`

Studieduur en lesgeld

: 6 maanden
: 6 x € 58,50
:

35%

:

6 x € 38,03

In het kort Meer informatie

: 6 maanden
: 6 x € 58,50
:

35%

:

6 x € 38,03

Geen

Ja

 

X

Faciliteiten bij deze opleiding
 • Kennistrainer
 • I-coach
 • Vragen stellen aan je docent
 • Contact leggen met je studiegenoten
 • Huiswerkopdrachten insturen
 • Overzicht vorderingen
 • Mediatheek
 • Informatie over examens
 • Contact met de LOI

Meer weten? Vraag de gratis proefles aan!

Dit heb je nodig

 • Internetaansluiting
 • Tekstverwerkingsprogramma dat
  bestanden in Word-formaat kan opslaan.

Eventuele aanvullende systeemeisen vind je in de opleidingsinformatie.

 
     

Vraag en antwoord

Heb je een vraag, kijk eerst of het antwoord hier staat.

Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Examen onder auspiciën van het ministerie van Justitie

Wil jij een baan waarbij je strafbare feiten signaleert en daar meteen iets aan kunt doen door de juiste maatregelen te treffen? Dan is een functie als buitengewoon opsporingsambtenaar op je lijf geschreven. De nodige kennis van bijvoorbeeld wetten en regels leer je tijdens de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar van de LOI. Dat klinkt misschien saai, maar kennis van deze regels is onontbeerlijk bij het uitoefenen van je beroep. En dit beroep is allesbehalve saai!

Daarom kies je voor deze opleiding

 • Examen onder auspiciën van het ministerie van Justitie
 • In zes maanden je diploma op zak

Efficiënter studeren met de KennisTrainer App

Alleen bij de LOI krijg je toegang tot een unieke KennisTrainer app voor op je smartphone of tablet. Deze intelligente software geeft je een training op maat. Met extra aandacht voor die onderwerpen waar jij nog moeite mee hebt. Een efficiënte en effectieve manier om de stof beter en sneller te onthouden.
Het kan voorkomen dat de KennisTrainer niet bij alle onderdelen van een opleiding beschikbaar is.

Voor wie is de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar bestemd

De cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar is voor iedereen die een vak wil leren waarbij veel verantwoordelijkheid komt kijken. Een buitengewoon opsporingsambtenaar heeft de wettelijke bevoegdheid strafbare feiten te signaleren en vervolgens de juiste maatregelen te treffen binnen wettelijk bepaalde kaders, bijvoorbeeld het uitschrijven van een proces-verbaal.

Je einddoel

Na het behalen van je diploma heb je de bevoegdheid strafbare feiten te signaleren en daarop via de juiste weg maatregelen te treffen. Deze bevoegdheid heb je nodig in veel functies:

 • APV-controleur
 • flora- en faunabeheerder
 • parkeercontroleur
 • milieuopsporingsambtenaar
 • controleur openbare ruimte
 • gemeentelijk opsporingsambtenaar
 • sociaal rechercheur
 • leerplichtambtenaar
 • medewerker bouw- en woningtoezicht
 • tunnelwachter
 • controleur vaarwegen
 • teleservicemedewerker
 • buitengewoon opsporingsambtenaar van politie
 • inspecteur dierenbescherming en brandweercommandant/-officier.

Inhoud van de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar

In de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar komen de volgende onderwerpen aan bod:

De buitengewoon opsporingsambtenaar en de politie

Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) moet je aan een paar voorwaarden voldoen; in dit onderdeel kom je te weten welke dat zijn en waarom. En je leert in welke werkgebieden je als BOA aan de slag kunt.

Ook leer je hoe de Nederlandse politieorganisatie in elkaar zit. Naast de reguliere politie, maak je kennis met instanties als de arbeidsinspectie en de FIOD.

Inleiding recht

Als BOA bevind je je op het terrein van de wetshandhaving. In deze hoofdstukken krijg je een inleiding in het Nederlandse rechtssysteem en de staatsinrichting. Je maakt kennis met de begrippen privaatrecht, handelsrecht, staatsrecht en strafrecht en je leert meer over de grondwet, het Burgerlijk Wetboek en het begrip jurisprudentie.

Materieel strafrecht

Omdat een BOA vooral te maken krijgt met strafrecht, maak je in dit onderdeel kennis met het materiële strafrecht oftewel de regels die iets verbieden of gebieden en de straf die op overtreding daarvan staat. Je leert alles over misdrijven en overtredingen, de sancties die daar bij horen en in welke gevallen je van strafuitsluitingsgronden spreekt. Ook leer je wat de begrippen poging, voorbereiding en deelneming strafrechtelijk betekenen. En je maakt kennis met de diverse rechtspersonen.

