig

 • Internetaansluiting
 • Tekstverwerkingsprogramma dat
  bestanden in Word-formaat kan opslaan.

Eventuele aanvullende systeemeisen vind je in de opleidingsinformatie.

 
     

Vraag en antwoord

Heb je een vraag, kijk eerst of het antwoord hier staat.

MBO Helpende zorg en welzijn

Haal op flexibele wijze een erkend MBO-diploma

Op zoek naar een algemene opleiding in de gezondheidszorg? Kies dan voor MBO Helpende zorg en welzijn. Met deze brede opleiding kun je zorg bieden aan een uiteenlopende groep cliënten; van mensen met een ziekte of handicap tot mensen met psychiatrische problemen of een verslaving. Je ondersteunt cliënten thuis, maar kunt ook in een zorg- of welzijnsinstelling werken. Vaak heb je dan te maken met andere hulpverleners, zoals verzorgenden en sociaalagogische werkers. Als helpende zorg en welzijn heb je een uitdagende baan en werk je regelmatig onder tijdsdruk. Je verleent zorg en ondersteuning en begeleidt bij wonen en welzijn. Je helpt bij het opruimen en schoonmaken en zorgt voor een fijne leefomgeving. Indien nodig bied je ondersteuning bij de persoonlijke verzorging en ook bij emotionele problemen sta je klaar voor jouw cliënt. Je helpt bij het organiseren van activiteiten op het gebied van recreatie, educatie en werk en pleegt regelmatig overleg met collega’s, de mantelzorger of de wettelijke vertegenwoordigers van je cliënt.

Deze opleiding bereidt perfect voor op een uitdagende functie in de gezondheidszorg. Je doet alle kennis en vaardigheden op die je nodig hebt. Na afronding heb je een erkend MBO 2-diploma op zak. En kun je aan de slag in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, kinderopvang, in het ziekenhuis of in het welzijnswerk.

Betaal alleen lesgeld en examenkosten

Een opleiding bij de LOI is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén lesgeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten. Al het lesmateriaal is inbegrepen bij het lesgeld. Geen verborgen kosten dus! Bovendien betaal je alleen lesgeld voor de duur van je opleiding. Is de opleiding nog niet afgerond? Geen probleem! Je behoudt kosteloos recht op correctie en begeleiding én toegang tot alle online studietools, voor een periode tot tweemaal de aanbevolen studieduur. Je kunt dus twee keer zo lang studeren, zonder extra kosten.

Het lesgeld is inclusief:

 • Al het benodigde lesmateriaal.
 • Begeleiding door ervaren docenten.
 • Intensieve begeleiding tijdens de BPV.
 • Toegang tot de online leeromgeving.
 • Langer studeren, zonder extra kosten (tot twee keer de aanbevolen studieduur).
 • Klassikale bijeenkomsten (bij de klassikale opleiding).
 • Gratis praktijkdagen (indien van toepassing).
 • Gratis MBO Startdag.

We gaan er van uit dat je zelf beschikt over eventuele benodigde software. Van de meeste pakketten zijn online gratis trialversies beschikbaar.

Liever klassikaal studeren?

Deze opleiding is ook als klassikale opleiding te volgen. Je volgt dan interactieve klassikale bijeenkomsten (bij de dagopleiding 1 x per 4 weken, bij de avondopleiding 1 x per 2 weken) en studeert in de tussenliggende weken thuis met begeleiding via internet. Lees alles over deze opleiding in de klassikale variant.

Deze opleiding is in het Crebo geregistreerd onder nummer 92640.

Inspectie concludeert: “kwaliteitsborging MBO College goed”

De Inspectie van het Onderwijs bracht onlangs een rapport uit, waarin ze aangeeft vol lof te zijn over de kwaliteitsborging van het MBO College van de LOI. De inspectie geeft ons het oordeel ‘goed’ en daar zijn we bijzonder trots op. Voor jou een extra garantie dat je MBO-opleiding aan alle kwaliteitseisen voldoet!

