`

Studielast en collegegeld

: 240 EC
: 36 x € 159,-
of : 3 x € 1.812,-

In het kort Meer informatie

: 240 EC
: 36 x € 159,-
of : 3 x € 1.812,-

MBO4, HAVO, VWO of 21+ toets

HBO bachelor

HBO Getuigschrift

NVAO, Ministerie van OCW

 

X

Faciliteiten bij deze opleiding
 • Kennistrainer
 • Kennistests
 • I-coach
 • Vragen stellen aan je docent
 • Contact leggen met je studiegenoten
 • Huiswerkopdrachten insturen
 • Overzicht vorderingen
 • Mediatheek
 • Informatie over mondelinge lesdagen
 • Informatie over examens
 • Contact met de LOI

Meer weten? Vraag de gratis proefles aan!

Dit heb je nodig

 • Internetaansluiting
 • Tekstverwerkingsprogramma dat
  bestanden in Word-formaat kan opslaan.

Eventuele aanvullende systeemeisen vind je in de opleidingsinformatie.

 
     

Vraag en antwoord

Heb je een vraag, kijk eerst of het antwoord hier staat.

NVAO Opleidingen HBO-bachelor Toegepaste psychologie – specialisatie GGZ Kinderen en jeugd Vernieuwd!

Bachelor of Applied Psychology (BA P)

Ben je geïnteresseerd in (de ontwikkeling) van kinderen en jongeren en wil je hen helpen bij het oplossen en overwinnen van problemen? Dan is de praktijkgerichte HBO-bacheloropleiding Toegepaste psychologie met als specialisatie GGZ Kinderen en jeugd een goede keuze. Na afronding kun je bijvoorbeeld aan de slag bij een GGZ-instelling of in de jeugdzorg, pleegzorg of jeugdreclassering.

De opleiding HBO Toegepaste psychologie van LOI Hogeschool is volledig erkend door het ministerie van OCW. Bovendien heeft deze HBO-opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Deze accreditatie garandeert (internationale) erkenning van het diploma dat je bij LOI Hogeschool behaalt. De opleiding bereidt perfect voor op een veelzijdige functie als professional in de psychologie. De extra vakliteratuur t.w.v. € 500,- die je nodig hebt tijdens de opleiding, is volledig bij het collegegeld inbegrepen.

Met het behalen van het internationaal erkende getuigschrift HBO Toegepaste psychologie mag bovendien de titel Bachelor of Applied Psychology gevoerd worden.

Deze opleiding is in het CROHO geregistreerd als deeltijdopleiding onder nummer 34507.

Studenten en afgestudeerden van de opleiding HBO Toegepaste psychologie kunnen lid worden van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie. Deze beroepsvereniging verbindt HBO- en WO-psychologen in Nederland en behartigt hun belangen. De NBTP maakt afspraken met diverse bedrijven en instellingen en organiseert interessante bijeenkomsten. Als lid profiteer je onder meer van 25% korting op diverse tijdschriften. Verder ontvang je gratis een nieuwsbrief en online vakblad. Kijk voor meer informatie over de Nederlandse Beroepsvereniging voor Toegepaste Psychologie en de voordelen van een lidmaatschap op www.nbtp.nl.

Betaal alleen collegegeld en examenkosten

Een opleiding bij LOI Hogeschool is niet alleen een slimme, maar ook een zeer voordelige keuze. Je betaalt voor deze opleiding namelijk alléén collegegeld en examenkosten. Eénmalig wordt er bij inschrijving een klein bedrag in rekening gebracht voor inschrijfkosten en dossiervorming. Alle verplichte vakliteratuur is inbegrepen bij het collegegeld. Geen verborgen kosten dus! Bovendien betaal je slechts drie jaar collegegeld en mag je daarna nog drie jaar gratis studeren. Je behoudt in die periode gewoon recht op begeleiding en toegang tot alle studiefaciliteiten.

Het collegegeld is inclusief:

 • Alle verplichte vakliteratuur
 • Studiemateriaal
 • Begeleiding door ervaren docenten
 • Toegang tot de online leeromgeving
 • Drie jaar gratis uitloop, zonder extra kosten

Beroep en arbeidsmarkt

Als HBO-psycholoog werk je over het algemeen in een multidisciplinaire setting en onder verantwoordelijkheid van een academisch geschoolde psycholoog of pedagoog. De taken liggen op het gebied van psychodiagnostiek (het op wetenschappelijke wijze verzamelen van informatie over een cliënt) en psychologische hulpverlening. Ook preventieactiviteiten kunnen tot de taken behoren. Je kunt als HBO-psycholoog bijvoorbeeld aan de slag bij een GGZ-instelling, een instelling voor ambulante GGZ (Riagg), een jeugdpsychiatrische kliniek, een gezinsvervangend tehuis, pleegzorg, de jeugdreclassering of de Raad voor de Kinderbescherming.