Formeel strafrecht

Het formele strafrecht heeft te maken met de regels waar je je als BOA, maar ook als rechter, officier van justitie of verdachte, aan moet houden en welke rechten en plichten je hebt in het strafproces. Kortom, de spelregels van het recht. Je leert de regels bij het opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen van verdachten. En je maakt kennis met de gang van zaken bij een strafproces.

Gespreks- en benaderingstechnieken en de combi-bon

In dit onderdeel wordt nader ingegaan op het examenonderdeel ‘Gespreks- en benaderingstechnieken’ en het uitschrijven van een combi-bon. Dit is naast het onderdeel wet- en regelgeving, een nieuw examenonderdeel om het BOA-getuigschrift te behalen. Deze twee onderdelen vormen samen de opleiding Basisbekwaamheid BOA.

Doelgericht lesmateriaal

Je ontvangt speciaal ontwikkeld, losbladig lesmateriaal. Bovendien krijg je een opbergmap om je lesmateriaal overzichtelijk in op te bergen.

De leerstof is volledig. Je hoeft geen extra boeken aan te schaffen. Je hebt dus meteen alles in huis om van je studie een succes te maken.

Examen

Als buitengewoon opsporingsambtenaar dien je onder meer bekwaam te zijn voor het uitoefenen van opsporingsbevoegdheden en het opmaken van een ambtsedig proces-verbaal. Deze bekwaamheid blijkt uit het succesvol afleggen van het examen Buitengewoon opsporingsambtenaar. De organisatie en afname van het examen Buitengewoon Opsporingsambtenaar – Onderdeel Rechtskennis wordt door het Cito verzorgd. Het praktijkexamen Gespreks- en benaderingstechnieken wordt afgenomen door ExTH.

Een examen bestaat uit twee onderdelen:

 • Rechtskennis: meerkeuzevragen, 90 minuten
 • Gespreks- en benaderingstechniek en het uitschrijven van een combi-bon: casus, 45 minuten

Locaties

Het examen wordt op de computer in een testcenter afgenomen. Je kunt alle twee de examenonderdelen na elkaar afleggen en kiest zelf in welke volgorde je dat wilt doen. Het examen kan op elke werkdag gemaakt worden. Na afloop krijg je meteen een voorlopige uitslag.

Getuigschrift

Alleen wanneer je voor beide examenonderdelen een voldoende resultaat behaalt, krijg je een getuigschrift. Op grond van een getuigschrift dat niet ouder is dan één jaar, kan een akte van opsporingsbevoegdheid worden verleend voor maximaal vijf jaar. Dit betekent dat om de vijf jaar opnieuw examen moet worden gedaan.

Het getuigschrift is een van de voorwaarden voor het verlenen van een akte van opsporingsbevoegdheid. Daarnaast worden de noodzaak tot het verlenen van opsporingsbevoegdheid en de betrouwbaarheid van de aanvrager getoetst.

Inschrijving

Inschrijven voor het examenonderdeel Rechts- en wetskennis kan via de website van het CITO, www.cito.nl. Hier vind je meer informatie over de testcenters en de examens. Bovendien staat er een aantal proefexamens op de site zodat je je optimaal kunt voorbereiden. Het onderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken en het uitschrijven van een combi-bon moet worden afgelegd bij de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) te Amersfoort. Inschrijven kan via de website van ExTH.

Examengeld

Het examengeld voor het onderdeel Rechtskennis bedraagt € 108,90 (2015). Het examengeld voor het onderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken bedraagt € 108,90 (2015).

Vooropleiding

Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar te volgen.

Schrijf je direct in voor de cursus Buitengewoon opsporingsambtenaar

Inschrijven is heel eenvoudig. Vul gewoon het inschrijfformulier in. Als je je nu inschrijft, kun je binnenkort al aan de slag. Doe het dus vandaag nog!

14 dagen vrijblijvend op proef

Na inschrijving bij de LOI ontvang je binnen enkele dagen het eerste lespakket thuis. Het materiaal kan dan op het gemak worden ingezien. Voldoet het niet aan de verwachtingen, dan mag het pakket, zonder verplichtingen, binnen 14 kalenderdagen aan ons worden geretourneerd.

Nu inschrijven Gratis studiegids Gratis proefles
zijbalk 3.0 zomer instapweken tijdschriftenbon master,cur,vo,hvt, klassikaal
Persoonlijk studieadvies? Bel 071 - 545 1234
MME kennistrainer hier id