Daarom kies je voor deze opleiding

 • Inclusief twee gratis praktijkdagen.
 • Voldoet aan de meest recente eisen vanuit de overheid.
 • Je behaalt een erkend diploma.
 • Gratis MBO Startdag helpt je snel op weg.
 • Flexibel examen doen: waar en wanneer je wilt.
 • Intensieve begeleiding door ervaren docenten, ook tijdens de BPV.

Voor wie bestemd

De opleiding MBO Helpende zorg en welzijn is bestemd voor iedereen die breed inzetbaar wil zijn in de gezondheidszorg. Je bent geïnteresseerd in mensen – jong en oud – met uiteenlopende sociale en medische problemen. Je vindt het fijn om anderen te helpen en zo de kwaliteit van hun leven te verbeteren. Je bent stressbestendig, behulpzaam en prima in staat om je eigen grenzen en die van anderen te bewaken.

Je einddoel

Na het afronden van deze opleiding heb je een erkend MBO 2-diploma op zak. Je kunt als helpende zorg en welzijn bij uiteenlopende instellingen en organisaties aan de slag. Bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, thuiszorg, kinderopvang, in het ziekenhuis of in het welzijnswerk.

Wil je een beeld krijgen van het beroep? Dan kun je hier een filmpje bekijken.

Arbeidsmarktperspectief

Meer informatie over het arbeidsmarktperspectief van deze opleiding is te vinden op de website van kenniscentrum Calibris: www.calibris.nl.

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit modules. Een aantal modules zijn voor elke beroepsgerichte MBO-opleiding gelijk. Andere modules zijn specifiek voor het beroep waarvoor je wordt opgeleid. De meeste van deze modules zijn gerelateerd aan een ‘kerntaak’: een geheel van werkprocessen (taken) die je in je toekomstige beroep zult tegenkomen.

De modules die voor iedere MBO-opleiding op dit niveau gelijk zijn:

 • Loopbaan en burgerschap
 • Nederlands 2F
 • Rekenen 2F

De specifieke modules voor dit beroep zijn:

 • Computervaardigheden
 • Het beroep en de cliënt
 • Voedingsleer
 • Hulp bij huishoudelijke taken
 • Omgaan met zieke mensen
 • Hulp bij persoonlijke verzorging
 • Hulp bij sociale activiteiten
 • Rapporteren
 • Plannen van werk en zorg
 • Veiligheid en ongevallen
 • Omgaan met cliënten en emoties
 • Zelfredzaamheid stimuleren
 • Communiceren
 • Deskundigheidsbevordering
 • Werken in en met een team
 • Reflecteren en evalueren
 • Opdrachten bij kerntaak 1
 • Opdrachten bij kerntaak 2
 • Opdrachten bij kerntaak 3

De opleiding Helpende zorg en welzijn is opgebouwd rondom de volgende kerntaken. Klik op een kerntaak voor de bijbehorende modules.

Als helpende zorg en welzijn ondersteun je cliënten bij huishouden, wonen, verblijf of opvang. In overleg en samen met de cliënt: ruim je op, maak je schoon en help je bij het doen van boodschappen en het bereiden van de maaltijden. Ook help je bij de persoonlijke zorg, denk aan: wassen, aan- en uitkleden, uiterlijke verzorging, toiletgang, bewegen en verplaatsen, inname van eten en drinken, en algemeen welbevinden. Je ondersteunt de cliënt bij (sociale) activiteiten door activiteiten te kiezen die aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt en te helpen bij vervoer en uitvoering van de (groeps)activiteit. Daarbij zorg je altijd voor de veiligheid van de cliënt en vermijdt je onveilige situaties.