Klik hier voor informatie over de andere werkvelden en specialisaties.

Inhoud van de opleiding HBO Toegepaste psychologie – specialisatie GGZ Kinderen en jeugd

Werken met mensen leer je het beste in de praktijk. De opleiding HBO Toegepaste Psychologie van LOI Hogeschool is daarom een praktijkgerichte opleiding. Er wordt o.a. aandacht besteed aan: diagnosticeren, communiceren, adviseren, voorlichten, trainen, coachen en onderzoeken. Tijdens de hoofdfase worden praktijkopdrachten uitgevoerd op de werkplek.

De modules van de Specialisatie GGZ Kinderen en jeugd zijn gericht op onder andere neuropsychologie, pedagogiek en hechting. De integrale opdracht in de hoofdfase is gericht op het doorlopen van een geheel traject van een cliënt, vanaf de intake tot de afsluiting.

Beroepspraktijkvorming (stage)

De praktijk vormt een belangrijk deel van de opleiding. In totaal loop je 840 uur stage tijdens de opleiding. Op de werkplek leer je werken in de praktijk en voer je praktijkopdrachten uit. Heb je al een baan binnen het psychologisch werkveld? Dan kun je je baan gebruiken als werkplek en daarmee werk en studie combineren. Omdat je veel praktijkspecifieke opdrachten binnen de praktijk uit moet voeren, is het van essentieel belang, een praktijkplek te hebben.

Halverwege de hoofdfase en aan het einde van de hoofdfase brengt de stagedocent een bezoek aan je werkplek om een assessment af te nemen. Dit assessment bestaat uit een proeve van bekwaamheid waarbij je kernvaardigheden uitvoert en hierbij wordt geobserveerd door de stagedocent. Tijdens het bezoek wordt bovendien de afgelopen praktijkperiode geëvalueerd en worden (bij het bezoek halverwege) afspraken gemaakt over de resterende praktijkperiode.

De werkplek is relevant indien voldaan is aan een aantal eisen:

Op de werkplek moet je vaardigheden op het gebied van diagnostiek en begeleiding op kunnen doen die zijn gerelateerd aan de Specialisatie. Enkele voorbeelden van deze vaardigheden zijn: interview afnemen, gesprekken voeren met patiënten of cliënten, tests afnemen, observeren en het opstellen van hulpverleningsplannen.

De werkplek kan zijn: een overheidsinstelling, een door de overheid gefinancierde of gesubsidieerde instelling, een particuliere instelling, een bedrijf of een zelfstandig gevestigde psycholoog of (ortho)pedagoog.

Op de werkplek moet je begeleid worden door een NIP-psycholoog, een GZ-psycholoog en/of NVO-pedagoog. Deze personen dienen aan de volgende eisen te voldoen. Een psycholoog dient lid te zijn van het NIP, GZ-psycholoog te zijn, een basisaantekening diagnostiek te hebben en ten minste twee jaar ervaring met diagnostiek voor het desbetreffende werkveld. Een (ortho)pedagoog of onderwijskundige moet lid zijn van de NVO, een algemene registratie hebben en een diagnostische registratie of ten minste twee jaar ervaring met diagnostiek voor het desbetreffende werkveld.

Studieprogramma van de opleiding HBO Toegepaste psychologie – specialisatie GGZ Kinderen en jeugd

Het studieprogramma bestaat uit een propedeuse en een hoofdfase In het propedeusejaar volg je zes gratis contactdagen. Tijdens deze dagen wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen van de nodige vaardigheden. Deze contactdagen zijn bij het collegegeld inbegrepen. De opleiding wordt afgesloten met een afstudeeropdracht. Aan elke theoriemodule in de propedeuse en de hoofdfase zijn (praktijk)opdrachten gekoppeld.

Propedeuse

Module

Studiepunten (EC’s)

Inleiding digitaal portfolio

0

Inleiding in de psychologie

5

Effectief communiceren

5

Inleiding onderzoek doen

5

Gesprekstechnieken, observatie en rapportage

5

Ontwikkelingspsychologie

5

Persoonlijkheidsleer

5

Psychodiagnostiek

5

Algemene beroepsoriëntatie

5

Statistiek voor de psychologie – deel 1

5

Werkveldoriëntatie + lesdagensyclus (5 lesdagen, 1 toetsdag)

5

Praktijkintegratie-opdracht propedeuse

10

   

Totaal Propedeuse

60

 

Hoofdfase

Algemeen

Module

Studiepunten (EC’s)

Sociale psychologie

5

Transculturele psychologie

5

Casemanagement

5

Groepsdynamica

5

Statistiek voor de psychologie – deel 2

5

Praktijkintegratie-opdracht Generiek deel hoofdfase

5

Lesdag diagnostiek

 