Modules bij deze kerntaak

 • Computervaardigheden
 • Het beroep en de cliënt
 • Voedingsleer
 • Hulp bij huishoudelijke taken
 • Omgaan met zieke mensen
 • Hulp bij persoonlijke verzorging
 • Hulp bij sociale activiteiten
 • Rapporteren
 • Plannen van werk en zorg
 • Veiligheid en ongevallen
 • Opdrachten bij kerntaak 1

Naast praktische zorg, biedt je ook ondersteuning bij emotionele problemen. Door te luisteren, te troosten, door vragen te stellen, oprechte interesse te tonen en je in te leven in zorgen, gevoelens en problemen van de ander. Om zelfredzaamheid van je cliënt te stimuleren overleg je wat deze nog zelf kan en wil doen op het gebied van het huishouden, persoonlijke zorg en (sociale) activiteiten. Je nodigt de cliënt uit tot het ondernemen van actie en geeft advies over de wijze waarop dat kan.

Modules bij deze kerntaak

 • Omgaan met cliënten en emoties
 • Zelfredzaamheid stimuleren
 • Communiceren
 • Opdrachten bij kerntaak 2

Je houdt je vakkennis en deskundigheid bij door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bijscholingen. Samen met je leidinggevende stel je een persoonlijk ontwikkelplan op en voer je dit uit. Met je collega’s stem je de werkzaamheden af en maak je afspraken over de zorgverlening. Ook evalueer je je werkzaamheden regelmatig met je cliënten en je leidinggevende.

Modules bij deze kerntaak

 • Deskundigheidsbevordering
 • Werken in en met een team
 • Reflecteren en evalueren
 • Opdrachten bij kerntaak 3

Gratis MBO Startdag maakt je snel wegwijs

Voor alle MBO-studenten die starten met deze opleiding organiseert de LOI een speciale bijeenkomst, de MBO Startdag. Op deze dag word je snel wegwijs gemaakt in de opleiding. Je weet meteen hoe de opleiding in elkaar zit, hoe je het beste kunt studeren, hoe de digitale leeromgeving werkt en wat er komt kijken bij de stage (BPV). Kortom: de basis voor een goed begin en soepel verloop van je opleiding.

Praktijkdagen

De opleiding kent twee praktijkdagen. Een van deze dagen hoort bij de module Communiceren en de andere bij de module Veiligheid en ongevallen.

Op de praktijkdagen gaat het in de eerste plaats om zelf oefenen en daarmee vormen de praktijkdagen ook een perfecte voorbereiding op het examen en de beroepspraktijkvorming. Aan het bijwonen van de praktijkdagen zijn geen extra kosten verbonden.

Loopbaanbegeleiding

Tijdens je opleiding maak je een serie loopbaanopdrachten. De LOI wijst een loopbaanbegeleider toe die jou ondersteuning en feedback geeft tijdens het loopbaantraject. Daarnaast bevat het loopbaantraject een hoorcollege time-management, waarin je leert je studie naast je privé-leven te plannen.

Beroepspraktijkvorming

Een essentieel onderdeel van je opleiding is de beroepspraktijkvorming (BPV). Tijdens deze stage pas je de geleerde theorie toe in de praktijk van je toekomstige beroep. Ook biedt de BPV je de mogelijkheid om bepaalde handelingen of taken te leren, die je alleen in de praktijk kunt opdoen. Bovendien geeft de BPV-periode je een heel goed beeld van de dagelijkse gang van zaken in je toekomstige beroep.

Voor deze opleiding geldt een minimum van 640 uur BPV bij een erkend en door Calibris geregistreerd leerbedrijf. Calibris is het kenniscentrum dat voor beroepsonderwijs in zorg, welzijn en sport de opleidingseisen vaststelt. In overleg met het leerbedrijf kun je de BPV parttime of fulltime invullen. Het bedrijf waar je stage loopt, dient te zijn gevestigd in Nederland of het noorden van België. Neem bij twijfel contact op met de LOI.

Klik op een van de onderstaande links voor alle informatie over:

Op de werkplek zelf word je tijdens de BPV intensief begeleid door een praktijkopleider. De praktijkopleider is een ervaren medewerker van het bedrijf waar je werkt.

Vanuit de LOI krijg je een praktijkbegeleider toegewezen die je tijdens de BPV ondersteunt. Deze praktijkbegeleider brengt een bezoek aan de werkplek om te kijken of je er de stage goed kunt vervullen. Daarnaast geeft de praktijkbegeleider gedurende de stage feedback en adviezen en monitort hij de voortgang.

Dankzij de intensieve begeleiding en het nauwe contact tussen de praktijkbegeleider en het bedrijf waar je stage loopt, ben je verzekerd van een goede aansluiting tussen je opleiding en je werkplek. Theorie en praktijk worden zo optimaal gecombineerd.

Heb je bij de start van je studie een relevante baan en is het bedrijf waar je werkt geregistreerd bij een kenniscentrum, dan kun je het praktijkdeel van de opleiding op de werkplek uitvoeren. Is het bedrijf waar je werkt niet geregistreerd, dan kan je werkgever bij het kenniscentrum een aanvraag doen tot erkenning.

Heb je geen (relevante) baan, sluit dan gedurende je opleiding een praktijkovereenkomst met een geschikt leerbedrijf. De meeste studenten vinden zelf een leerbedrijf. Wanneer je geen leerbedrijf kunt vinden, helpt de LOI je daarbij.

Kijk voor meer informatie over de stage, leuke tips en het vinden van een erkende stageplaats bij jou in de buurt op www.stagemarkt.nl

Om te kunnen starten met de BPV dien je eerst een aantal examens te hebben behaald.

Het kan voorkomen dat de organisatie waar je stage wilt lopen, om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vraagt. Is dit het geval, dan ben je verplicht deze te overleggen voordat je met de BPV kunt starten. De aanvraag van een VOG wordt soms vergoed door het stage bedrijf. Is dit niet het geval, dan zul je deze kosten (ca. € 30,-) zelf moeten voldoen. Kijk voor meer informatie over de VOG en het aanvraagformulier op www.justis.nl/vog

Doelgericht lesmateriaal

Je ontvangt het boek Helpende Zorg en Welzijn niveau 2 van uitgeverij Angerenstein. Er hoeven geen extra boeken aangeschaft te worden. Je hebt dus meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Efficiënter studeren met de KennisTrainer App

Alleen bij de LOI krijg je toegang tot een unieke KennisTrainer app voor op je smartphone of tablet. Deze intelligente software geeft je een training op maat. Met extra aandacht voor die onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. Een efficiënte en effectieve manier om de stof beter en sneller te onthouden.
Het kan voorkomen dat de KennisTrainer niet bij alle onderdelen van een opleiding beschikbaar is.

Online leeromgeving

LOI Campus, de online leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals een overzichtelijk leerpad. In een digitaal portfolio leg je vast welke kennis en competenties je hebt verworven. Ook de docent is via LOI Campus altijd bereikbaar voor vragen. Ervaar zelf de voordelen van LOI Campus, bekijk de demo.

Kennistrainer

Herhalen is dé manier om te slagen voor een examen. Daarom kun je bij de LOI gebruikmaken van de online kennistrainer. De kennistrainer stelt je vragen en herhaalt precies die vragen die je niet wist of niet goed had. Net zo lang tot je alle leerstof kent én onthoudt. Een betere voorbereiding op je examen is er niet. Zo slaag je zeker! De kennistrainer is ook beschikbaar op je smartphone.

Examen

Een aantal modules wordt afgerond met huiswerk-, casus- of portfolio-opdrachten. Voor andere modules moet je een schriftelijk en/of mondeling examen afleggen. Dat kan een LOI-examen zijn, of een examen dat wordt afgenomen door een externe instantie. Wanneer bij een opleiding een gratis mondelinge lesdag hoort, kan het ook voorkomen dat de desbetreffende module wordt afgesloten met een praktijkopdracht tijdens deze dag. Bij deze opleiding wordt een groot deel van de examens flexibel afgenomen. Dat wil zeggen dat je iedere werkdag digitaal examen af kunt leggen op maar liefst 16 locaties in heel Nederland. De LOI-examens staan onder toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen en een criterium gericht interview. Het afsluitende praktijkexamen en het criterium gericht interview worden bij je leerbedrijf afgenomen door twee praktijkexaminatoren.