Uitstroomvariant GGZ-kinderen en jeugd

Module

Studiepunten (EC’s)

Psychopathologie kinderen en jeugd

15

Neuropsychologie

5

Pedagogiek (GGZ Kinderen en Jeugd)

10

Hechting

5

Diagnostiek kinderen en jeugd

10

Gespreksvoering en rapportage kinderen en jeugd

15

Praktijkintegratie-opdracht GGZ Kinderen en jeugd

10

Vrije Keuze Ruimte

30

Stage

30

Praktijktoetsing op de werkplek

-

Afstudeeropdracht

20

Totaal Hoofdfase

180

Totaal HBO Toegepaste psychologie

240

Doelgericht lesmateriaal

Er wordt gewerkt met speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal in combinatie met gerenommeerde vakliteratuur. Het lesmateriaal is helder van opzet en gaat recht op het doel af. Zonder onnodige ballast en met extra uitleg en training waar dat nodig is. Al het lesmateriaal is volledig inbegrepen bij het collegegeld.

Efficiënter studeren met de KennisTrainer App

Alleen bij de LOI krijg je toegang tot een unieke KennisTrainer app voor op je smartphone of tablet. Deze intelligente software geeft je een training op maat. Met extra aandacht voor die onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. Een efficiënte en effectieve manier om de stof beter en sneller te onthouden.
Het kan voorkomen dat de KennisTrainer niet bij alle onderdelen van een opleiding beschikbaar is.

Inclusief vakliteratuur

Bij deze HBO-bacheloropleiding heb je naast je lesmateriaal veel extra vakliteratuur nodig. Bij LOI Hogeschool wordt deze vakliteratuur t.w.v. ongeveer € 500,- gratis meegeleverd bij je lesmateriaal!

Online leeromgeving

LOI Campus, de online leeromgeving, biedt tal van innovatieve studietools, zoals assessments, kennistests, een digitaal portfolio, een unieke online kennistrainer (ook voor op je smartphone) en online hoorcolleges. Online hoorcolleges zijn speciaal ontwikkeld om lastige lesstof te verduidelijken of interessante onderwerpen uit te lichten. Denk aan een presentatie met extra uitleg van je docent of een filmpje dat in gaat op een boeiende case. Je kunt een online hoorcollege zo vaak bekijken als je wilt. Zo komt de stof nog meer tot leven en wordt studeren makkelijker en leuker.

Examen

Elke module wordt afgerond met een examen. Een voldoende resultaat geeft recht op een HBO-certificaat. Daarnaast moeten gedurende de opleiding diverse praktijkopdrachten worden uitgevoerd.

Flexibel examen afleggen

Bij deze opleiding zijn een of meerdere examens flexibel. Dit betekent dat je iedere werkdag examen kunt doen op 16 verschillende locaties in Nederland. Dus: geen examenstress of lang wachten op een examendatum, maar meteen examen afleggen als jij er klaar voor bent. Je legt het examen digitaal af waardoor de uitslag snel bekend is.

Examengeld

Het examengeld voor deze opleiding bedraagt € 49,- per maand. Hiervoor mag ieder examen dat via LOI Hogeschool wordt afgenomen één keer kosteloos worden afgelegd.

HBO-getuigschrift

De bacheloropleiding HBO Toegepaste Psychologie - Specialisatie GGZ Kinderen en jeugd is volledig erkend door het Ministerie van OCW. Bovendien heeft deze opleiding het hoogst haalbare kwaliteitsstempel voor hoger onderwijs: de NVAO-accreditatie. Na afloop wordt dan ook het officiële en internationaal erkende bachelorgetuigschrift HBO Toegepaste psychologie behaald. Op grond daarvan mag titel Bachelor of Applied Psychology worden gevoerd.

Vrijstellingen

Eerder behaalde diploma’s kunnen recht geven op vrijstellingen. Met een vrijstelling hoef je geen examen te doen voor de desbetreffende module, bespaar je studietijd en krijg je korting op het collegegeld. Voor meer informatie over vrijstellingen, klik hier.

Als je wilt weten of vrijstelling mogelijk is zonder direct in te schrijven voor deze opleiding, vul dan dit formulier in. Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Studievoorlichting: (071) 545 1234.

Standaard vrijstellingen

Voor de HBO-bacheloropleiding Toegepaste Psychologie wordt een aantal standaard vrijstellingen verleend.

Op basis van de opleiding basiskennis Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA I) van de LOI wordt vrijstelling verleend voor de theoriegedeeltes van de volgende vakken uit de propedeuse en het generieke deel van de hoofdfase:

 • Inleiding in de psychologie (5 EC)
 • Persoonlijkheidsleer (5 EC)
 • Gesprekstechnieken, observatie en rapportage (7 EC)
 • Psychodiagnostiek (7 EC)
 • Ontwikkelingspsychologie (6 EC)

Op basis van de opleiding Psychologisch Pedagogisch Assistent (PPA II) van de LOI wordt vrijstelling verleend voor de contactdagen met uitzondering van de toetsdag.