Examengeld

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 32,- per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via de LOI wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

Diploma

Deze opleiding is volledig erkend door het ministerie van OCW. Na afloop wordt dan ook het officieel erkende diploma behaald. Je kunt je diploma aanvragen als je alle modules hebt afgerond en je beschikt over een bewijs waaruit blijkt dat de beroepspraktijkvorming met voldoende resultaat is volbracht.

Aanmelding

Tijdens je studie word je automatisch volledig en op tijd geïnformeerd over deelname aan de LOI-examens: waar, wanneer en hoe laat ze worden afgenomen, hoeveel tijd je per onderdeel krijgt en hoe je je precies inschrijft. Van eventuele bijzonderheden word je eveneens op de hoogte gesteld. Indien een examen door een externe instantie wordt afgenomen dien je zelf op de site van de desbetreffende instantie te kijken voor meer informatie.

Vooropleiding

Je dient 18 jaar of ouder te zijn en je dient in het bezit te zijn van:

 • Een diploma LBO, VBO, of VMBO basisberoepsgerichte leerweg of de kaderberoepsgerichte leerweg.
 • Een diploma MAVO, of VMBO theoretische leerweg.
 • Een diploma MAVO-VBO, of VMBO gemengde leerweg.
 • Overgangsbewijs HAVO of VWO naar het vierde leerjaar.
 • Een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.
 • Een diploma entreeopleiding: MBO-diploma niveau 1.
 • Diploma MBO-basisopleiding Helpende zorg en welzijn.
 • Diploma MBO-deelprogramma Helpende zorg en welzijn.

Verzoek tot toelating

Voldoe je niet aan de vooropleidingseisen, maar ben je 18 jaar of ouder, dan is het mogelijk om het Toelatingsexamen 18+ af te leggen. Bij voldoende resultaat kun je op grond daarvan worden toegelaten tot de MBO-opleiding van je keuze.

Het Toelatingsexamen 18+ wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland en kan elke werkdag worden afgelegd. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal- en rekenvaardigheid en toetst of je het niveau van de MBO-opleiding aan kunt. Aanmelden voor het toelatingsexamen kan digitaal via dit formulier. Ben je dyslectisch? Meld je dan telefonisch aan via (071) 54 51 234. De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Na het succesvol afleggen van het examen kan worden gestart met de gekozen MBO-opleiding van de LOI en wordt dit bedrag in mindering gebracht op het lesgeld. Ben je gezakt voor het examen, dan is het mogelijk een herkansing aan te vragen.

Vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen voor gelijknamige modules binnen een vervolgopleiding. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het lesgeld. Klik hier voor het formulier Vrijstellingsverzoek MBO-opleidingen. Meer informatie vind je bij Vrijstellingen voor volledige MBO-opleidingen en korte MBO-programma’s. Neem bij vragen contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234.

Vervolgopleiding

Na het behalen van het diploma kun je doorstromen naar een zorg- of sociaal agogische opleiding op niveau 3, bijvoorbeeld MBO Pedagogisch medewerker niveau 3 - kinderopvang.

Schrijf je direct in

Inschrijven is heel eenvoudig. Vul gewoon het inschrijfformulier in. Als je je nu inschrijft kun je binnenkort al aan de slag. Doe het dus vandaag nog!

14 dagen vrijblijvend op proef

Na inschrijving bij de LOI ontvang je binnen enkele dagen het eerste lespakket thuis. Het materiaal kan dan op het gemak worden ingezien. Voldoet het niet aan de verwachtingen, dan mag het pakket, zonder verplichtingen, binnen 14 kalenderdagen aan ons worden geretourneerd.

Nu inschrijven Gratis studiegids Gratis proefles
zijbalk 3.0 zomer instapweken tijdschriftenbon mbo, talen en eigen zaak camp
Persoonlijk studieadvies? Bel 071 - 545 1234
MME kennistrainer hier id