Vooropleiding

Een HAVO- of VWO-diploma of een MBO-diploma niveau 4 is een vereiste om deze opleiding te kunnen volgen. Heb je niet de juiste vooropleiding op zak, maar wil je toch een HBO-opleiding volgen? Doe dan het 21+ toelatingsexamen.

HBO 21+ regeling

Om toegelaten te worden tot een HBO-opleiding van LOI Hogeschool dien je minimaal in het bezit te zijn van een HAVO- of VWO-diploma óf een MBO-diploma niveau 4. Beschik je niet over een van deze diploma’s en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je via de 21+ regeling mogelijk toch toegelaten worden tot een HBO-opleiding. Dit kan door het afleggen van een 21+ toelatingsexamen. Wanneer je slaagt voor het 21+ toelatingsexamen kun je direct starten met de HBO-opleiding van je keuze.

De kosten voor het toelatingsexamen bedragen € 75,-. Indien je wordt toegelaten en je start met een opleiding bij LOI Hogeschool, dan worden de gemaakte kosten voor het toelatingsexamen direct in mindering gebracht op je collegegeld.

Het 21+ toelatingsexamen wordt digitaal afgenomen op 16 locaties in Nederland. Je kunt het examen op elke werkdag afleggen. Het examen bestaat uit meerkeuzevragen op het gebied van taal, rekenen en logica, en toetst of je het niveau van een HBO-opleiding aan kunt. Naar aanleiding van de uitslag van het examen krijg je een advies van de toelatingscommissie van LOI Hogeschool of je wel of niet met de opleiding van je keuze kunt starten. De kosten voor het examen bedragen € 75,-. Als je slaagt voor het examen kun je starten met een HBO-opleiding van LOI Hogeschool en wordt dit bedrag in mindering gebracht op je collegegeld. Ben je gezakt voor het examen, dan kun je een herkansing aanvragen.

Klik hier om je aan te melden voor het 21+ toelatingsexamen. Op het formulier kun je aangeven op welke gewenste tijd, datum en locatie je het toelatingsexamen wilt afleggen. Het systeem zal direct op beschikbaarheid controleren en eventueel alternatieve data en tijdstippen voorstellen. Je kunt het toelatingsexamen vervolgens direct boeken en betalen via iDeal.

Toelatingsprogramma

Naast het afleggen van een 21+ toelatingsexamen is het ook mogelijk (wanneer je 21 jaar of ouder bent) om tot deze bacheloropleiding te worden toegelaten op grond van het korte HBO-programma Diagnostiek in de psychologie van LOI Hogeschool. Dit HBO-programma geldt in dat geval als toelatingsprogramma voor deze bachelor. Bij doorstroming naar de volledige bacheloropleiding ontvang je bovendien vrijstelling voor de gelijknamige modules die je hebt behaald met het HBO-programma Diagnostiek in de psychologie.

Studieduur en collegegeld

De nominale studieduur bedraagt vier jaar, op basis van 240 studiepunten (EC) en een studielast van 60 studiepunten per jaar. Bij LOI Hogeschool studeer je echter in je eigen tempo. Afhankelijk van werkervaring, eerder behaalde diploma’s, de huidige werkplek en de tijd die je in de opleiding steekt, kun je deze opleiding sneller afronden. Je mag er ook langer over doen, tot maximaal zes jaar. Je betaalt in alle gevallen slechts drie jaar collegegeld en kunt daarna nog drie jaar gratis studeren.

Schrijf je direct in voor de opleiding HBO Toegepaste Psychologie – specialisatie GGZ Kinderen en jeugd

Inschrijven is heel eenvoudig via het inschrijfformulier. Als je je nu inschrijft kun je binnenkort al aan de slag. Doe het dus vandaag nog.

14 dagen vrijblijvend op proef

Na inschrijving bij LOI Hogeschool ontvang je binnen enkele dagen het eerste lespakket thuis. Het materiaal kan dan op het gemak worden ingezien. Voldoet het niet aan de verwachtingen, dan mag het pakket, zonder verplichtingen, binnen 14 kalenderdagen aan ons worden geretourneerd.

Geen langdurige verplichting

Tijdens de studie is het mogelijk om aan het eind van ieder studiejaar de opleiding te beëindigen. Je gaat dus nooit een langdurige verplichting aan.

Nu inschrijven Gratis studiegids Gratis proefles
zijbalk 3.0 samsung HBO-bach + ADs
Persoonlijk studieadvies? Bel 071 - 545 1234
mme zijbalk HBO-gids een gids met inhoud
Nederland kiest massaal voor LOI Hogeschool